Lấy ý kiến dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

28/10/2020 04:56

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại Đại hội Đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Số 41 - CV/TU ngày 20/10/2020 về việc triển khai việc thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh xin giới thiệu toàn văn dự thảo các văn kiện quan trọng này.

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về hộp thư: gopyduthaovankiendaihoi13@quangninh.gov.vn

Dưới đây là dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Văn phòng Sở


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 712
Đã truy cập: 1115682