Hướng dẫn Format tin bài đăng trên cổng thông tin điện tử của Sở KHCN

07/04/2020 13:55

Nhằm chuẩn hóa và nâng cao chất lượng tin bài trên cổng thông tin điện tử thành phàn của Sở, Ban Biên tập thống nhất hướng dẫn kết cấu, nội dung, cách trình bày tin bài trên cổng thông tin điện tử của Sở

1. Về kết cấu tin bài:

Nội dung mỗi tin bài do Phòng/đơn vị biên tập bao gồm các nội dung cơ bản sau:

Tiêu đề bài viết: Tối đa 30 từ.

Tiêu đề phụ bài viết: Tối đa 80 từ và mô tả ngắn gọn cho nội dung bài viêt

Thông tin Mô tả ngắn gọn về nội dung bài viết: khoang quá 300 từ: Nội dung nay sẽ hiển thị ngay sau Tiêu đề của tin.

Nội dung bài viết:  Trình bày nội dung chi tiết thông tin cần chuyển tải, trong phần nội dung này có thể kèm theo hình ảnh, sơ đồ, video

Thông tin kèm theo gồm: Hình ảnh minh họa Tiêu đề, hình ảnh minh họa trong bài viết (nếu có); File đính kèm

Thông tin về nguồn tin hoặc tên đơn vị, tác giả:

Phần thông tin bổ trợ khác

Đăng ký đăng vào Mục: ............(Chọn Mục thông tin phù hợp muốn đăng trên cổng)

Từ khóa hastag cho bài viết để thuận lợi tìm kiếm: ........ ( VD: công nghệ, vi sinh, an toàn bức xạ...)

2. Quy trình sản xuất tin bài:

b1.Các phòng đơn vị soạn thảo tin bài đầy đủ nội dung theo kết cấu nêu trên;

b2. Trình Lãnh đạo Sở phụ trách cho ý kiến về chuyên môn.

b3. Biên tập, hoàn thiện  theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở phụ trách

b4. Email toàn bộ thông tin theo kết cấu nêu trên về Thư ký BBT theo địa chỉ  phamhoangtung@quangninh.gov.vn

b5. Thư ký BBT đưa vào hệ thống chuyển Trưởng Ban Biên tập phê duyệt tin và quyết định  việc xuất bản

BBT

 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 348
Đã truy cập: 1989301