Sở KH&CN Quảng Ninh nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&CN về thành tích xuất sắc trong việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia

09/04/2021 15:05

                Sáng ngày 9/4/2021, Bộ KH&CN đã tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 giai đoạn 2015-2020. Tại hội nghị này, Sở KH&CN Quảng Ninh đã vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&CN về thành tích xuất sắc trong việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 giai đoạn 2015-2020.

               Dự và phát biểu tham luận tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Bá Nam, Giám đốc Sở KH&CN Quảng Ninh đã khẳng định: Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/03/2014 của Thủ tướng chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Với sự tham mưu của Sở KH&CN, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các cấp các ngành tích cực xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Ninh đến UBND các xã phường thị trấn để chuẩn hóa các quy trình giải quyết Thủ tục hành chính, phục vụ tốt cho công cuộc xây dựng chính quyển điện tử và cải cách Thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

             Với sự chỉ đạo quyết liệt và sự vào cuộc tích cực, đến nay 228 cơ quan, đơn vị thuộc Hệ thống hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã đã hoàn thành việc chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 trở thành tỉnh đầu tiên trong toàn quốc hoàn thành chuyển đổi sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan hành chính nhà nước, sớm trước gần 2 năm so với Quy định của Bộ KH&CN là trước 30/6/2021.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Bá Nam, Giám đốc Sở KH&CN Quảng Ninh đã nêu rõ một số số giải pháp triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới. Trong đó: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, vai trò trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, tổ chức từ cấp tỉnh đến cấp xã trong công tác chỉ đạo, điều hành. Kịp thời kiện toàn và đẩy mạnh hoạt động của Ban chỉ đạo ISO các cấp; động viên, khen thưởng kịp thời các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc, có những sáng kiến hay, giải pháp hiệu quả trong hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; Triển khai việc xây dựng, áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 trên môi trường mạng (ISO điện tử) trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên phạm vi toàn tỉnh Quảng Ninh để phục vụ tốt cho Chính quyền điện tử của Tỉnh.

             Có thể nói, được đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ KH&CN về thành tích xuất sắc nêu trên sẽ tiếp thêm động lực để Sở KH&CN Quảng Ninh tiếp tục làm tốt công tác tham, duy trì triển khai thực hiện ngày càng hiệu quả việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia tại Quảng Ninh nhằm hướng đến một nền hành chính hiện đại, dân chủ, trong sạch và vững mạnh.

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 96
Đã truy cập: 1176126