Bản tin Khoa học và Công nghệ Số 06/2021

19/02/2021 08:55

Tin Trong Tỉnh

UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành văn bản thông báo Tạm dừng hoạt động tiếp công dân, tăng cường xử lý, giải quyết, trả lời đơn thư của công dân

       Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành văn bản số 499/UBND-TD1 ngày 29/1/2021 về việc tạm dừng hoạt động tiếp công dân, tăng cường xử lý, giải quyết, trả lời đơn thư của công dân.

        Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 28/1/2021 “Về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19”; dể đảm bảo giải quyết kịp thời, đúng quy định các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, doanh nghiệp; UBND tỉnh chỉ đạo: 1. Tạm dừng việc tiếp công dân cấp huyện; các sở, ban, ngành của Tỉnh và Trụ sở Tiếp công dân tỉnh kể từ ngày 29/1/2021 cho đến khi có thông báo (tùy theo tình hình dịch bệnh); 2. Đề nghị công dân, doanh nghiệp có nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị tiếp tục gửi đơn, thư theo đường bưu điện đến đúng cơ quan, người có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo quy định. Trong đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị ngoài địa chỉ thường trú được ghi đầy đủ, cần ghi thêm số điện thoại để liên hệ khi cần thiết.

        UBND và Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, Văn Phòng UBND tỉnh, Ban tiếp công dân tỉnh… khi nhận được đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, doanh nghiệp cần chỉ đạo ngay việc xử lý để xem xét, giải quyết và trả lời theo quy định. Trường hợp chưa kịp thông tin bằng văn bản phải gọi điện thoại để thông báo tình hình xử lý, không để công dân trực tiếp đến các nơi công sở kiến nghị, đề  nghị về kết quả giải quyết./.

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế Giới năm 2021

        Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 08/1/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng các ngày lễ môi trường 323/ UBND-MT ngày 21/1/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày Đất ngập nước Thế Giới năm 2021.

        Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài Nguyên và Môi trường tại văn bản số 235/BTNMT-TCMT ngày 18/01/2021 về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày Đất ngập nước Thế Giới năm 2021. Sở Tài Nguyên và Môi trường đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn  tỉnh chỉ đạo tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực để hưởng ứng ngày Đất ngập nước Thế Giới 02/2/2021 với chủ đề “Không thể tách rời - Đất ngập nước, Nước và Sự sống” trên địa bàn, khu vực đảm bảo tuân thủ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các quy định, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, như: tổ chức tuyên truyền, phổ biến về tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước đối với tài nguyên nước, sự sống của con người, đa dạng sinh học và kêu gọi mọi người dân cùng cam kết bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, dừng các hoạt động gây suy thoái các vùng đất ngập nước và phục hồi các vùng đất ngập nước bị suy thoái tại cơ quan, đơn vị, các đối tượng hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn quản lý; Tùy theo điều kiện cụ thể, tiến hành các hoạt động truyền thông phù hợp, tổ chức lễ kỷ niệm, các cuộc thi, triển lãm hoặc phát động các phong trào gắn với chủ đề Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021; Lồng ghép nội dung về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, nguồn nước vào các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển của Bộ, ngành và địa phương; Các tài liệu về chủ đề Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021 và các hoạt động kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới trong năm 2021 của các quốc gia được đăng ký và đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ước Ramsar: https://www.worldwetlandsday.org.

         Sau khi hoàn thành các hoạt động hưởng ứng ngày Đất ngập nước Thế Giới năm 2021, đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các  địa phương gửi  thông tin kết quả thực hiện ( kèm theo hình ảnh/ tư liệu tuyên truyền) về Sở Tài Nguyên và Môi trường trước ngày 10/2/2021 để báo cáo Bộ Tài Nguyên và Môi trường, UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố cử đồi mối tiếp nhận ấn phẩm tuyên truyền từ Sở Tài Nguyên và Môi trường vào ngày 28/01/2021.

         Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắ phản ánh kịp thời về Sở Tài Nguyên và Môi trường Quảng Ninh qua Chi cục Bảo vệ môi trường theo số điện thoại: 02033.839.758/0915.581.566 để được hướng dẫn thực hiên./.

