Bản Tin Khoa Học và Công Nghệ Số 11 năm 2021

25/03/2021 07:49

Tin Trong Tỉnh

Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh: Xây dựng chế độ tuân thủ của doanh nghiệp (Corporate Compliance) trong điều kiện kinh tế mở tại Quảng Ninh

          Sáng ngày 09/3/2021, Sở KH&CN đã tổ chức Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh: “Xây dựng chế độ tuân thủ của doanh nghiệp (Corporate Compliance) trong điều kiện kinh tế mở tại Quảng Ninh” do Trường Đại học Ngoại Thương đăng ký chủ trì thực hiện. Đồng chí Hoàng Bá Nam, Giám Đốc Sở KH&CN làm chủ tịch Hội đồng.

          Mục tiêu chính của nhiệm vụ này là: Trên cơ sở phân tích và đánh giá thực trạng việc tuân thủ ở các khía cạnh pháp luật, đạo lý, chuẩn mực kinh doanh, quy tắc thực hành kinh doanh tốt của các doanh nghiệp trong tỉnh và thách thức đặt ra đối với việc tuân thủ pháp luật, kinh doanh có trách nhiệm tại các doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập quốc tế cao, đề tài đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường kiến thức và triển khai rộng rãi hoạt động tuân thủ tại các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hướng tới đảm bảo môi trường kinh doanh lành mạnh, kinh doanh có trách nhiệm, bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương một cách bền vững.

         Với thuyết minh nhiệm vụ đã trình bày, Hội đồng tuyển chọn đề nghị đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên hội đồng: điều chỉnh, chỉnh sửa, và bổ sung, làm rõ một vài nội dung trong thuyết minh nhiệm vụ theo kết luận của Hội đồng tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN. Sau khi đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ chỉnh sửa theo đúng các nội dung của thành viên Hội đồng góp ý đủ điều kiện, Hội đồng sẽ nhất trí thông qua.

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất một số sản phẩm giá trị gia tăng từ hàu”

         Chiều ngày 09/3/2021, Sở KH&CN đã tổ chức Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh: “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất một số sản phẩm giá trị gia tăng từ hàu” do Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại thủy sản Quảng Ninh (Bavabi) đăng ký chủ trì thực hiện. Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến, Phó Giám Đốc Sở KH&CN làm chủ tịch Hội đồng.

          Do tiềm năng của con hàu vẫn chưa được khai thác hết, cần có sự đầu tư nghiên cứu sâu giúp làm tăng giá trị gia tăng của con hàu, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho địa phương. Chính vì thế, mục tiêu chính của nhiệm vụ là: Hướng tới 03 sản phẩm chính của nhiệm vụ có quy trình công nghệ tách chiết, sấy và phối trộn, sản xuất hạt nêm từ hàu với quy mô 100kg ruột hàu/ mẻ; có quy trình công nghệ tách chiết,thủy phân, phối trộn, bổ sung thành phần dinh dưỡng, sản xuất nước uống chiết xuất từ hàu với quy mô 100kg ruột hàu/ mẻ; có quy trình công nghệ tách chiết,cô đặc, sản xuất dầu hàu với quy mô 100kg ruột hàu/ mẻ.

          Với thuyết minh nhiệm vụ đã trình bày, Hội đồng tư vấn tuyển chọn đánh giá cao năng lực cũng như kinh nghiệm của đơn vị đăng ký thực hiện nhiệm vụ. Hội đồng tuyển chọn đề nghị đơn vị đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên trong hội đồng: điều chỉnh, chỉnh sửa, và bổ sung nội dung trong thuyết minh nhiệm vụ theo kết luận của Hội đồng tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN và gửi về Sở KH&CN trước ngày 19/3/2021. Hội đồng nhất trí thông qua nhiệm vụ..

Trung Tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

Lãnh đạo Sở KH&CN làm việc với Ban quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long về triển khai nhiệm vụ KHCN

         Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, ngày 10/3/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức làm việc với Ban Quản lý vườn quốc gia Bái Tử Long về tăng cường phối hợp triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tại vườn quốc gia Bái Tử Long.

