Thông báo đặt hàng, đề xuất nhiệm vụ KH&CN bắt đầu thực hiện từ năm 2021

06/02/2020 13:42

Căn cứ các chủ trương, định hướng và chỉ đạo thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh Quảng Ninh. Để chuẩn bị Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiện từ năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị xem xét đặt hàng, đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở bắt đầu thực hiện từ năm 2021, trong đó ưu tiên những vấn đề địa phương cần hỗ trợ của các Viện Nghiên cứu, Trường đại học (có các mẫu phiếu đề xuất gửi kèm).

Phiếu đặt hàng, đề xuất đề nghị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh (Tầng 15, Trụ sở Liên cơ quan số 3, Phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long) trước ngày 30/3/2020 để tổng hợp và triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Các nhiệm vụ KH&CN được các đơn vị, cá nhân đề xuất có thể dưới dạng:

1. Đăng ký thực hiện: Tổ chức/cá nhân đề xuất nhiệm vụ KH&CN đồng thời cũng đăng ký tự tổ chức thực hiện nhiệm vụ đó.

2. Đặt hàng: Nếu tổ chức cá nhân đề xuất nhiệm vụ KH&CN cần thực hiện nhưng không đủ khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ với Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh – điện thoại: 02033.835932./.

Tệp đính kèm

Phòng Quản lý Khoa học


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 216
Đã truy cập: 1861407