Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết kế cửa hàng xăng dầu

10/07/2020 06:48

Ngày 30/6/2020, Bộ Công Thương đã ra Thông tư 15/2020/TT-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu

Báo Quảng Ninh điện tử

Ngày 30/6/2020, Bộ Công Thương đã ra Thông tư 15/2020/TT-BCT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu.

Cụ thể, ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu QCVN 01:2020/BCT. Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật cơ bản trong thiết kế xây dựng mới, đóng mới, cải tạo mở rộng, hoán cải các cửa hàng xăng dầu trên mặt đất và trên mặt nước thuộc chủ quyền của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quy chuẩn này áp dụng đối với: Các tổ chức và cá nhân có hoạt động xây dựng mới, đóng mới, cải tạo mở rộng, hoán cải các cửa hàng xăng dầu trên mặt đất và trên mặt nước; Các thương nhân có hoạt động kinh doanh xăng dầu; Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

 Phân cấp cửa hàng xăng dầu:

- Đối với Cửa hàng xăng dầu trên mặt đất và cửa hàng xăng dầu xây dựng cố định trên mặt nước có tổng dung tích (m3): Cấp 1 từ 150 đến 210; Cấp 2 trên 100 đến dưới 150; Cấp 3 Nhỏ hơn hoặc bằng 100.

Đối với  Cửa hàng xăng dầu trên mặt nước (xà lan, tàu vỏ thép và phương tiện nổi khác) có tổng dung tích (m3): Cấp 1 từ 100 đến 200; Cấp 2 từ 16 đến dưới 100; Cấp 3 nhỏ hơn 16.

Yêu cầu chung về kỹ thuật:

- Vị trí xây dựng, neo đậu cửa hàng xăng dầu, các dịch vụ tiện ích thuộc cửa hàng xăng dầu phải đảm bảo yêu cầu an toàn giao thông, xây dựng, vệ sinh môi trường, phòng cháy và chữa cháy theo quy định pháp luật hiện hành.

- Việc sử dụng các thiết bị công nghệ để thanh toán phải được thực hiện ngoài vùng nguy hiểm hoặc các thiết bị phải là loại phòng nổ.

- Đối với cửa hàng xăng dầu có kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đóng chai trong khu vực cửa hàng, phải tuân thủ các quy định về yêu cầu an toàn tại TCVN 6223:2017 Cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - Yêu cầu chung về an toàn.

- Cửa hàng xăng dầu phải xây dựng phương án phòng ngừa sự cố tràn dầu theo quy định của pháp luật.

- Tuân thủ các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy theo quy định cùa pháp luật về phòng cháy, chữa cháy.

Ngoài ra, Quy chuẩn này cũng quy định đối với cửa hàng xăng dầu trên mặt đất, không được lắp đặt bể chứa xăng dầu nổi trên mặt đất; Không được lắp đặt bể chứa xăng dầu và hố thao tác trong hoặc dưới các gian bán hàng; Xung quanh bể chứa phải phủ cát hoặc đất mịn với chiều dày không nhỏ hơn 0,3 m.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Thông tư này làm hết hiệu lực Thông tư 11/2013/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu và Thông tư 47/2015/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu trên mặt nước.

Nguồn: Lê Hồng Sơn – Chi cục TĐC Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 660
Đã truy cập: 863163