Nghiệm thu nhiệm vụ NCKH – PTCN

30/12/2019 14:17

Ngày 28 tháng 12 năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ "Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh" do Công an tỉnh chủ trì thực hiện.

Hội đồng đánh giá Công an tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện nội dung nghiên cứu.  Kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ đã xây dựng được 05 báo cáo chuyên đề và 03 mô hình bảo đảm ANTT trong hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Hạ Long được xây dựng và triển khai thử nghiệm (Mô hình bảo đảm ANTT trong hoạt động du lịch biển trên tuyến Vịnh Hạ Long; Mô hình bảo đảm ANTT trong hoạt động du lịch đối với các tuyến, điểm du lịch thuộc trung tâm TP Hạ Long; Mô hình bảo đảm ANTT trong hoạt động du lịch đối với các cơ sở dịch vụ tại Khu du lịch Bãi Cháy – Tuần Châu). Hội đồng kiến nghị đề nghị Công an tỉnh sớm ban hành và đưa mô hình triển khai vào thực tiễn. Hội đồng nghiệm thu đánh giá nhiệm vụ đạt yêu cầu và yêu cầu nhóm nghiên cứu chỉnh sửa báo cáo theo đóng góp của các thành viên Hội đồng.

Phòng Quản lý Khoa học


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 951
Đã truy cập: 1635477