HỌP HỘI ĐỒNG TƯ VẤN GIAO TRỰC TIẾP NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH

25/03/2021 07:52

Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn  giao trực tiếp đối với nhiệm vụ “Số hóa di sản nghệ thuật âm nhạc và múa dân gian của người Dao Thanh Y ở Quảng Ninh, phục vụ phát triển du lịch cộng đồng”

Thực hiện Quyết định số 61/QĐ – UBND ngày 08/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2021. Vào 14g 00 phút, ngày 17/3/2021 Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Số hoá di sản nghệ thuật âm nhạc và múa dân gian của người Dao Thanh Y ở Quảng Ninh, phục vụ phát triển du lịch cộng đồng” do Trường Đại học Hạ Long được giao trực tiếp chủ trì thực hiện. Sau khi nghe đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ trình bày thuyết minh nhiệm vụ, các thành viên trong Hội đồng tham gia ý kiến, đồng chí Hoàng Bá Nam, giám đốc Sở KH&CN – chủ tịch Hội đồng đã kết luận: Nhiệm vụ có tính thực tiễn, tính khả thi cao, các nội dung nghiên cứu trong thuyết minh nhiệm vụ đáp ứng được với mục tiêu của thuyết minh đề ra; Đơn vị đăng ký chủ trì nhiệm vụ có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề nghị cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ tiếp thu ý kiến thành viên điều chỉnh tên nhiệm vụ, chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung thông tin đối với sự cần thiết thực hiện nhiệm vụ, làm rõ nội dung điều tra khảo sát tại 13 huyện thị xã thành phố trên địa bàn tỉnh; làm rõ hơn về phần mềm và căn cứ pháp lý của các nội dung đang dự kiến số hóa.

Phòng Quản lý Khoa học


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1173
Đã truy cập: 1402263