Thông báo lịch tập huấn Luật chuyển giao công nghệ

25/10/2020 09:05

Căn cứ Kế hoạch số 67/KH-SKHCN ngày 06/10/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn thị hành Luật Chuyển giao công nghệ vào ngày 28/10/2020.

     Luật Chuyển giao công nghệ đã quy định những nội dung quan trọng liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước cũng như của chủ đầu tư về chuyển giao công nghệ, hỗ trợ khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng đổi mới công nghệ, khuyến khích hợp tác công tư, triển khai các dự án theo hướng xã hội hóa và phối hợp với Nhà nước để tăng cường hoạt động đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp. Nhằm nâng cao nghiệp vụ về thực hiện Luật, đồng thời để làm rõ một số các vướng mắc, bất cập trong quá trình thực thi Luật Chuyển giao công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Chuyển giao công nghệ, cụ thể như sau:

  1. Thời gian: 1/2 ngày, bắt đầu từ 8h30 ngày 28/10/2020.
  2. Địa điểm: Hội trường C - Trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh, Phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
  3. Thành phần: Đại diện lãnh đạo các Sở,ban, ngành liên quan, các cán bộ liên quan đến quản lý dự án đầu tư; Lãnh đạo, cán bộ quản lý UBND các huyện, thị xã, thành phố; đại diện Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), các đơn vị thuộc TKV, Tổng Công ty Đông Bắc...
  4. Nội dung:

    - Luật Chuyển giao công nghệ; Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ;

     - Một số các Văn bản QPPL liên quan;

    - Trao đổi, thảo luận, giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi Luật Chuyển giao công nghệ.

    Đây là nội dung quan trọng nhằm nâng cao năng lực quản lý công nghệ cũng như thẩm định công nghệ đối với các dự án đấu tư liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị ./.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 70
Đã truy cập: 1176100