Thông tin đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

23/10/2020 08:52

Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước đối với nhiệm vụ "Nghiên cứu ứng dụng đồng xử lý chất thải công nghiệp thông thường (CTCNTT) làm nguyên liệu thay thế trong lò xi măng tại Nhà máy xi măng Lam Thạch II" do Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh thực hiện.

  1. Thông tin chung về nhiệm vụ:

- Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu ứng dụng đồng xử lý chất thải công nghiệp thông thường (CTCNTT) làm nguyên liệu thay thế trong lò xi măng tại Nhà máy xi măng Lam Thạch II.

- Tổ chức đề nghị:

+ Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

+ Địa chỉ: Khu Hợp Thành, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

- Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ.

- Dự kiến những tác động chính của kết quả nhiệm vụ:

+ Đối với ngành công nghiệp xi măng: ứng dụng thành công đồng xử lý các chất thải công nghiệp thông thường trong sản xuất clinker xi măng thêm minh chứng về tính khả thi để các nhà máy khác cùng nghiên cứu ứng dụng phù hợp với dây chuyền công nghệ thiết bị hiện có với chi phí đầu tư thấp nhất.

+ Đối với ngành xử lý chất thải: Mô hình đồng xử lý chất thải công nghiệp thông thường trong hệ thống nhà máy xi măng đã được áp dụng thành công trên thế giới và là mô hình tiên tiến trong hoạt động xử lý chất thải, tuy nhiên là tương đối mới ở Việt Nam do năng lực về khoa học kỹ thuật còn nhiều hạn chế. Việc ứng dụng thành công tại nhà máy xi măng Lam Thạch II cũng thêm minh chứng để các cơ quan, ban ngành có các cơ chế, chính sách phù hợp để nhân rộng, phát triển mô hình xử lý chất thải này.

+ Đối với nơi ứng dụng kết quả nghiên cứu: Tiết giảm đáng kể chi phí sản xuất clinker xi măng khi thực hiện thay thế một phần nguyên nhiên liệu truyền thống không tái tạo.

+ Đối với kinh tế - xã hội và môi trường: góp phần giảm phát thải ra môi trường, chuyển đổi nền kinh tế địa phương “từ nâu sang xanh”; việc “chất thải của đơn vị này là nguyên nhiên liệu đầu vào của đơn vị khác” góp phần tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên không tái tạo, tận thu tối đa lợi ích kinh tế từ chất thải.

  1. Thời gian, địa điểm dự kiến đánh giá:

- Thời gian dự kiến: 08 giờ 30 phút, ngày 06/11/2020 (Thứ 6).

- Địa điểm dự kiến:

+ Đánh giá tại thực địa: Nhà máy xi măng Lam Thạch II. Địa chỉ: phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

+ Đánh giá hồ sơ: Phòng họp Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh. Địa chỉ: Khu Hợp Thành, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Phòng Quản lý khoa học


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 172
Đã truy cập: 1453910