THÔNG BÁO Danh sách ứng viên đủ điều kiện, không đủ điều kiện tiêu chuẩn tham gia thi tuyển chức danh Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ

25/02/2021 00:43

Hội đồng thi tuyển chức danh Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện, không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia thi tuyển chức danh Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ như sau:

- Đủ điều kiện tiêu chuẩn tham gia thi tuyển chức danh Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ: 01 ứng viên.

- Không đủ điều kiện tiêu chuẩn tham gia thi tuyển chức danh Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ: 01 ứng viên.

(Có danh sách kèm theo)

Hội đồng thi tuyển chức danh Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ thông báo để các ứng viên biết. Thông báo này được đăng tải trên cổng thông tin điện tử thành phần của Sở Khoa học và Công nghệ và niêm yết công khai tại trụ sở, Sở Khoa học và Công nghệ.

Văn phòng Sở


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 391
Đã truy cập: 1805213