KIỂM TRA TIẾN ĐỘ NHIỆM VỤ “BẢO TỒN NGUỒN GEN ỐC ĐĨA NERITA BALTEATA (REEVE, 1855) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH”

27/05/2020 10:48

Ngày 12/5/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ Bảo tồn nguồn gen ốc đĩa Nerita balteata (Reeve, 1855) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” lần 1 năm 2020 tại Hạ Long và Vân Đồn. Đơn vị chủ trì đã thực hiện nhiệm vụ đúng kế hoạch.

Thực hiện Quyết định số 1620/QĐ–UBND ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh “Bảo tồn nguồn gen ốc đĩa Nerita balteata (Reeve, 1855) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”, căn cứ hợp đồng số14/2018/HĐ–BTG ký ngày 16/6/2018 giữa Sở Khoa học và Công nghệ và Trường Đại học Nha Trang, ngày 14/5/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ lần 1 năm 2020 tại Công ty Cổ phần Nhật Long và Vườn quốc gia Bái Tử Long. Đoàn làm việc gồm lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, đại diện các phòng chuyên môn của Sở, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Chủ nhiệm nhiệm vụ.

Tại công ty Cổ phần Nhật Long, đoàn làm việc kiểm tra nội dung nuôi sản xuất giống ốc đĩa. Kết quả kiểm tra, ốc được ương trong 02 bể (kích thước đáy bể 4x6m). Ốc bám đều trên đáy bể, thành bể và các tảng đá được thả vào bể. Nhóm nghiên cứu tiến hành thu ốc đĩa giống. Số lượng ốc đĩa kiểm đếm được khoảng 12.000 con, kích thước trung bình 5 – 7 mm (yêu cầu về số lượng 15.000 con, kích thước 4 – 6mm) . Tiến hành thả ốc giống để thả nuôi ốc thương phẩm tại mô hình ở Trạm Kiểm lâm Lách Chè (thuộc Vườn quốc gia Bái Tử Long). Ô nuôi thương phẩm đã được quây lưới diện tích 50 m2, chất đáy cát bùn, có cây sú phân bố. Tại đây, đoàn làm việc cũng đã thăm mô hình lưu giữ bảo tồn ốc đĩa, kết quả quan sát ốc có gờ sinh trưởng chứng tỏ ốc sinh trưởng tốt.

Qua kiểm tra kết quả thực hiện, Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá cao đơn vị chủ trì đã cố gắng khắc phục khó khăn trong tình hình dịch bệnh Covid – 19 để triển khai nhiệm vụ theo Kế hoạch và đề nghị tiếp tục quản lý, chăm sóc mô hình bảo tồn, lưu giữ ốc đĩa và mô hình nuôi ốc đĩa thương phẩm.

Phòng Quản lý khoa học


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 75
Đã truy cập: 1948070