Thăm quan, trao đổi kinh nghiệm quản lý, phát triển KH&CN tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Yên Bái và Hà Giang

23/11/2020 16:35

Trong thời gian từ ngày 17/11/2020 đến ngày 21/11/2020, đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ đã tham quan, trao đổi về các hoạt động khoa học và công nghệ: Triển khai thực hiện và quản lý tài chính đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Nâng cao năng lực tực chủ của các đơn vị sự nghiệp tại địa phương; Tham quan, trao đổi trực tiếp tại các mô hình, cơ sở sản xuất tại các tỉnh: Vĩnh Phúc, Yên Bái và Hà Giang.

Đến làm việc tại Sở Khoa học và Công Nghệ Vĩnh Phúc, Yên Bái, Hà Giang, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh và các Sở bạn đã thông tin, giới thiệu cho nhau về quá trình xây dựng và phát triển, một số hoạt động Khoa học và Công nghệ tiêu biểu cũng như hoạt động Khoa học và Công nghệ tại địa phương; Đồng thời trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác quản lý, nghiên cứu, phát triển Khoa học và Công nghệ; những cơ chế chính sách trong hoạt động chuyên môn, hoạt động hỗ trợ đổi mới công nghệ, hoạt động Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ; Quyết định số 996/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 10/08/2018 phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; Quyết định số 100/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 19/01/2019 phê duyệt “Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc”; Chương trình nâng cao năng suất chất lượng doanh nghiệp; ISO điện tử, …

          Ảnh: Đoàn công tác làm việc tại Sở KH&CN tỉnh Hà Giang

Đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh đã tới thăm quan các đơn vị trực thuộc; tham quan, trao đổi trực tiếp các mô hình, cơ sở sản xuất tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Yên Bái và Hà Giang.

Ảnh: tham quan Trung tâm Kỹ thuật TĐC, Sở KH&CN Vĩnh Phúc

Ảnh: tham quan mô hình hạ thủy phần mật ong bạc hà tại Đồng Văn, Hà Giang

 

Văn phòng Sở


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1403
Đã truy cập: 1451688