Văn bản pháp luật mới ban hành

14/12/2020 10:50

Ngày 09/12/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 142/2020/NĐ-CP quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Theo đó, Nghị định này quy định về Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ, Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử và Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Về đối tượng ap dụng: Nghị định này áp dụng đối với các Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử như các tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ,...; các tổ chức có hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử như tư vấn kỹ thuật và công nghệ bức xạ, công nghệ hạt nhân cho tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử.

Đồng thời, Nghị định cũng quy định các yêu cầu về đảm bảo an ninh đối với nguồn phóng xạ, vận chuyển vật liệu hạt nhân; Nội dung Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở và các mẫu biểu trong hoạt động an toàn bức xạ, hạt nhân.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể tử ngày 01/02/2021. Đối với điều kiện đào tạo về vật lý y khoa đối với các cơ sở y học hạt nhân, cơ sở xạ trị được áp dụng kể từ ngày 01/02/2026.

Nguyễn Quang Minh - Thanh tra Sở


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 655
Đã truy cập: 863158