Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh: Xây dựng chế độ tuân thủ của doanh nghiệp (Corporate Compliance) trong điều kiện kinh tế mở tại Quảng Ninh

12/03/2021 09:27

        Sáng ngày 09/3/2021, Sở KH&CN đã tổ chức Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh: “Xây dựng chế độ tuân thủ của doanh nghiệp (Corporate Compliance) trong điều kiện kinh tế mở tại Quảng Ninh” do Trường Đại học Ngoại Thương đăng ký chủ trì thực hiện. Đồng chí Hoàng Bá Nam, Giám Đốc Sở KH&CN làm chủ tịch Hội đồng.
        Mục tiêu chính của nhiệm vụ này là: Trên cơ sở phân tích và đánh giá thực trạng việc tuân thủ ở các khía cạnh pháp luật, đạo lý, chuẩn mực kinh doanh, quy tắc thực hành kinh doanh tốt của các doanh nghiệp trong tỉnh và thách thức đặt ra đối với việc tuân thủ pháp luật, kinh doanh có trách nhiệm tại các doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập quốc tế cao, đề tài đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường kiến thức và triển khai rộng rãi hoạt động tuân thủ tại các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hướng tới đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, kinh doanh có trách nhiệm, bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương một cách bền vững.
       Với thuyết minh nhiệm vụ đã trình bày, Hội đồng tuyển chọn đề nghị đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên hội đồng: điều chỉnh, chỉnh sửa, và bổ sung, làm rõ một vài nội dung trong thuyết minh nhiệm vụ theo kết luận của Hội đồng tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN. Sau khi đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ chỉnh sửa theo đúng các nội dung của thành viên Hội đồng góp ý đủ điều kiện, Hội đồng sẽ nhất trí thông qua.
 
Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 189
Đã truy cập: 1453927