6 Tiêu chuẩn tác động tích cực đến môi trường

19/08/2020 15:05

Ủy ban quốc tế của ASTM về đánh giá môi trường, quản lý rủi ro và hành động khắc phục (E50) tập hợp các bên liên quan trong các lĩnh vực khác nhau như tài chính, bất động sản, sản xuất, quản lý rủi ro...

Sáu tiểu ban kỹ thuật đó có thẩm quyền đối với 93 tiêu chuẩn, tác động đến mọi thứ, từ giao dịch bất động sản thương mại đến hành động khắc phục, phòng ngừa ô nhiễm, và tác động sinh học.

Chủ tịch của ủy ban ông Dennis Rounds cho rằng, ủy ban có một trọng tâm thực sự rộng lớn vì họ tiếp xúc với rất nhiều lĩnh vực, tổ chức. Ủy ban có các tiêu chuẩn cơ học liên quan đến xe tăng và phát hiện rò rỉ, các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến dọn dẹp, thậm chí một khu vực dành riêng cho bất động sản. Vì vậy, họ hiện có rất nhiều đối tượng đang làm việc với những tiêu chuẩn này như: kỹ sư, công ty bảo hiểm, cơ quan quản lý, nhà khoa học môi trường, chuyên gia bất động sản, luật sư...

1) Các tiêu chuẩn cho bể chứa (Tiểu ban E50.01)

Tiểu ban về bể chứa (E50.01) đã được tạo ra để đáp ứng với động thái của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) trong những năm 1990 để điều chỉnh bể chứa cho các sản phẩm dầu mỏ. Ý tưởng là để giảm nguy cơ rò rỉ và ủy thác các quy định dọn dẹp. Các cơ quan đã ban hành chỉ thị của mình mà không có bất kỳ hướng dẫn nào, vì vậy các thành viên của ASTM đã viết một loạt các tiêu chuẩn bao gồm việc tuân thủ các quy định về bể chứa mới.

Do tiểu ban được tạo riêng để giải quyết các bể chứa, các tiêu chuẩn hiện bao gồm các hành động khắc phục dựa trên rủi ro (RBCA) cho các loại hóa chất, E50.04 hiện là một trong các ủy ban tích cực nhất về lĩnh vực này. Các thành viên của ASTM đã gây được sức ảnh hưởng trong khóa đào tạo các hành động khắc phục dựa trên rủi ro này.

2) Thực hành tiêu chuẩn để đánh giá địa điểm môi trường: Quy trình đánh giá địa điểm môi trường giai đoạn I (E1527)

Sự tồn tại của tiểu ban đánh giá và quản lý bất động sản (E50.02) được thành lập để phát triển một tiêu chuẩn chuyên sâu cho các giao dịch tài sản. Mục đích là để hỗ trợ các chủ sở hữu tài sản tìm cách đủ điều kiện cho một chủ sở hữu đất đai vô tội được ban hành gần đây cho Đạo luật CERCLA (Bồi thường và trả lời đáp ứng môi trường toàn diện), thường được gọi là Tiêu chuẩn Superfund. đánh giá địa điểm môi trường, và vào năm 2002, Quốc hội đã coi đó là một tiêu chuẩn thẩm định tạm thời có thể chấp nhận được cho đến khi EPA thông qua các quy định thẩm định mới. EPA đã mời chủ tịch Nhóm công tác E1527 phục vụ trong ủy ban cố vấn đã phát triển các quy định mới này. EPA đã công bố các quy định hồi năm 2005 và đặc biệt tham chiếu E1527 như một sự thay thế chấp nhận được để tuân thủ các quy định của EPA.

Điều làm cho tiêu chuẩn này có ảnh hưởng lớn là ngành công nghiệp đã biến nó thành tiêu chuẩn chuyên sâu về lựa chọn mua lại tài sản ở Hoa Kỳ EPA đã gia hạn tham chiếu tiêu chuẩn mỗi khi E50 cập nhật và đổi mới tiêu chuẩn.

3) Thực hành tiêu chuẩn cho sự siêng năng do môi trường hạn chế: Quy trình sàng lọc giao dịch (E1528)

Theo ông Rounds, trong phần lớn các trường hợp, các bên không tìm kiếm sự bảo vệ trách nhiệm của chủ sở hữu đất CERCLA, có nghĩa là Giai đoạn 1 (E1527) sẽ không được sử dụng. Trong những trường hợp này, E1528 được sử dụng để xác định các mối quan tâm tiềm ẩn về môi trường, trái ngược với các mối quan tâm đã biết hoặc nghi ngờ được giải quyết trong E1527.

4) Sử dụng có lợi các sản phẩm đốt than được lưu trữ (E3153)

Cơ sở khai thác than điển hình có thể tạo ra hàng triệu tấn tro than và E50 đang nỗ lực để ngăn chặn tro đó trở thành vật liệu phế thải bằng cách phát triển các tiêu chuẩn cho việc sử dụng nó. Đó là những gì mà tiêu chuẩn này, một trong những ủy ban mới nhất, được thiết kế để giải quyết. Nó có một tiêu chuẩn thích hợp theo Rounds, nhưng nó có ảnh hưởng rất lớn trong ngành khai thác đá cứng.

5) Hướng dẫn chuẩn để phát triển mô hình trang web khái niệm cho các trang web bị ô nhiễm (E1689)

Được phát triển bởi tiểu ban quản lý rủi ro môi trường (E50.05), tiêu chuẩn này đề cập đến khía cạnh tài chính của các vấn đề môi trường để giúp các công ty ước tính các khoản nợ liên quan đến môi trường của họ. Trên thực tế, đó là một tiêu chuẩn mà nhiều ủy ban khác dựa trên các tiêu chuẩn quản lý rủi ro của họ. Nó phác thảo các quy trình để tạo ra một mô hình trang web khái niệm; viết một mô tả chi tiết về các rủi ro; liệt kê những gì các thụ thể tiềm năng (tức là, các thực thể bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm) có thể là gì; và xác định quá trình dọn dẹp có thể trông như thế nào.

6) Hướng dẫn chuẩn để phát triển các mô hình trang web khái niệm và chiến lược khắc phục đối với chất lỏng pha không pha được phát hành dưới bề mặt (E2531)

Trong số các tiêu chuẩn quan trọng nhất được đưa ra khỏi tiểu ban về hành động khắc phục (E50.04), tiêu chuẩn này đề cập đến các phương pháp điều trị để xử lý cái gọi là chất lỏng pha không đục (NAPL), là chất lỏng nổi trên nước, như xăng. Bất cứ khi nào có sự cố tràn liên quan đến NAPL, có khả năng chất lỏng sẽ lọc vào nước ngầm tại địa điểm. Các chiến lược khắc phục đối với các chất lỏng như vậy, còn được gọi là sản phẩm miễn phí, tên lửa được nêu ở đây.

Công việc của ủy ban E50 bao gồm một loạt các ngành công nghiệp thực sự đáng chú ý và tác động đến cuộc sống hàng ngày theo cách mà hầu hết mọi người thậm chí không nhận ra.

Nhiều người nghĩ về các tiêu chuẩn môi trường không gì khác hơn là đi bộ và nhặt rác, Vòng Tròn nói, hay làm sạch khói, xử lý nước thải, và những thứ đó. Nhưng chăm sóc môi trường đối phó với tất cả các loại khác nhau. Công việc này tác động đến bất động sản, ngân hàng, quản lý tài sản, công ty bảo hiểm, v.v., không chỉ các chuyên gia môi trường.

Lê Hồng Sơn - Chi Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng/ sưu tầm theo vietq.vn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 632
Đã truy cập: 863135