KIỂM TRA TIẾN ĐỘ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH

KIỂM TRA TIẾN ĐỘ NHIỆM VỤ KH&CN CẤP TỈNH

23/10/2020 15:05

Ngày 21/10/2020, tại Trường Đào tạo Cán bộ Nguyễn Văn Cừ, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức làm việc về tiến độ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Thực trạng và giải pháp bồi dưỡng cho những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản tại các xã khó khăn vùng biên giới, hải đảo của tỉnh Quảng Ninh” do Trường Đào tạo Cán bộ Nguyễn Văn Cừ chủ trì thực hiện.

Thành phần Sở Khoa học và Công nghệ có ông Bùi Quang Minh, Phó Giám đốc Sở, phòng Quản lý Khoa học và Văn phòng Sở; về phía Trường Đào tạo Cán bộ Nguyễn Văn Cừ có bà Bùi Thúy Phượng, Hiệu trưởng - Chủ nhiệm nhiệm vụ, ông Trần Thế Khoa, Phó Hiệu trưởng và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Căn cứ Hợp đồng số 22/2018/HĐ–KHCN ngày 30/11/2018 và Phụ lục Hợp đồng ngày 01/4/2019 và ngày 28/3/2020 ký giữa Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh với Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ về việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN “Thực trạng và giải pháp bồi dưỡng cho những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản tại các xã khó khăn vùng biên giới, hải đảo của tỉnh Quảng Ninh”, từ tháng 7/2020 đến thời điểm kiểm tra, Trường Đào tạo Cán bộ Nguyễn Văn Cừ đã hoàn thành các nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ: Triển khai thí điểm bồi dưỡng cho những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản tại các xã khó khăn vùng biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Ninh; tổ chức Hội thảo khoa học; xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ.

Đoàn kiểm tra ghi nhận những kết quả đạt được của Trường Đào tạo Cán bộ Nguyễn Văn Cừ và đề nghị Nhà trường  rà soát điều chỉnh kết cấu của báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp cho logic; tổ chức Hội đồng tự đánh giá; hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu và hồ sơ thanh toán, gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 15/11/2020 để tổ chức Hội đồng đánh giá, nghiệm thu chính thức nhiệm vụ theo quy định.

Phòng Quản lý Khoa học


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 95
Đã truy cập: 1453833