Sở Khoa học và Công nghệ rà soát, đánh giá kết quả xếp hàng chỉ số cải cách hành chính

12/06/2020 08:24

Chiều ngày 8/6/2020,  Sở KH&CN đã tổ chức họp, đánh giá, xếp hạng kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2019, bàn giải pháp nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính năm 2020.

Trong những năm qua, xác định tầm quan trọng của công tác CCHC, Lãnh đạo Sở KH&CN luôn quan tâm chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ này và đạt được những kết quả tích cực. Chỉ số CCHC năm 2019 của Sở KH&CN được xác định trên 9 nội dung, 38 tiêu chí, 58 tiêu chí thành phần. Sở KH&CN đạt 86,8 điểm (giá trị trung bình 84,73), xếp thứ hạng 04/20 các Sở, ban, ngành. Chỉ số xếp hạng của Sở những năm qua đều đạt ở mức xếp loại Tốt, đứng trong tốp 05 toàn tỉnh.

Về Chỉ số SIPAS, năm 2019: Việc chấm điểm chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện đối với 25 tiêu chí tương ứng với 5 tiêu chí cơ bản của quá trình cung ứng dịch vụ hành chính công. Theo kết quả tổng hợp, tỷ lệ đánh giá hài lòng chung, Sở KH&CN xếp hạng với Chỉ số hài lòng 90,81% (18/20).

Để tiếp tục nâng cao các chỉ số CCHC, nhất là chỉ số SIPAS, lãnh đạo Sở, các phòng, đơn vị thuộc Sở đã bàn bạc, nêu các giải pháp nhằm nâng cao các chỉ số CCHC, cụ thể: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; Đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính công; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính; Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC; Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; Thực hiện tốt công tác tham mưu, công tác báo cáo đúng tời gian quy định;…

Giám đốc Sở KH&CN Hoàng Bá Nam đã khẳng định quyết tâm cải thiện các chỉ số năm 2020, giao nhiệm vụ các phòng, đơn vị thuộc Sở tích cực thực hiện các nội dung công việc, trong đó: Rà soát lại các quy trình thủ tục hành chính, bổ sung, thống nhất cách làm, trên tinh thần hạn chế thấp nhất việc giải quyết rườm rà; Việc đăng ký thông tin trên Cổng điện tử Quốc gia; Tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng;…

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 354
Đã truy cập: 1989307