Sở Khoa học và Công nghệ tích cực thực hiện chủ đề công tác năm 2020

03/11/2020 15:20

Sở KH&CN vừa tổ chức cuộc họp chuyên đề đánh giá kết quả thực hiện chủ đề công tác năm 2020 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững.

Từ đầu năm, Sở KH&CN đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU (ngày 2/12/2019) của Tỉnh ủy “Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020”, nhất là chủ đề công tác năm của tỉnh “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững”.

  

Đơn vị đã cụ thể hóa Nghị quyết, tập trung thực hiện quyết liệt 6 vấn đề trọng tâm, trong đó chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội các chi bộ và Đảng bộ Cơ quan Sở; rà soát sắp xếp, cơ cấu đội ngũ cán bộ theo hướng tinh giản, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng cán bộ; tổ chức thi tuyển các vị trí chủ chốt phòng, đơn vị.

 

Đảng bộ chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức đại hội theo đúng chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, của Tỉnh ủy. Tổ chức thi tuyển chức danh Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (đầu tháng 3/2020), Sở thực hiện các bước công khai, minh bạch, đúng quy định, để chọn được đối tượng phù hợp với năng lực cán bộ cần bổ nhiệm. Cùng với đó, Đảng bộ Sở đã tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ công chức trong việc đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức….

 Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Đảng bộ, Ban lãnh đạo Sở, các phòng đơn vị thuộc Sở đã tích cực tham mưu xây dựng các Nghị quyết, đề án nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về KH&CN; nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn…góp phần bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững.

 Phát biểu ý kiến tại cuộc họp chuyên đề, các đồng chí lãnh Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở đều khẳng định sự đổi mới trong tư tưởng, hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Sở. Tinh thần, ý thức, trách nhiệm trong công việc được nâng lên. Việc luân chuyển cán bộ đã tạo ra khí thế phấn khởi, cán bộ, công chức, viên chức tích cực học hỏi nâng cao nghiệp vụ chuyên môn….

 Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở KH&CN đã đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của lãnh đạo, công chức, viên chức trong việc thực hiện chủ đề công tác năm 2020 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững. Sở đưa các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ vào thực hiện: Luân chuyển cán bộ; thi tuyển Chi cục Trưởng Chi cục TCĐLCL; đào tạo cán bộ; giao việc chủ động; tổ chức các tổ công tác đi làm việc tại các huyện; cử cán bộ tăng cường công tại hỗ trợ địa phương triển khai thực hiện hoạt động KH&CN;…Qua đó nâng cao hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, phát huy được năng lực cán bộ, tạo điều kiện để cán bộ công chức rèn luyện, nâng cao trình độ, kinh nghiệm công tác, góp phần thực hiện hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ chuyên môn năm 2020.

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 568
Đã truy cập: 863071