Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu xây dựng chỉ dẫn địa lý Trà hoa vàng Quảng Ninh”

25/03/2021 07:49

        Trà hoa vàng vốn là loại cây mọc trong tự nhiên phân bố nhiều ở huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên sản phẩm Trà hoa vàng của tỉnh Quảng Ninh chưa có nhãn hiệu, đăng ký bảo hộ xuất xứ, nguồn gốc,… Bởi vậy, ngày 23/3/2021, Sở KH&CN đã tổ chức Hội đồng tư vấn, tuyển chọn nhiệm vụ: “Nghiên cứu xây dựng chỉ dẫn địa lý Trà hoa vàng Quảng Ninh” do Học viên Nông nghiệp Việt Nam đăng kí thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Hoàng Bá Nam, Giám đốc Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng.

         Mục tiêu chính của nhiệm vụ là: Điều tra, đánh giá được hiện trạng phát triển Trà hoa vàng tại Quảng Ninh; xây dựng được hồ sơ chi tiết, đảm bảo cơ sở khoa học và thực tiễn để đăng ký chỉ dẫn địa lý Quảng Ninh cho sản phẩm Trà hoa vàng; thiết lập được hệ thống bộ máy, công cụ, giải pháp quản lý chất lượng các sản phẩm theo tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế; đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, quảng cáo, giới thiệu và liên kết tiêu thụ sản phẩm Trà hoa vàng, góp phần xây dựng hình ảnh, danh tiếng, thương hiệu mạnh, tạo tiền đề xây dựng thương hiệu quốc gia cho sản phẩm đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

          Sau khi nghe đơn vị đăng kí thực hiện nhiệm vụ trình bày thuyết minh nhiệm vụ, các thành viên trong Hội đồng đã đánh giá nhiệm vụ có tính cấp thiết, tính thực tiễn, tính khả thi, tính mới; các nội dung nghiên cứu trong thuyết minh nhiệm vụ đáp ứng được với mục tiêu của thuyết minh đề ra; có chi tiết, cụ thể hóa. Đơn vị đăng ký chủ trì nhiệm vụ giàu kinh nghiệm, đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, Hội đồng tuyển chọn đề nghị đơn vị đăng ký chủ trì nhiệm vụ tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng điều chỉnh, chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung thông tin đối với các nội dung nghiên cứu trong thuyết minh nhiệm vụ,… theo kết luận của Hội đồng và gửi về Sở KH&CN.

         Hội đồng nhất trí thông qua nhiệm vụ.

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 626
Đã truy cập: 863129