THÔNG BÁO Về việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ trên cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

15/12/2020 15:49

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính như sau:

Sở khoa học và Công nghệ đã công bố tiếp nhận và giải quyết 57 thủ tục hành chính là dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Trong đó có 03 thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã được đăng ký giải quyết trên Cổng thông tin một cửa Quốc gia cụ thể như sau:

  1. Các thủ tục hành chính

1.1. Thủ tục Đăng ký kiểm tra về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu.

1.2. Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu.

1.3. Thủ tục miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu.

  1. Các phương thức nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính

Các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu sản phẩm hàng hóa, phương tiện đo có thể lựa chọn các phương thức sau:

2.1. Cổng thông tin một cửa Quốc gia

Khuyến khích các doanh nghiệp nộp hồ sơ trên công thông tin một cửa quốc gia tại trang web: https://vnsw.gov.vn/

+ Áp dụng hình thức này, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh, gọn, tránh những thủ tục rườm rà, hạn chế quá trình rắc rối, không tiêu tốn nhiều thời gian, 100% hồ sơ là bản điện tử;

+ Áp dụng hình thức này đảm bảo về việc không phát sinh chi phí trong quá trình thực hiện giải quyết thủ tục hành chính;

+ Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được liên thông trực tiếp đến cơ quan Hải quan.

2.2. Chính quyền điện tử Quảng Ninh trên trang web:

 https://dichvucong.quangninh.gov.vn/

2.3. Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh

2.4. Dịch vụ bưu chính công ích

Các doanh nghiệp có nhu cầu giải quyết thủ tục ngoài giờ hành chính đề nghị gửi văn bản đến Sở Khoa học và Công nghệ để Sở bố trí, sắp xếp công chức thực hiện:

- Địa chỉ: Tầng 15, trụ sở liên cơ quan số 3, Phường Hồng Hà – Tp Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 0203.3835958; Fax: 0203.3835471;

- Email: skhvcn@quangninh.gov.vn

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo đến các đơn vị, tổ chức, cá nhân biết và thực hiện từ ngày 20 tháng 12 năm 2020./.

Tệp đính kèm


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 392
Đã truy cập: 1804475