Đánh giá, Nghiệm thu chính thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

30/12/2019 14:21

Ngày 25/12/2019, Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu chính thức nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp tỉnh “Nghiên cứu các chỉ tiêu kỹ thuật sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”do Sở Công Thương Quảng Ninh chủ trì thực hiện. Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng đã được nghe đơn vị chủ trì báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ, tham gia ý kiến đối với các nội dung đề nghị đơn vị chủ trì làm rõ thêm trong báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu và các hồ sơ liên quan.

Các thành viên Hội đồng đánh giá cao sự nỗ lực của đơn vị chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ. Nhiệm vụ được triển khai và hoàn thành theo đúng tiến độ phê duyệt, đủ chủng loại, số lượng, chất lượng sản phẩm so với Hợp đồng. Kết quả của nhiệm vụ đã xây dựng được các chỉ tiêu thông số kỹ thuật hợp lý trong sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cho từng khu vực địa chất theo từng phương pháp và mục đích sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và các kết quả nổ mìn thử nghiệm. Kết quả của nhiệm vụ là cơ sở phục vụ công tác quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao, thích ứng với sự phát triển kinh tế xã hội; đồng thời góp phần đổi mới và hiện đại hóa công nghệ trong ngành công nghiệp khai khoáng ở Việt Nam.

Hội đồng đề nghị Sở Công Thương hoàn thiện hồ sơ và thực hiện đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định; Triển khai ứng dụng, duy trì kết quả nghiên cứu; tham mưu xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trình UBND tỉnh ban hành; Thực hiện kiểm kê và lập phương án xử lý tài sản theo quy định Nghị định 70/2018/NĐ–CP ngày 15/5/2018 của Thủ tướng Chính Phủ

Phòng Quản lý Khoa học


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 789
Đã truy cập: 1852074