Sở Khoa học và Công nghệ họp về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2019

03/12/2019 09:52

Ngày 27/11/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12/2019. Đồng chí Hoàng Bá Nam- Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp còn có Tập thể Lãnh đạo Sở; Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Sau khi quán triệt nội dung cuộc họp và nghe các phòng, đơn vị báo cáo tình hình triển khai và các nhiệm vụ được giao; ý kiến tham gia của các đồng chí Lãnh đạo Sở, Đồng chí Hoàng Bá Nam – Giám đốc Sở kết luận các nội dung cần tập trung thực hiện trong tháng 12 năm 2019 như : Hoàn thiện phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Sở; hoàn thiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch năm 2019; Xây dựng kế hoạch, phân công nhiêm vụ thực hiện chương trình Techfest 2019 tại Quảng Ninh; Xây dựng Kế hoạch và thực hiện công tác kiểm điểm, đánh giá công chức, đảng viên năm 2019 và tổng kết cơ quan và tổng kết ngành KH&CN năm 2019; rà soát hoàn thiện các quy định về đánh giá công chức, viên chức, lao động hằng tháng, quy chế chi tiêu nội bộ;…

Đồng chí Hoàng Bá Nam đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc tập trung triển khai, xây dựng kế hoạch, phân công chi tiết các nhiệm vụ đối với CC, VC, LĐ để đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Văn phòng Sở


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 493
Đã truy cập: 1589837