          Về phía Sở KH&CN có đồng chí Hoàng Bá Nam - Giám đốc Sở KH&CN làm trưởng đoàn; đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến, Phó Giám đốc Sở và các thành viên là cán bộ của Phòng Quản lý Khoa học; đại diện các cơ quan báo chí: Báo Đại đoàn kết, Báo Thông tấn xã, Báo Nhân dân, Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh; các phòng chuyên môn của Sở Khoa học và Công nghệ và Ban Quản lý vườn quốc gia Bái Tử Long.

          Về phía Ban Quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long có đồng chí Nguyễn Thanh Phương - Giám đốc Ban Quản lý vườn quốc gia Bái Tử Long; cùng đại diện cán bộ trong Ban quản lý.

          Trong ngày làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Phương - Giám đốc Ban Quản lý vườn quốc gia Bái Tử Long đã trao đổi, chia sẻ với Sở KH&CN những khó khăn và nỗ lực của các thành viên trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị từ năm 2018 đến nay.

           “Nhờ sự quan tâm, thường xuyên hỗ trợ hoạt động của Hội đồng KH&CN, qua đó kết quả các nhiệm vụ KH&CN của Ban Quản lý vườn quốc gian Bái Tử Long được thực hiện các quy trình triển khai chặt chẽ theo đúng quy định, chất lượng các đề xuất và chất lượng kết quả các nhiệm vụ KH&CN ngày càng nâng cao. Trong những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh đã phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long triển khai các hoạt động cụ thể nhằm khai thác, phát huy giá trị của Bái Tử Long như: Chủ động hướng hướng dẫn Ban Quản lý vườn quốc gia Bái Tử Long đề xuất đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN. Thông qua các nhiệm vụ đã đỗ trợ triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ bảo tồn, truyền thông: các nhiệm vụ KH&CN đều có nội dung điều tra xây dựng hệ thống bản đề GIS để phục vụ công tác quản lý nhà nước về đa dạng sinh học (05 bản đồ GIS phân bố Tùng, Áng tại Vườn quốc gia Bái Tử Long (tỉ lệ 1/25.000); 08 bản đồ GIS về hiện trạng phân bố, thành phần loài (tỷ lệ 1/25.000));…Trong giai đoạn 2015-2020, Ban Quản lý vườn quốc gia Bái Tử Long đã đề xuất và được giao thực hiện 03 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở và 01 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh. Thông qua kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã giúp Ban Quản lý đạo tạo được đội ngũ cán bộ làm công tác khoa học gồm 4 thạc sỹ và 18 kỹ sư; làm chủ được một số kỹ thuật sản xuất giống các loài cây quý hiếm có giá trị như Tùng đen, Tùng la hán, Kim giao núi đã, Lam xanh, Bách bệnh góp phần thực hiện hoạt động bảo tồn giá trị đa dạng sinh học; phát hiện thêm loài mới là loài cá Lateolabrax japonicus (Cuvier, 1828) thuộc họ cá vược nhật (Lateolabracidae), bộ cá vược (Perciformes), lần đầu được ghi nhận có phân bố ở Việt Nam.”- đồng chí Nguyễn Thanh Phương - Giám đốc Ban Quản lý vườn quốc gia Bái Tử Long chia sẻ.

          Đồng thời, Ban quản lý mong muốn Sở KH&CN tiếp tục tạo điều kiện trong việc tiếp cận những công nghệ phục vụ mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học thông qua việc hợp tác thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong tỉnh với các trường Đại học chuyên ngành; Sở KH&CN quan tâm, ủng hộ những đề xuất nghiên cứu khoa học phục vụ bảo tồn nguồn gen, nhất là các loài động, thực vật bản địa, nguy cấp, quý hiếm, phân bố tại Vườn quốc gia Bái Tử Long.

