Hội nghị sơ kết hoạt động khoa học và công nghệ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm

19/10/2020 10:08

Ngày 16/10/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động khoa học và công nghệ 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Tham dự Hôi nghị, Sở  khoa học và công nghệ có Đồng chí Hoàng Bá Nam - tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở, chủ trì Hội nghị; các đồng chí Phó Giám đốc Sở; lãnh đạo, chuyên viên các phòng, đơn vị trực thuộc; Tham dự hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo, chuyên viên các phòng theo dõi hoạt động khoa học và công nghệ các huyện, thị xã, thành phố; các đồng chí lãnh đạo, chủ nhiệm vụ các đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Trong 9 tháng đầu năm, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 nhưng hoạt động khoa học và công nghệ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng đóng góp vào phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh theo kế hoach năm 2020: Hoạt động khoa học và công nghệ tại các địa phương được quan tâm, các địa phương đã tổ chức Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển KH&CN; chủ động xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cơ sở; hoạt động về cải cách hành chính, tiêu chuẩn đo lượng chất lượng, công tác thông tin, thống kê;... hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc duy trì các sản phẩm thương hiệu và tham gia các sản phẩm thuộc Chương trình OCOP của tỉnh trên địa bàn được đẩy mạnh. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch thực hiện năm 2020 cơ bản đảm bảo theo kế hoạch mặc dù bị ảnh hưởng lớn của dịch bệnh Covid-19 và thiên tai.

Sau khi nghe báo cáo đánh giá, các ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự Hội nghị về các khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2020, đồng chí Hoàng Bá Nam kết luận hội nghị, trong đó ghi nhận những cố gắng, quyết tâm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ. Với tinh thần quyết tâm cao để hoàn thành các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Tỉnh về kế hoạch năm 2020, Đồng chí đề nghị các địa phương chủ động triển khai các nhiệm vụ và tập trung trong việc xây dựng Chương trình khung hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn năm 2021- 2025; đối với các Đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ cần rà soát, tích cực trong việc chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ KH&CN đảm bảo theo kế hoạch đồng thời đồng chí chỉ đạo kiên quyết không đồng ý gia hạn, chuyển nguồn đối với các nhiệm vụ KH&CN theo kế hoạch năm 2020, yêu cầu phòng Quản lý khoa học và Văn phòng rà soát, hướng dẫn, phối hợp với các địa phương, đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng và tiến độ theo kế hoạch năm 2020.

Phòng Quản lý khoa học


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 93
Đã truy cập: 1176123