Làm việc về tình hình triển khai nhiệm vụ KH&CN "Nghiên cứu ứng dụng bộ chỉ số đánh giá kết quả hoạt động quản lý tài chính công, đề xuất giải pháp tăng cường quản lý tài chính công trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ".

29/11/2019 11:36

Ngày 22/11/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức buổi làm việc về tình hình triển khai nhiệm vụ KH&CN "Nghiên cứu ứng dụng bộ chỉ số đánh giá kết quả hoạt động quản lý tài chính công, đề xuất giải pháp tăng cường quản lý tài chính công trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh" do tại Sở Tài chính chủ trì thực hiện.

Tham gia buổi làm việc có đại diện Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Lãnh đạo Sở Tài chính và các phòng chuyên môn liên quan và nhóm tham gia thực hiện nhiệm vụ.

 Triển khai nhiệm vụ KH&CN "Nghiên cứu ứng dụng bộ chỉ số đánh giá kết quả hoạt động quản lý tài chính công, đề xuất giải pháp tăng cường quản lý tài chính công trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh" , đến nay, Sở Tài chính đã có báo cáo kết quả điều tra, khảo sát, thu thập thông tin tài chính ngân sách giai đoạn 2011-2016, nghiên cứu ứng dụng Bộ chỉ số PEFA để đánh giá thực trạng khuôn khổ thể chế, chính sách và các hoạt động quản lý tài chính công tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016 – 2018, hoàn thành các báo cáo chuyên đề và xây dựng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ. Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Sở Tài chính tiếp tục triển khai các nội dung: đào tạo tập huấn, hướng dẫn triển khai thực hiện sổ tay ứng dụng Bộ chỉ số PEFA trong đánh giá quản lý tài chính công, tổ chức hội thảo và tiến hành nghiệm thu cấp cơ sở theo quy định.

Phòng Quản lý Khoa học


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 375
Đã truy cập: 1861566