xin ý kiến tham gia dự thảo Quyết định Quy định phân cấp về việc tiến hành công việc bức xạ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

08/02/2021 08:25

Để đảm bảo thực hiện giải quyết TTHC cho các Bệnh viện, Trung tâm Y tế, Phòng khám tư nhân có hoạt động tiến hành công việc bức xạ (gọi là cơ sở bức xạ) được thuận lợi và phù hợp với thực tế đang triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Sở Khoa học và Công nghệ dự kiến đề xuất trình UBND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Sở để phân cấp nội dung cấp phép theo Mục 2, 3 Điều 28 Nghị định số 142/2020/NĐ-CP cho Sở Khoa học và Công nghệ (theo quy định tại Điều 13, Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/ 2015). Trước khi trình UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Sở Y tế có ý kiến tham gia, đồng thời chỉ đạo các cơ sở bức xạ trên địa bàn tỉnh có ý kiến tham gia góp ý dự thảo Quyết định về việc phân cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt và cấp phép các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Ý kiến tham gia gửi về Phòng quản lý chuyên ngành và gửi bản mềm theo địa chỉ Email: tranthihanh@quangninh.gov.vn  trước ngày 08/02/2021, để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Phòng Quản lý Chuyên ngành


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 204
Đã truy cập: 870163