Kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ bảo tồn gen cây Ba kích tím

26/10/2020 09:04

Ngày 16/10/2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức làm việc về tiến độ thực hiện nhiệm vụ bảo tồn gen “Bảo tồn cây Ba kích tím (Morinda officinalis How) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” do Trung tâm Khoa học và Sản xuất Lâm nông nghiệp Quảng Ninh chủ trì thực hiện.

Căn cứ Hợp đồng số 03/2015/HĐ-KHCN ngày 08/4/2015ký giữa Sở Khoa học và Công nghệ và Trung tâm Khoa học và Sản xuất Lâm nông nghiệp Quảng Ninh về việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN “Bảo tồn cây Ba kích tím (Morinda officinalis How) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”, ngày 16/10/2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp tỉnh do Trung tâm Khoa học và Sản xuất Lâm nông nghiệp Quảng Ninh chủ trì thực hiện.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế mô hình trồng chuyên canh cây ba kích tím  02 ha tại xã Thống Nhất – thành phố Hạ Long và nội dung Ứng dụng kỹ thuật để phục vụ bảo tồn chuyển chỗ cây ba kích tím Quảng Ninh.

Mô hình trồng chuyên canh cây ba kích tím tại xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long, cây ba kích, cây ba kích đạt chiều cao trung bình 1,56cm; đường kính gốc trung bình 0,6cm; cây đã có tia củ. Tuy nhiên, hệ thống giàn cắm cho cây không đảm bảo vững chắc.

Nội dung ứng dụng kỹ thuật phục vụ bảo tồn chuyển chỗ cây ba kích tím Quảng Ninh: Tổ chức chủ trì đang lưu giữ tại Phòng thí nghiệm 200 bình giống cây ba kích của 4 xuất xứ Hạ Long, Ba Chẽ, Vân Đồn, Tiên Yên, chất lượng chồi tốt; 1.000 hạt giống ba kích tím của 4 xuất xứ; Chăm sóc vườn giống tại phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên. Tuy nhiên, vườn có hiện tượng ngập sau trận mưa do ảnh hưởng cơn bão số 7 gây ra. Tổ chức chủ trì đề xuất được trồng bổ sung vườn giống bằng nguồn vốn đối ứng tại địa điểm có cao trình cao hơn tránh hiện tượng ngập úng.

Đoàn kiểm tra đã đánh giá nỗ lực của tổ chức chủ trì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ: nhiệm vụ có nhiều nội dung, triển khai tại nhiều địa điểm, thời gian thực hiện kéo dài, tổ chức chủ trì đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo kế hoạch.

Qua kiểm tra, đánh giá thực tế, Đoàn đã đề nghị tổ chức chủ trì, khảo sát tìm địa điểm trồng thêm cây giống để đảm bảo cung cấp cây giống có chất lượng cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu; hoàn thiện các nội dung công việc năm 2020 bao gồm: hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc vườn giống ba kích tím Quảng Ninh, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc trồng, chăm sóc mô hình chuyên canh ba kích thành quy trình kỹ thuật trình cơ quan có thẩm quyền quyết định và ban hành, hoàn thành Bộ tư liệu nguồn gen Ba kích, thực hiện thanh toán nhiệm vụ theo giai đoạn và khối lượng hoàn thành.

Kết quả nhiệm vụ sẽ cung cấp cơ sở dữ liệu khoa học và nguồn vật liệu về nguồn gen cây ba kích tím phục vụ cho công tác nghiên cứu, ứng dụng trong phát triển trồng, khai thác bền vững cây dược liệu quý này tại địa phương.

Phòng Quản lý Khoa học


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 49
Đã truy cập: 1804871