          Trong ngày làm việc, Sở KH&CN phối hợp với Ban Quản lý Vườn quốc gia Bái Tử Long trồng 200 cây Tùng đen tại Vườn quốc gia Bái Tử Long hưởng ứng lời phát động của Thủ tướng Chính phủ về trồng 1 tỷ cây xanh, đây là sản phẩm của nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở, đề tài “Điều tra, đánh giá thực trạng và nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhân giống, phát triển cây Tùng đen” do BQL Vườn quốc gia Bái Tử Long thực hiện từ năm 2018 đến nay.

           Kết thúc chương trình làm việc, đồng chí Hoàng Bá Nam đánh giá cao sự chủ động phối hợp tổ chức triển khai các nhiệm vụ KH&CN của Ban Quản lý vườn quốc gia Bái Tử Long. Thông qua kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN đã giúp cán bộ của Ban quản lý nâng cao trình độ, kỹ năng nghiên cứu và làm chủ được một số kỹ thuật sản xuất giống các loài cây quý hiếm có giá trị như Tùng đen, Tùng la hán, Kim giao núi đá,…góp phần thúc đẩy hoạt động bảo tồn giá trị đa dạng sinh học. Trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí Hoàng Bá Nam đề nghị Ban Quản lý vườn quốc gia Bái Tử Long tiếp tục quan tâm thực hiện một số nội dung như sau: Rà soát đề xuất, đặt hàng các nhiện vụ NCKH&PTCN nhằm bảo tồn, phát triển các loài động thực vật quý hiếm có giá trị; bảo tồn sự đa dạng các hệ sinh thái gắn với bảo tồn giá trị di tích lịch sử, giá trị cảnh quan;tăng cường phối hợp với các nhà khoa học, các viện nghiên cứu, các trường đại học để triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học trong phạn vi vườn quốc gia Bái Tử Long;tiếp tục duy trì, nhân rộng kết quả các nhiệm vụ NCKH&PTCN đã nghiệm thu để hỗ trợ người dân sinh sống trong vùng đệm có điều kiện phát triển kinh tế.

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

Tin Trong Nước

Bước tiến vượt bậc của Việt Nam trong nhân bản động vật

           Lần đầu tiên tại Việt Nam, các nhà khoa học của Viện Chăn nuôi, Bộ NN&PTNT đã nghiên cứu thành công và làm chủ công nghệ nhân bản lợn ỉ từ tế bào soma mô tai (trưởng thành). Đây là một bước tiến vượt bậc về khoa học công nghệ của Việt Nam trong lĩnh vực nhân bản động vật, khẳng định và nâng cao vai trò, vị thế nền khoa học công nghệ của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

           Bộ NN&PTNT vừa ra thông cáo báo chí cho biết ngày 10/3 vừa qua đã có 4 chú lợn con chào đời khỏe mạnh, phát triển tốt từ công nghệ này. Đây là một bước tiến vượt bậc về khoa học công nghệ của Việt Nam trong lĩnh vực nhân bản động vật, khẳng định và nâng cao vai trò, vị thế nền khoa học công nghệ của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

         Được sự quan tâm đặc biệt và chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ NN&PTNT, từ tháng 7/2020, Viện chăn nuôi đã tổ chức triển khai Đề tài “Nghiên cứu tạo lợn Ỉ bằng kỹ thuật chuyển nhân tế bào soma” thuộc “Chương trình trọng điểm nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2020” với đội ngũ các nhà khoa học có kiến thức chuyên sâu trong chuyên môn hẹp, có nhiều kinh nghiệm, cùng với sự đam mê và tinh thần trách nhiệm cao đã triển khai thực hiện nghiên cứu, ứng dụng thành công công nghệ tạo động vật nhân bản bằng cấy chuyển nhân tế bào soma.