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

Sở KH&CN trao Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ

       Sáng ngày 09/2/2021, Sở KH&CN đã tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ giữa Công ty TNHH NISSAN MOTOR và Công ty Cổ phần Khu công nghiệp tổ hợp công nghệ Thành Công Việt Hưng. Đồng chí Hoàng Bá Nam, Giám đốc Sở KH&CN dự và trực tiếp trao Giấy chứng nhận này.

         Công ty Cổ phần Khu công nghiệp tổ hợp công nghệ Thành Công Việt Hưng có trụ sở đăng ký tại Khu công nghiệp Việt Hưng, phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Để triển khai dự án đầu tư: Xây dựng nhà máy sản xuất ô tô Thành Công Việt Hưng, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp tổ hợp công nghệ Thành Công Việt Hưng đã hợp đồng với Công ty TNHH NISSAN MOTOR, địa chỉ số 2, Takara-cho, Kanagaw-ku, Yokohama, Nhật Bản.           Đồng thời, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp tổ hợp công nghệ Thành Công Việt Hưng đăng ký với cơ quan quản lý về khoa học và công nghệ với lĩnh vực chuyển giao công nghệ độc quyền: sản xuất và lắp ráp sản phẩm ô tô với thời hạn văn bản thỏa thuận chuyển giao công nghệ là 10 năm với hình thức chuyển giao là Dự án đầu tư; phương thức chuyển giao là: chuyển giao tài liệu văn bản, đào tạo kỹ thuật, cử chuyên gia tư vấn kỹ thuật; sản phẩm công nghệ tạo ra là ô tô các loại mang thương hiệu Nissan theo tiêu chuẩn chất lượng (TCVN, tiêu chuẩn cơ sở, quốc tế…) QCVN09:2015/BGTVT với sản lượng tối đa 50.000 xe/ năm.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Bá Nam, Giám đốc Sở KH&CN ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ Sở KH&CN trong việc nhanh chóng giải quyết thủ tục hành chính để cấp được chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp tổ hợp công nghệ Thành Công Việt Hưng. Tuy là ngày cuối cùng chuẩn bị nghỉ Tết nhưng với tinh thần làm việc nỗ lực, quyết tâm của CBCC Sở KH&CN nên thời gian hồ sơ giải quyết nhanh nhất trong vòng 18 giờ.

 Đây cũng chính là hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh uỷ “Về phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”. Sở KH&CN đã và đang tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp.

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

Tin Trong Nước

Hãng xe công nghệ Grab tăng các biện pháp an toàn COVID-19 trong dịp Tết

         Grab Việt Nam tiếp tục triển khai GrabProtect nhằm nâng cao vệ sinh, an toàn cho toàn bộ dịch vụ trên nền tảng Grab, góp phần hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19.

         Bên cạnh yêu cầu khai báo tình trạng sức khỏe trước mỗi chuyến xe, thường xuyên rửa tay, bắt buộc đeo khẩu trang khi di chuyển áp dụng với người dùng và các đối tác, xác thực hình ảnh khi đeo khẩu trang, sát trùng, khử khuẩn phương tiện, Grab còn hợp tác với Lifebuoy để trang bị khoảng 10.000 chai nước rửa tay, khử khuẩn cho các đối tác tài xế GrabCar, một số đối tác nhà hàng của GrabFood tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

        Trong thời gian tới, Grab có kế hoạch trang bị thêm khăn ướt có cồn miễn phí trên các xe GrabCar để khách hàng có thể sử dụng.

         Trước nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết, Grab cũng khuyến khích người dùng lựa chọn phương thức giao hàng gián tiếp (contactless delivery) khi đặt hàng qua GrabFood, GrabMart và tăng cường thanh toán không tiền mặt thông qua ví điện tử Moca trên ứng dụng Grab nhằm hạn chế sự lây lan dịch bệnh.

          Grab đang bắt đầu hợp tác với một số bệnh viện thử nghiệm phương thức thanh toán trực tuyến qua ví điện tử Moca trên ứng dụng Grab, giúp người dùng có thêm trải nghiệm tiện lợi và an toàn.

