Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: "Nghiên cứu, đánh giá quá trình đô thị hóa và tác động cúa nó đến môi trường trên địa bàn thành phố Hạ Long từ năm 1980 đến nay bằng tư liệu viễn thám đa thời gian".

25/03/2021 07:51

           Sáng ngày 18/3, Sở KH&CN tổ chức Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu, đánh giá quá trình đô thị hóa và tác động cúa nó đến môi trường trên địa bàn thành phố Hạ Long từ năm 1980 đến nay bằng tư liệu viễn thám đa thời gian” do Viện địa lý đăng ký chủ trì nhiệm vụ. Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến, Phó Giám đốc Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng.
           Mục tiêu chính của nhiệm vụ là: Xác định được thực trạng quá trình phát triển đô thị hóa ở thành phố Hạ Long tù năm 1980 đến nay bằng tư liệu viễn thám đa thời gian; đề xuất được các giải pháp phục vụ cho công tác quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị của thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2050.
         Với thuyết minh nhiệm vụ đã trình bày, các thành viên Hội đồng tuyển chọn đánh giá cao tính thực tiễn, cấp thiết của nhiệm vụ. Tuy nhiên, Hội đồng tuyển chọn đề nghị đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên hội đồng: điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện nội dung trong thuyết minh nhiệm vụ theo kết luận của Hội đồng và gửi về Sở KH&CN.
Hội đồng nhất trí thông qua nhiệm vụ.
Trung Tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 440
Đã truy cập: 869380