           Theo TS. Phạm Công Thiếu, Viện trưởng Viện Chăn nuôi: Trong điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị còn nhiều hạn chế, các nhà khoa học đã ngày đêm nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức để tổ chức nghiên cứu, ứng dụng và thực hiện thành công công nghệ nhân bản động vật với: quy trình tạo dòng “tế bào cho” từ mô tai lợn ỉ sử dụng trong quá trình cấy chuyển nhân tế bào cho và tạo phôi lợn nhân bản; quy trình tạo dòng “tế bào nhận” có màng sáng hoặc không có màng sáng được sử dụng cho quá trình cấy chuyển nhân tế bào và tạo phôi lợn nhân bản; quy trình cấy chuyển nhân tế bào cho và tạo phôi lợn nhân bản với tỷ lệ tạo phôi nang lợn Ỉ nhân bản đạt cao; quy trình cấy chuyển phôi lợn nhân bản.

           Trong quá trình nghiên cứu các nhà khoa học của Viện đã không ngừng đầu tư trí tuệ, cập nhật tiến bộ khoa học trên thế giới để tổ chức, nghiên cứu, xây dựng, chuẩn hóa và đưa vào ứng dụng các công nghệ, phương pháp mới như tạo tế bào trứng nhận không có màng sáng (zona pellucida) trong điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị còn rất hạn chế.

           Ưu điểm của phương pháp này dễ thao tác khi cấy chuyển nhân “tế bào cho”, tạo được nhiều phôi trong thời gian ngắn. Mặt khác, việc cấy chuyển phôi lợn 5-6 ngày tuổi đã nâng cao tỷ lệ thụ thai từ 24% (ở mức trung bình trên thế giới) lên 61%. Chính vì vậy, ngày 10/3/2021 đã có 4 “lợn ỉ nhân bản” ra đời, khỏe mạnh và phát triển tốt.

          Kết quả đạt được của đề tài đã được công bố trên các tạp chí uy tín trong nước và quốc tế (Tạp chí công nghệ sinh học, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tạp chí Theriogenology).

          Thành tựu nổi bật này đã mở ra các hướng nghiên cứu mới về: ứng dụng công nghệ nhân bản động vật trong chọn giống; bảo tồn các loài động vật có giá trị cao, động vật quý hiếm; kết hợp công nghệ nhân bản động vật với công nghệ chỉnh sửa gen để tạo ra các giống vật nuôi có năng suất cao, có khả năng kháng bệnh, thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo ra những con lợn nhân bản theo ý muốn, phục vụ cho việc cấy ghép nội tạng trong tương lai.

           Nhân bản hay nhân bản vô tính ở động vật là các cá thể có thể được tạo ra từ một tế bào lấy từ nguyên bản gốc mà không phụ thuộc vào quá trình thụ tinh. Năm 1979, các nhà nghiên cứu đã tạo ra những con chuột giống hệt nhau về mặt di truyền đầu tiên bằng cách tách phôi chuột trong ống nghiệm. Ngay sau đó, các nhà nghiên cứu đã tạo ra những con bò, cừu và gà giống hệt nhau về mặt di truyền bằng cách chuyển nhân của một tế bào lấy từ phôi thai ban đầu vào một quả trứng đã được loại bỏ nhân của nó.

            Đến năm 1996, sau 276 lần thử nghiệm, các nhà khoa học Scotland đã thành công trong việc nhân bản vô tính trên động vật có vú đầu tiên (nhân bản từ một tế bào soma lấy từ một động vật trưởng thành bằng kỹ thuật cấy chuyển nhân tế bào soma) để tạo ra được con cừu Dolly. Hai năm sau, các nhà nghiên cứu ở Nhật Bản đã nhân bản 8 con bê từ một con bò duy nhất. Đến nay đã có trên 20 loài động vật khác nhau đã được nhân bản như: cừu, mèo, hươu, nai, chó, trâu, lợn, ngựa, la, bò, thỏ và chuột… với số lượng ngày càng nhiều.

Theo Đỗ Hương (Chinhphu.vn)

Chính phủ ra tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

          Theo tiêu chí mới được Thủ tướng ban hành, doanh nghiệp công nghệ cao phải đạt doanh thu từ sản phẩm công nghệ cao ít nhất 70% trong tổng doanh thu thuần hằng năm của doanh nghiệp.

          Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao có hiệu lực từ ngày 30/4/2021.

           Theo đó, doanh nghiệp công nghệ cao phải đáp ứng các tiêu chí như doanh thu từ sản phẩm công nghệ cao phải đạt ít nhất 70% trong tổng doanh thu thuần hằng năm của doanh nghiệp. Doanh nghiệp này cũng phải đạt tỷ lệ tổng chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp (bao gồm khấu hao đầu tư cơ sở hạ tầng, tài sản cố định, chi thường xuyên hàng năm cho hoạt động nghiên cứu và phát triển; chi hoạt động đào tạo, hỗ trợ đào tạo cho lao động nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp, các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở đào tạo tại Việt Nam; phí bản quyền, chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phục vụ hoạt động nghiên cứu và phát triển; phí đăng ký công nhận hoặc bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích tại Việt Nam) trên giá trị của tổng doanh thu thuần trừ đi giá trị đầu vào (bao gồm giá trị nguyên vật liệu, linh kiện phục vụ sản xuất nhập khẩu và mua nội địa) hằng năm.

           Cụ thể đối với doanh nghiệp có tổng nguồn vốn từ 6.000 tỷ đồng và tổng số lao động từ 3.000 người trở lên phải đạt ít nhất 0,5%. Đối với doanh nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 2, có tổng nguồn vốn từ 100 tỷ đồng và tổng số lao động từ 200 người trở lên phải đạt ít nhất 1%.

         Theo tiêu chí mới được Chính phủ ban hành, doanh nghiệp công nghệ cao phải đạt tỷ lệ lao động trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên của doanh nghiệp. Đây là số lao động đã ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở lên hoặc hợp đồng không xác định thời hạn, trong đó lao động có trình độ cao đẳng không vượt quá 30% trên tổng số lao động.

         Đối với doanh nghiệp có tổng nguồn vốn từ 6.000 tỷ đồng và tổng số lao động từ 3.000 người trở lên phải đạt ít nhất 1%.

          Doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao trước thời điểm 30/4/2021 có hiệu lực thi hành mà chưa được cấp thì thực hiện theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg.

          Phát biểu tại Bộ TT&TT trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, “con đường đi lên, đi nhanh của Việt Nam phải là công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao Việt Nam”. Đối với công nghiệp ICT, cần có nhiều doanh nghiệp công nghệ vừa và nhỏ nhưng cũng phải chú trọng hình thành một số doanh nghiệp công nghệ lớn có thứ hạng toàn cầu.

Theo ictnews.vietnamnet.vn

Vì sao ngân hàng số ASEAN đang đứng trước cơ hội lớn chưa từng có?

          Với khoảng 290 triệu người dùng chưa được tiếp cận dịch vụ ngân hàng, ASEAN mở ra cơ hội lớn chưa từng có cho doanh nghiệp công nghệ tài chính (fintech).

           Một lượng lớn dân số thế giới chưa được ngân hàng phục vụ (underbanked) đang sống tại Đông Nam Á. Tuy nhiên, Covid-19 đã tăng tốc độ số hóa cuộc sống hàng ngày tại đây, mang đến cơ hội vàng cho tài chính và ngân hàng điện tử trong khu vực.

           Đây là nhận định của Reuben Lai, Giám đốc quản lý cấp cao bộ phận tài chính Grab, tại diễn đàn Innovative Asia. Ông cho rằng Covid-19 đem lại “cơ hội chưa từng có” trong lĩnh vực tài chính điện tử, từ thanh toán di động, cho vay, bảo hiểm đến ngân hàng số. Ông lấy ví dụ một người bán gia vị tại Malaysia mà Grab giúp mở gian hàng trên nền tảng này và cung cấp công cụ chấp nhận thanh toán điện tử. 