          Người dùng có thể dễ dàng đặt chỗ khám bệnh trên website và thanh toán bằng ví Moca tại các bệnh viện ở Tp. Hồ Chí Minh như Bệnh viện Trưng Vương, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Chợ Rẫy (sau khi hoàn tất thủ tục đặt khám trực tuyến), Bệnh viện Đa Khoa Vạn Hạnh, Bệnh viện Đa Khoa An Phước, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Lê Lợi...

         Bà Nguyễn Thái Hải Vân, Giám đốc Điều hành Grab Việt Nam cho biết, tình hình dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp trong khi Tết Tân Sửu lại đang đến rất gần.

           Việc tiếp tục triển khai GrabProtect thể hiện cam kết của Grab nhằm cung cấp dịch vụ an toàn trên toàn nền tảng Grab, dù là di chuyển cùng GrabCar, đặt thức ăn qua GrabFood hay mua sắm trên GrabMart, không ngừng mang đến những trải nghiệm ngày càng tốt hơn cho người dùng. Qua đó, giúp người dùng Cùng Grab đón Tết an toàn.

Theo TTXVN

Những ứng dụng nên cài ngay trên smartphone để đề phòng lây nhiễm Covid-19

         Trong bối cảnh dịch bệnh do virus SARS-CoV-2 đang có những diễn biến phức tạp, người dùng di động nên cài đặt ngay những ứng dụng dưới đây như một giải pháp để đề phòng lây nhiễm.

        Sau một thời gian tạm lắng, dịch bệnh đã bất ngờ xuất hiện trở lại tại Việt Nam khi xuất hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng.

          Bên cạnh những nỗ lực khoanh vùng và dập dịch của cơ quan chức năng, bản thân mỗi người chúng ta cần phải có ý thức để đề phòng lây nhiễm dịch bệnh, bao gồm việc tuân thủ theo các quy tắc phòng bệnh như đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay, không tụ tập nơi đông người… ngoài ra, cài đặt các ứng dụng miễn phí dưới đây vào smartphone của mình cũng sẽ giúp ích trong việc đề phòng và hạn chế nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Khẩu trang điện tử Bluezone - Cảnh báo nếu người dùng có tiếp xúc gần với người mắc Covid-19

         Đây là một ứng dụng rất quan trọng trong việc giúp khoanh vùng và dập dịch hiệu quả, được các cơ quan chức năng khuyến cáo cài đặt trên smartphone ngay từ những ngày đầu xuất hiện dịch bệnh.

         Được ví như một chiếc "khẩu trang điện tử" để ngăn ngừa dịch bệnh, Bluezone có tác dụng cảnh báo người dùng nếu họ có tiếp xúc với các trường hợp nhiễm Covid-19, từ đó có thể dễ dàng xác định được các trường hợp F1 và F2 để có biện pháp cách ly, xét nghiệm kịp thời.

          Bluezone sử dụng công nghệ Bluetooth năng lượng thấp (BLE - Bluetooth Low Energy). Khi cài đặt ứng dụng này, smartphone có thể giao tiếp với nhau thông qua công nghệ BLE, Bluezone sẽ ghi nhận những trường hợp tiếp xúc với người khác trong ngày, trong đó nếu khoảng cách tiếp xúc dưới 2m sẽ được xác định là tiếp xúc gần.

          Trong trường hợp xác định được một người bị nhiễm Covid-19 (F0), cơ quan y tế có thẩm quyền sẽ cập nhật dữ liệu về F0 này vào hệ thống của Bluezone. Hệ thống sẽ gửi dữ liệu của F0 đến tất cả những người dùng đã cài đặt Bluezone lên smartphone. Khi đó, lịch sử tiếp xúc với những người dùng khác sẽ được Bluezone phân tích và nếu xác định người dùng đã tiếp xúc gần với một trường hợp nhiễm Covid-19, ứng dụng sẽ lập tức cảnh báo.

        Lúc này, Bluezone sẽ hiển thị hướng dẫn người dùng liên hệ với cơ quan y tế có thẩm quyền để nhận được sự trợ giúp. Bluezone cũng sẽ tiếp tục cảnh báo những người thuộc nhóm F2 (đã tiếp xúc gần với các đối tượng F1) để có biện pháp tự cách ly hoặc nhờ sự trợ giúp của cơ quan y tế.

