KIỂM TRA TIẾN ĐỘ NHIỆM VỤ “BẢO TỒN NGUỒN GEN CÁ TRÁP VÂY VÀNG (ACANTHOPAGRUS LATUS HOUTTUYN, 1782”

27/05/2020 10:43

Ngày 14/5/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ Bảo tồn nguồn gen cá tráp vây vàng (Acanthopagrus latus Houttuyn, 1782) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” lần 1 năm 2020 tại Quảng Yên và Cẩm Phả. Đơn vị chủ trì đã triển khai thực hiện nhiệm vụ đúng tiến độ.

Thực hiện Quyết định số 1622/QĐ–UBND ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh “Bảo tồn nguồn gen cá tráp vây vàng (Acanthopagrus latus Houttuyn, 1782) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”, căn cứ hợp đồng số10/2018/HĐ–BTG ký ngày 16/6/2018 giữa Sở Khoa học và Công nghệ và Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật và Thủy sản thực hiện nhiệm vụ, ngày 14/5/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ lần 1 năm 2020. Đoàn làm việc gồm lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, đại diện các phòng chuyên môn của Sở, Chi cục Thủy sản – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật và thủy sản.

Tại Trại thực nghiệm của Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật và thủy sản (Quảng Yên), đoàn làm việc kiểm tra nội dung nuôi thương phẩm cá tráp vây vàng trong ao đất. Kết quả kiểm tra, cá tráp vây vàng nuôi trong ao đất vận động, bắt mồi tốt, không có dấu hiệu bị bệnh, cá có khối lượng trung bình 34,09 g, chiều dài trung bình 13,35 g.

Tại Trạm Nghiên cứu Hải sản trên biển (thuộc khu đảo Ông Cụ, Cẩm Phả) của trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật và Thủy sản, đoàn làm việc kiểm tra 2 nội dung: lưu giữ đàn cá tráp vây vàng và nuôi thương phẩm cá tráp vây vàng trong lồng. Kết quả kiểm tra như sau: Cá tráp vây vàng được lưu giữ tại 02 lồng, kích thước lồng 3x3x4m. Cá vận động, bắt mồi tốt, không có dấu hiệu bị bệnh. Khối lượng cá đạt 300 – 500 g/con (yêu cầu 200 – 250 g); Đối với mô hình nuôi thương phẩm, cá được nuôi trong 01 lồng kích thước 3x3x4m. Cá vận động, bắt mồi tốt, không có dấu hiệu bị bệnh. Khối lượng cá thể trung bình 165 g, chiều dài trung bình 20,93 cm. Có cá thể đạt kích thước 240 g.

 Đoàn làm việc đánh giá đơn vị chủ trì đã cố gắng khắc phục khó khăn trong tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp để triển khai nhiệm vụ đúng tiến độ và theo Quyết định số 1622/QĐ–UBND. Cá lưu giữ sinh trưởng tốt. Sau 12 tháng nuôi, cá tráp vây vàng nuôi trong lồng trên biển tại Cẩm Phả sinh trưởng tốt, đạt yêu cầu so với đề cương (đạt khối lượng 150 g), cá nuôi trong ao đất tại Quảng Yên kích thước bé hơn, chưa đạt kích thước như thuyết minh nhiệm vụ phê duyệt. Đoàn làm việc đề nghị Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật và thủy sản so sánh đánh giá 2 hình thức nuôi trong ao đất và nuôi trong lồng trên biển để rút kinh nghiệm và có khuyến cáo phù hợp. Tiếp tục chăm sóc cá tráp vây vàng nuôi trong ao đất tại Quảng Yên, triển khai các nội dung tiếp theo theo kế hoạch như tổ chức Hội thảo công bố kết quả bảo tồn nguồn gen, tổ chức tập huấn tuyên truyền giới thiệu nguồn gen.

Phòng Quản lý khoa học


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 412
Đã truy cập: 866436