          Theo công ty xếp hạng tín dụng Fitch Ratings, có khoảng 290 triệu người dân chưa được tiếp cận dịch vụ ngân hàng tại Đông Nam Á. Nó đồng nghĩa với  một thị trường khổng lồ chưa được khai phá, nơi các hãng công nghệ như Grab vô cùng quan tâm. Grab được cấp giấy phép ngân hàng số Singapore năm 2020. Tại đây, 40% dân số chưa được ngân hàng phục vụ.

         Tại hội thảo, ông Rajeev Kannan, Giám đốc quản lý ngân hàng Sumitomo Mitsui (SMBC), hoan nghênh sự xuất hiện của những người chơi mới. Với ông, có thêm nhiều đối thủ không phải điều quá tệ vì nó sẽ giúp họ trở nên nhanh nhẹn hơn. Nó cũng khuyến khích ngân hàng thay đổi cách kinh doanh vì các công ty như Grab đang tiến vào địa bàn của họ.

        SMBC hiện cung cấp Jenius, dịch vụ ngân hàng số tại Indonesia thông qua chi nhánh BTPN. Ông Kannan tiết lộ trong năm qua, SMBC ghi nhận đà tăng đáng kể khi nền tảng đạt 2,5 triệu người dùng. BTPN tận dụng công nghệ của OakNorth, công ty chấm điểm tín dụng mà SMBC đầu tư năm ngoái. 

        Với tư cách một ngân hàng toàn cầu, SMBC không thể đi sâu vào thị trường underbanked. Do đó, họ sử dụng chiến lược “vô cơ”, mua lại một thứ đã có sẵn rồi tích hợp vào nền tảng và tạo ra ngân hàng số từ đây. Ngân hàng số giải đáp câu hỏi thay đổi chiến lược nhằm giảm chi phí, cải thiện trải nghiệm khách hàng, phát triển cách thức kinh doanh mới, tạo ra sản phẩm mới và mở rộng luồng doanh thu nói chung.

        Cơ hội fintech tại Đông Nam Á cũng thu hút những người chơi Trung Quốc gia nhập thị trường. Bill Deng, CEO Xtransfer, một công ty fintech trụ sở tại Thượng Hải, nhìn nhận Đông Nam Á như một cơ hội cho họ. Xtransfer hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu vừa và nhỏ Trung Quốc quản lý tiền tệ và các giao dịch quốc tế.

         Deng cho biết đang muốn tiếp cận các thị trường Philippines, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam do họ có quan hệ giao thương mạnh mẽ với Trung Quốc.

Theo ictnews.vietnamnet.vn

Tin Quốc Tế

Hành tinh giống Trái Đất tái sinh sau khi bị 'lột vỏ'

         Nghiên cứu mới hé lộ quá khứ rùng mình của Gliese 1132b, ngoại hành tinh giống Trái Đất về kích thước, mật độ, cùng chủng loại và cùng sở hữu hoạt động địa chất.

          Gliese 1132b quay quanh một sao lùn đỏ mang tên Gliese 1132, kích thước bằng 1/5 và độ sáng chỉ bằng 1/200 Mặt Trời của chúng ta, nằm trong chòm sao Vela và cách Trái Đất chỉ 39,3 năm ánh sáng.

         Trước đó, nhóm khoa học gia từ Đài quan sát MEarth-South đặt tại Hawaii (Mỹ) đã phát hiện ra hành tinh Gliese 1132b quay quanh ngôi sao này và biết được nó thuộc nhóm "hành tinh giống Trái Đất" mà giới thiên văn luôn tìm kiếm. Nó có bán kính bằng 1,2 lần bán kinh Trái Đất, cũng là hành tinh đá và có mật độ tương tự.

          Lần này, nhóm nghiên cứu khác dẫn đầu Phòng thí nghiệm Sức đẩy phản lực của NASA (Mỹ) và Đại học Cambridge (Anh) đã phát hiện ra rằng hành tinh này không ra đời trong hình dạng như nó dược nhìn thấy. Nó từng là một hành tinh khí dạng "tiểu Hải Vương Tinh".