         Nếu cộng đồng người dùng Bluezone càng lớn, thì việc cảnh báo kịp thời nếu có ca nhiễm Covid-19 và việc xác định các trường hợp F1, F2 càng nhanh chóng và dễ dàng, từ đó có thể thực hiện các biện pháp cách ly hiệu quả để tránh khả năng lây bệnh trong cộng đồng. Do vậy, càng nhiều người cài đặt Bluezone lên smartphone sẽ càng giúp ứng dụng phát huy tốt hiệu quả và giúp cảnh báo sớm, tránh trường hợp lây lan virus trong cộng đồng.

        Một điều cần lưu ý đó là sau khi cài đặt Bluezone, người dùng cần phải kích hoạt Bluetooth trên smartphone của mình. Do Bluezone sử dụng công nghệ Bluetooth năng lượng thấp nên sẽ không ảnh hưởng nhiều đến hiệu suất và thời lượng sử dụng pin của smartphone.

       Hiện tại, Bluezone có cả phiên bản dành cho Android lẫn iOS. Người dùng có thể download phiên bản dành cho Android tại đây hoặc tại đây (tương thích iOS 5.0 trở lên); còn với người dùng iOS, download ứng dụng miễn phí tại đây (tương thích iOS 9.0 trở lên).

Ứng dụng cập nhật các thông tin chính thống về tình hình dịch bệnh

      Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp, các thông tin giả mạo được lan truyền trên mạng xã hội càng khiến cho nhiều người cảm thấy hoang mang, lo lắng, dẫn đến những phản ứng tiêu cực không đáng có.

        Để cập nhật các thông tin mới và chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, người dùng có thể nhờ đến sự giúp đỡ của ứng dụng "Sức khỏe Việt Nam". Đây là ứng dụng được xây dựng bởi Bộ Y tế nhằm đối phó với các tin tức giả mạo và thiếu chính xác về dịch bệnh. Ứng dụng sẽ cập nhật các thông tin chính thống và mới nhất về tình hình lây nhiễm của virus Covid-19 tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, bao gồm số ca lây nhiễm hiện tại, số ca lây nhiễm mới trong ngày…

       Giao diện của ứng dụng hoàn toàn bằng tiếng Việt nên rất dễ dàng và thuận tiện cho người dùng. Giao diện chính sẽ cập nhất số liệu thống kê về tình hình lây nhiễm Covid-19 trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam, các tin tức cập nhật mới nhất về dịch bệnh...

       Ngoài ra, ứng dụng còn cung cấp các chức năng như "Đánh giá nguy cơ" để người dùng có thể trả lời các câu hỏi trắc nghiệm nhằm tự đánh giá nguy cơ mình có đang bị lây nhiễm dịch bệnh hay không, ứng dụng cũng cung cấp số điện thoại đường dây nóng cần liên lạc trong trường hợp nghi nhiễm hoặc phát hiện trường hợp nghi mắc Covid-19...

       Ứng dụng có cả phiên bản dành cho Android lẫn iOS. Với người dùng Android, download ứng dụng miễn phí tại đây hoặc tại đây (tương thích Android 5.0 trở lên), với người dùng iOS, download ứng dụng miễn phí tại đây (tương thích iOS 9.0 trở lên).

Ứng dụng khai báo thông tin y tế qua smartphone

        Hệ thống Khai báo y tế đã được áp dụng từ những ngày đầu xuất hiện những ca nhiễm bệnh tại Việt Nam, giúp các cơ quan chức năng có thể nắm bắt chính xác về lịch trình di chuyển, tình trạng sức khỏe… để giúp khoanh vùng những người có nguy cơ nhiễm bệnh để có phương án xử lý kịp thời. Việc thực hiện khai báo y tế cũng là điều cần thiết cho những ai muốn sử dụng các phương tiện công cộng như tàu, xe, máy bay…

       Để có thể thực hiện khai báo y tế toàn dân trên smartphone hoặc máy tính bảng, người dùng có thể nhờ đến ứng dụng có tên gọi Vietnam Health Declaration. Đây là ứng dụng do Bộ Y tế và Bộ TT&TT cùng hợp tác xây dựng.

