HỌP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN GIAO TRỰC TIẾP NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH

25/03/2021 07:52

Ngày 17/3/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn  giao trực tiếp đối với nhiệm vụ “Đánh giá chương trình, hiệu quả sau bồi dưỡng và đề xuất giải pháp bồi dưỡng cán bộ cấp xã tại tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020 – 2025”

Thực hiện Quyết định số 61/QĐ – UBND ngày 08/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2021, vào 8g 00 phút ngày 17/3/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Đánh giá chương trình, hiệu quả sau bồi dưỡng và đề xuất giải pháp bồi dưỡng cán bộ cấp xã tại tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2020–2025 ” do Trường Đào tạo cán bộ chủ trì thực hiện. Sau khi nghe đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ trình bày thuyết minh nhiệm vụ, các thành viên trong Hội đồng tham gia ý kiến, đồng chí Bùi Quang Minh phó giám đốc Sở KH&CN – chủ tịch Hội đồng đã kết luận: Nhiệm vụ có tính thực tiễn, tính khả thi cao, các nội dung nghiên cứu trong thuyết minh nhiệm vụ đáp ứng được với mục tiêu của thuyết minh đề ra; Đơn vị đăng ký chủ trì nhiệm vụ có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề nghị cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ tiếp thu ý kiến thành viên điều chỉnh, chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung thông tin đối với sự cần thiết thực hiện nhiệm vụ, làm rõ nội dung điều tra khảo sát và nội dung chương trình kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ cấp xã tỉnh Quảng Ninh.

Phòng Quản lý Khoa học


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 185
Đã truy cập: 1453923