Triển khai Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản

03/05/2020 10:19

Thực hiện Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14; văn bản số 957/BTP-BTTP ngày 17/3/2020 của Bộ tư pháp. Sở Tài chính ban hành văn bản số 1852/STC-QLG&CS ngày 28/4/2020 về việc triển khai Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản:

Kể từ ngày 10/4/2020, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương sau khi có quyết định của người có thẩm quyền ngoài việc thực hiện thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của mình thì phải cập nhật công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản lên Cổng thông tin tại địa chỉ : http://dgts.moj.gov.vn  (tài liệu hướng dẫn đã được đăng tải trên phần mềm)

Văn phòng Sở


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 341
Đã truy cập: 1989294