         Hiện tại ứng dụng có cả phiên bản dành cho Android lẫn iOS, người dùng có thể tìm và tải trên CH Play, App Store, hoặc download phiên bản dành cho Android trực tiếp tại đây hoặc tại đây (tương thích Android 5.0 trở lên) và phiên bản dành cho iOS tại đây (tương thích iOS 9.0 trở lên).

       Ứng dụng có giao diện hoàn toàn bằng tiếng Việt nên rất dễ dàng và thuận tiện khi sử dụng. Bạn đọc cũng có thể tham khảo cách khai báo thông tin y tế thông qua ứng dụng trên smartphone hoặc qua trang web trên máy tính đã được Dân trí hướng dẫn tại đây.

Ứng dụng giúp nhắc nhở thường xuyên rửa tay để đề phòng lây nhiễm virus

          Theo các chuyên gia y tế, bên cạnh việc đeo khẩu trang thì rửa tay thường xuyên với xà phòng hoặc nước rửa tay khô là giải pháp đơn giản nhưng rất hiệu quả trong việc ngăn ngừa khả năng lây nhiễm virus. Tuy nhiên, không phải ai cũng thường xuyên nhớ đến việc rửa tay, nhất là trong những ngày làm việc bận rộn.

         Ứng dụng với tên gọi Hand Wash Reminder sẽ hữu ích cho bạn trong trường hợp này. Ứng dụng sẽ cho phép thiết lập khoảng thời gian để nhắc nhở người dùng rửa tay một cách thường xuyên, giúp ngăn ngừa khả năng lây nhiễm virus.

          Với người dùng Android, bạn đọc có thể download ứng dụng miễn phí tại đây hoặc tại đây (tương thích Android 4.3 trở lên), còn với người dùng iOS, bạn có thể download ứng dụng miễn phí tại đây (tương thích iOS 13.0 trở lên).

Theo Dân trí

Chương trình Phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030: Tối thiểu có 10 sản phẩm quốc gia mới

        Trong quyết định số 157/QĐ-TTg do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký ban hành vào ngày 1/2/2021, Chương trình Phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2030 được kỳ vọng sẽ hình thành và phát triển tối thiểu 10 sản phẩm quốc gia mới cho Việt Nam.

         Đây sẽ là những sản phẩm được tập trung đầu tư ứng dụng công nghệ tiên tiến trong các ngành, lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế như công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng, công nghiệp thông tin, viễn thông, điện tử và công nghiệp hỗ trợ; nông nghiệp chủ lực quốc gia; quốc phòng và an ninh; dược, y tế và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, chương trình cũng sẽ tập trung đầu tư vào các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, phục vụ hiệu quả cho quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế của Việt Nam và các sản phẩm khác theo yêu cầu của Chính phủ.

       Tiêu chí lựa chọn sản phẩm của Chương trình là phải được sản xuất trên cơ sở ứng dụng công nghệ tiên tiến, có khả năng đăng ký quyền sở hữu trí tuệ; có thể sản xuất trên quy mô lớn, có giá trị gia tăng và có khả năng cạnh tranh cao, có khả năng thay thế hàng hóa nhập khẩu hoặc mang lại giá trị xuất khẩu, có tác động lan tỏa; phát huy được các lợi thế về nhân lực tài nguyên và điều kiện tự nhiên của Việt Nam, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững của các ngành, lĩnh vực. Như vậy những tiêu chí của Chương trình lần này không khác so với tiêu chí đặt ra vào năm 2010 của Chương trình Phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020.

         Điểm kết nối giữa hai thời kỳ thực hiện Chương trình còn thể hiện ở sự tương đồng về nội dung các điểm quan trọng giúp đạt mục tiêu hình thành tối thiểu 10 sản phẩm quốc gia như: triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu làm chủ công nghệ tiên tiến, tăng cường ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hỗ trợ việc hình thành sản phẩm; lựa chọn nhập khẩu công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, nghiên cứu thử nghiệm, giải mã, làm chủ và cải tiến công nghệ phù hợp với điều kiện Việt Nam; đấy mạnh hợp tác quốc tế nhằm giải quyết các vấn đề KH&CN trong nước, hình thành các nhóm nghiên cứu có khả năng làm chủ, hoàn thiện và sáng tạo công nghệ mới phù hợp với mục tiêu.