         Hành tinh ban đầu lớn gấp vài lần Trái Đất với bầu khí quyển dày đặc đầy hydro và heli. Bầu khí quyển này sớm bị tước bỏ bởi bức xạ cường độ cao từ sao mẹ trẻ, nóng và có khoảng cách cực gần. Hành tinh xấu số bị "lột vỏ" triệt để đến mức chỉ còn trơ một lõi đá trần có kích thước bằng Trái Đất.

         Theo Sci-New, quan sát mới từ Kính viễn vọng không gian Hubble của NASA/ESA cho thấy hành tinh này một lần nữa đã tự tạo ra khí quyển bằng một sự kiện đặc biệt: phun trào núi lửa. Ở hệ Mặt Trời của chúng ta, Trái Đất là hành tinh duy nhất được biết có hoạt động địa chất – bao gồm núi lửa – và chính điều này góp phần biến địa cầu thành thế giới sống được. Vì vậy việc tìm thấy bằng chứng về núi lửa trên một ngoại hành tinh là rất đặc biệt.

         Các nhà nghiên cứu tin rằng hydro từ bầu khí quyển ban đầu được lớp magma nóng chảy hấp thụ một phần. Bây giờ là lúc nó được giải phóng từ từ để tạo ra bầu khí quyển mới. Bầu khí quyển này có nhiều thành phần đáng chú ý như hydro, hydro xyanua, mêtan và amoniac, đồng thời có khói mù hydrocacbon. Bầu khí quyển này đang tiếp tục bị rò rỉ nhưng cũng liên tục được bổ sung. "Bầu khí quyển thứ hai này đến từ bề mặt và bên trong hành tinh, vì vậy nó là một cửa sổ dẫn đến địa chất của một thế giới khác" - tiến sĩ Paul Rimmer từ Đại học Cambridge nói.

        Các tác giả chưa bình luận gì về khả năng sống được của hành tinh bởi bất chấp nhiều yếu tố tương đồng với Trái Đất, hành tinh này có thể có nhiệt độ bề mặt lên tới 232 độ C. Tuy nhiên điều này cũng sẽ được nghiên cứu bởi việc nhìn vào hành tinh này khá thuận lợi bởi khoảng cách khá gần cộng với độ mỏng của bầu khí quyển có thể được vượt qua bởi một số công cụ quan sát NASA đang phát triển.

Theo VTC

Sóng siêu âm có thể tiêu diệt virus SARS-CoV-2

        Các chuyên gia tại Viện Công nghệ Massachussets (MIT) đã tiến hành các nghiên cứu về cách thức tiêu diệt virus thuộc phân họ coronavirus, trong đó có SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

        Kết quả, nhóm đã phát hiện ra sóng siêu âm ở tần số chụp ảnh y tế thông thường có thể phá vỡ vỏ bọc và các gai protein của virus này trong mô phỏng thí nghiệm.

         Những gai protein là bộ phận virus thường bám vào các tế bào khỏe mạnh trong cơ thể vật chủ và kích hoạt quá trình xâm lấn RNA virus, tấn công tế bào vật chủ.

         Nghiên cứu được các chuyên gia khoa Cơ khí của MIT thực hiện, chỉ ra loại virus này mẫn cảm với nhưng rung động siêu âm trong khoảng tần số sử dụng trong chẩn đoán hình ảnh y tế.

        Trong các thí nghiệm, nhóm nghiên cứu đã mô phỏng phản ứng cơ học của virus với các hoạt động ở những khoảng tần số siêu âm khác nhau. Kết quả chỉ ra, những rung động trong khoảng tần số giữa 25 và 100 megahertz có thể khiến vỏ bọc và gai potein của virus bị vỡ thành từng mảnh trong khoảng thời gian 1 giây. Các mô phỏng cũng cho thấy trong môi trường nước hay môi trường không khí thì việc tác động sóng siêu âm ở tần số trên đều có thể phá vỡ cấu trúc ngoài của virus.

