Hội nghị sơ kết hoạt động KH&CN địa phương 6 tháng đầu năm 2020

19/06/2020 08:02

 Chiều ngày 18/6/2020, Sở KH&CN đã tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động KH&CN địa phương 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Hoàng Bá Nam, Giám đốc Sở KH&CN chủ trì Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2020,  các địa phương trong tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN theo kế hoạch đã đề ra như: Kiện toàn Hội đồng khoa học và công nghệ cấp huyện; Ban hành kế hoạch thực hiện năm 2020; Xây dựng kế hoạch hoạt động KH&CN giai đoạn 2020-2025; Bố trí kinh phí hoạt động KH&CN năm 2020. Một số địa phương đã tổ chức họp, chỉ đạo công tác chuẩn bị cho tổng kết thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU; bố trí cán bộ theo dõi hoạt động KH&CN; quan tâm, triển khai các nhiệm vụ trên địa bàn để phát triển các sản phẩm OCOP, sản phẩm đã xây dựng thương hiệu; …Một số địa phương đã chủ động triển khai các hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn; duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp thành lập doanh nghiệp KH&CN, xây dựng Chương trình khung các nhiệm vụ KH&CN, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở,...

Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Sở, Viện nghiên cứu phát triển Vùng (Bộ KH&CN) đã đưa ra những góp ý, chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác triển khai hoạt động nhiệm vụ KH&CN ở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung vào các giải pháp trọng tâm tháo gỡ khó khăn của thủ thục thực hiện triển khai hoạt động KH&CN.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Bá Nam, Giám đốc Sở KH&CN đã ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, đặc biệt là tiếp tục đổi mới tư duy trong công tác quản lý nhà nước về KH&CN, trong đó tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc quản lý các nhiệm vụ, dự án; tập trung vào xây dựng Chương trình khung về hoạt động khoa học công nghệ của mỗi địa phương; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, thống kê KH&CN và nhân rộng kết quả các nhiệm vụ đã được nghiệm thu...

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 274
Đã truy cập: 1941995