       Hướng đến các sản phẩm có khả năng cạnh tranh trong bối cảnh mới, Chương trình đặc biệt chú trọng đến việc hỗ trợ xây dựng triển khai các nhiệm vụ KH&CN theo chuỗi giá trị, phát triển các dịch vụ tư vấn xây dựng chỉ dẫn địa lý, xuất xứ hàng hóa, đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, thương hiệu Việt Nam, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến và các hệ thống tiêu chuẩn, kỹ thuật hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế…

       Để đảm bảo các mục tiêu và nội dung đề ra, Bộ KH&CN được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện, trong đó có bổ sung danh mục sản phẩm quốc gia và báo cáo Thủ tướng phê duyệt. Trong Chương trình trước, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt sáu sản phẩm chính thức và ba sản phẩm dự bị.

Anh Vũ tổng hợp

Tin Quốc Tế

Cảnh sát phá vụ án mạng nhờ dùng công nghệ sóng não đọc suy nghĩ nghi phạm

       Cảnh sát thành phố Dubai đã sử dụng công nghệ đọc sóng não để "nhìn thấu" suy nghĩ của nghi phạm, nhằm giải quyết một vụ án giết người.

      Công nghệ ngày càng được áp dụng một cách đa dạng cho lĩnh vực an ninh, từ việc triển khai hệ thống camera giám sát để phát hiện các trường hợp phạm luật, sử dụng robot tuần tra hay sử dụng các công nghệ tiên tiến để phá án. Mới đây, một vụ án mạng đã được phá bằng cách sử dụng công nghệ đọc sóng não để "nhìn thấu" được suy nghĩ của nghi phạm.

      Theo đó, trong quá trình điều tra vụ án giết người tại một nhà kho ở thành phố Dubai (Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất), cảnh sát đã sử dụng một thiết bị đọc sóng não để xác định thủ phạm của vụ án.

      Sau khi xác định được các nghi phạm, cảnh sát đã cho những tên này xem lại những hình ảnh về hiện trường, vũ khí của vụ án và ghi nhận những thay đổi trong sóng não của các nghi phạm. Cảnh sát cho biết các hình ảnh này sẽ kích thích tâm trí của hung thủ một cách mạnh mẽ, gây ra những sóng não tần số cao. Tên này sau đó sẽ được thẩm vấn bởi các chuyên gia tâm lý pháp y và đã phải thú nhận về hành vi phạm tội của mình, bao gồm chi tiết về cách lên kế hoạch thực hiện vụ án và cách gây án.

      Cảnh sát Dubai cho biết công nghệ mà họ áp dụng gọi là "in trí nhớ" và thiết bị đọc sóng não đã được phát triển trong vòng một năm trước khi áp dụng. Công nghệ này sử dụng tâm lý học để gợi lại các ký ức và sự kiện đã được lưu trữ bên trong trí não của một người. Hình ảnh về vụ án sẽ tạo ra những thay đổi trong sóng não của các nghi phạm và có thể sử dụng để làm bằng chứng thẩm vấn nghi phạm.

      Chính quyền thành phố Dubai cho biết sẽ tăng cường sử dụng công nghệ và các thiết bị thông minh để trấn án và điều tra tội phạm, thậm chí ngăn chặn hành vi phạm tội trước khi điều đó xảy ra. Các nhà chức trách thành phố Dubai cho biết sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phân tích dữ liệu và dự đoán tội phạm vào năm 2031.

Theo Dân trí

Cảm biến sinh học mới giúp phát hiện nhanh SARS-CoV-2

       Khi trộn lẫn với dịch nhầy từ mũi hoặc mẫu máu chứa SARS-CoV-2, các cảm biến protein do Đại học Washington thiết kế sẽ phát sáng trong vòng vài phút.

       Các nhà khoa học tạo ra cách mới để phát hiện protein cấu thành SARS-CoV-2 cũng như kháng thể đi kèm. Họ thiết kế cảm biến sinh học dựa trên protein phát sáng khi trộn lẫn với các thành phần của virus hoặc kháng thể chuyên dụng với Covid-19. Bước đột phá này có thể góp phần giúp xét nghiệm nhanh và rộng khắp hơn trong tương lai gần. Nhóm nghiên cứu đến từ Đại học Washington công bố kết quả nghiên cứu hôm 27/1 trên tạp chí Nature.

