Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu trồng rừng thâm canh cây Sồi phảng (Lithocapus fisus Champ.ex Benth) cung cấp gỗ lớn ở Quảng Ninh” sẽ được triển khai thực hiện

25/03/2021 07:50

        Sồi phảng là một trong số những loài cây trồng rừng thâm canh phân bố khá rộng ở Việt Nam, có thể còn phân bố ở nhiều vùng khác, nhưng là loài cây chưa được sử dụng và đánh giá đúng mức, nên chưa được quan tâm nghiên cứu. Trước thực trạng đó, vừa qua Sở KH&CN tổ chức Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh:“Nghiên cứu trồng rừng thâm canh cây Sồi phảng (Lithocapus fisus Champ.ex Benth) cung cấp gỗ lớn ở Quảng Ninh” do Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến, Phó Giám đốc Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng.

          Mục tiêu chung của nhiệm vụ là: Lựa chọn được giống Sồi phảng phù hợp; hoàn thiện được quy trình kỹ thuật nhân giống và trồng rừng thâm canh; xác định được 02 mô hình sản xuất cây giống, trồng thâm canh gỗ lớn.

         Với thuyết minh nhiệm vụ đã trình bày, các thành viên trong Hội đồng đánh giá cao tính thực tiễn, tính khả thi của nhiệm vụ; các nội dung nghiên cứu trong thuyết minh nhiệm vụ đáp ứng được với mục tiêu của thuyết minh đề ra. Đơn vị đăng ký chủ trì nhiệm vụ giàu kinh nghiệm, đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, Hội đồng đã đề nghị đơn vị đăng ký chủ trì nhiệm vụ tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng như: Điều chỉnh, bổ sung thêm các thông tin kỹ thuật về tỉa lá, tỉa cành đối với cây Sồi phảng; lựa chọn một số phương pháp chính trong quy trình nhân giống và chăm sóc đối với cây Sồi phảng; chỉnh sửa lại kết cấu câu từ trong nội dung thuyết minh nhiệm vụ,… theo kết luận của Hội đồng và gửi về Sở KH&CN.

         Hội đồng nhất trí thông qua nhiệm vụ.

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 637
Đã truy cập: 863140