         MIT nhấn mạnh những kết quả trên là sơ bộ và mô hình được xây dựng dựa trên những dữ liệu giới hạn về cầu trúc vật lý của virus. Các nhà khoa học sẽ vẫn phải nghiên cứu sâu hơn để xác định cách sử dụng sóng siêu âm để tiêu diệt virus và hiệu quả của biện pháp này khi sử dụng trong cơ thể người. Dù vậy, các nhà nghiên cứu vẫn tin tưởng những kết quả trên là dấu hiệu đầu tiên cho thấy sóng siêu âm có thể được sử dụng để ngăn chặn virus.

Theo Lê Ánh (TTXVN)

Tham vọng 'hòm Mặt Trăng' lưu trữ ADN của 6,7 ​​triệu loài trên Trái đất

          Một nhóm các nhà khoa học đã đề xuất một "hòm Mặt trăng" ẩn bên trong các ống dung nham của Mặt trăng có thể bảo quản tinh trùng, trứng và hạt giống của hàng triệu loài trên Trái đất.

           Chiếc hòm, hay ngân hàng gene, sẽ được giấu an toàn trong những đường hầm và hang động rỗng được ẩn trong dung nham cách đây hơn 3 tỷ năm và sẽ được cung cấp năng lượng bởi các tấm pin mặt trời ở phía trên. 

          Theo các nhà nghiên cứu, nó sẽ lưu giữ các vật di truyền được bảo quản bằng phương pháp đông lạnh của tất cả 6,7 triệu loài thực vật, động vật và nấm trên Trái đất. Để làm được công việc này đòi hỏi ít nhất 250 lần phóng tên lửa để vận chuyển lên Mặt trăng.

          Các nhà khoa học tin rằng, nỗ lực này có thể bảo vệ động vật hoang dã trên hành tinh của chúng ta trước các kịch bản tận thế do con người và tự nhiên gây ra, chẳng hạn như một vụ phun trào siêu núi lửa hoặc một cuộc chiến tranh hạt nhân, và đảm bảo sự tồn tại của gene di truyền.

         Các nhà khoa học đã trình bày kế hoạch đóng hòm mặt trăng này vào ngày 7/3 tại Hội nghị Hàng không Vũ trụ IEEE, được tổ chức trong năm nay do đại dịch COVID-19.

          Tác giả chính Jekan Thanga, người đứng đầu Phòng thí nghiệm Khám phá Robot trên Mặt đất và Không gian (SpaceTREx) tại Đại học Arizona, Mỹ cho biết: “Chúng tôi có trách nhiệm là những người bảo vệ đa dạng sinh học và các phương tiện  để bảo tồn”.

          Thanga cho biết chưa có tất cả công nghệ cần thiết cho dự án đầy tham vọng này, nhưng các nhà nghiên cứu cho rằng, nó có thể được xây dựng trong vòng 30 năm tới.

Tại sao lại chứa trên Mặt trăng

         Mặt trăng là sự lựa chọn cho một ngân hàng gene ngoài thế giới vì một lý do chính: Nó chỉ cách Trái đất một hành trình bốn ngày, có nghĩa là việc vận chuyển các mẫu dễ dàng hơn nhiều so với việc đưa chúng lên sao Hỏa. 

          Đặc biệt, việc xây dựng ngân hàng gene trên Mặt trăng là nó có thể được cất giấu một cách an toàn trong các ống dung nham.  Những hang động và đường hầm rỗng dưới bề mặt này được hình thành trong thời kỳ sơ khai rực lửa của Mặt trăng và chúng vẫn còn nguyên vẹn kể từ đó. 

          'Các ống dung nham sẽ bảo vệ ngân hàng này khỏi các cuộc tấn công của thiên thạch và bức xạ gây hại ADN.  Các ống dung nham cũng được cho là nơi tuyệt vời để xây dựng các thành phố trên Mặt trăng cho nền văn minh của con người trên Mặt trăng', Jekan Thanga nhấn mạnh.

Theo tienphong.vn

 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 584
Đã truy cập: 869524