        Hiện nay, để chẩn đoán ca nhiễm SARS-CoV-2, phần lớn phòng thí nghiệm y khoa dựa vào kỹ thuật phản ứng chuỗi polymerase (RT-PCR), phóng đại vật chất di truyền từ virus để quan sát. Kỹ thuật này đòi hỏi đội ngũ kỹ thuật viên và thiết bị chuyên dụng, đồng thời cần sử dụng nhiều vật tư thí nghiệm đang khan hiếm trên khắp thế giới.

      Trong nỗ lực phát hiện trực tiếp SARS-CoV-2 ở mẫu vật của bệnh nhân mà không cần phóng đại vật liệu di truyền, nhóm nghiên cứu đứng đầu là David Baker, giáo sư hóa sinh kiêm giám đốc Viện Thiết kế Protein thuộc Đại học Washington, sử dụng máy tính để thiết kế cảm biến sinh học mới. Những thiết bị hoạt động dựa trên protein này nhận dạng các phân tử chuyên biệt trên bề mặt virus, liên kết với chúng, sau đó phát sáng nhờ phản ứng sinh hóa.

      Nhóm nghiên cứu cũng tạo ra cảm biến sinh học phát sáng khi trộn lẫn với kháng thể Covid-19. Họ cho biết các cảm biến đó không phản ứng với kháng thể khác trong máu, bao gồm kháng thể nhắm vào SARS-CoV-2. Độ nhạy như vậy có ý nghĩa quan trọng nhằm tránh kết quả dương tính giả.

Theo vnexpress.net

Chip não robot khai mở tiềm năng vật lý của máy móc

         Các nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo đang xây dựng “bộ não” tùy chỉnh cho robot để giúp chúng hoạt động nhanh hơn, mạnh mẽ và nhận thức rõ hơn về môi trường xung quanh.

       Một nhóm nghiên cứu từ Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và Đại học Harvard nói rằng các chip máy tính đặc biệt của họ sẽ giúp robot nhận ra tiềm năng vật lý to lớn của chúng bằng cách tính toán trong bố cục vật lý chính xác của máy móc, giống như chức năng của não trong cơ thể người. Kết quả nghiên cứu sẽ được trình bày tại Hội nghị Quốc tế về Hỗ trợ Kiến trúc cho Ngôn ngữ lập trình và Hệ điều hành (International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems) vào tháng 4.2021, theo The Independent.

     Sabrina Neuman, trưởng nhóm nghiên cứu từ Phòng thí nghiệm Khoa học Máy tính và Trí tuệ Nhân tạo (CSAIL) của MIT, cho biết bằng cách tính đến thiết lập phần cứng của robot, ví dụ như bố trí vật lý và khả năng cảm biến, chip mới có thể tạo điều kiện cho loại robot hình người tương tác tự nhiên hơn với con người và thực hiện các nhiệm vụ mà nó không thể làm được trước đây, bao gồm việc chăm sóc y tế tuyến đầu cho những bệnh nhân rất dễ lây nhiễm nhằm giúp giảm rủi ro cho nhân viên bệnh viện.

     Các chip tùy chỉnh cao được thiết kế cho một phần cứng cụ thể không phải là ý tưởng mới, robot hiện đại và iPhone cũng đang sử dụng loại chip này, nhưng cách tiếp cận mới gọi là điện toán robomorphic có thể cho phép tiến sĩ Neuman và nhóm nghiên cứu của cô thiết kế một loại chip mới hoạt động nhanh hơn 8 lần so với một CPU không tùy chỉnh dù hoạt động ở tốc độ xung nhịp chậm hơn.

      Các kỹ sư tại công ty robot tiên phong Boston Dynamics đã ca ngợi tiến bộ nêu trên và nhận xét nó sẽ “mở khóa các hành vi thú vị” vốn trước đây được đánh giá là quá khó thực hiện.

Theo thanhnien.vn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 459
Đã truy cập: 869399