Hướng tới Ngày KH&CN Việt Nam 2021: Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai

12/05/2021 09:39

Với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai”, mục đích tổ chức chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam năm 2021 nhằm biểu dương và tôn vinh những nhà khoa học, đội ngũ cán bộ KH&CN; tuyên truyền, phổ biến các thành tựu KH&CN, kết quả hoạt động đổi mới sáng tạo, nâng cao vai trò, vị thế của KH&CN…

Mới đây, Bộ KH&CN có Công văn gửi tới các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; một số trường đại học… về việc hướng dẫn tổ chức Ngày KH&CN Việt Nam năm 2021.

Năm 2021, Ngày KH&CN Việt Nam 18/5 có chủ đề "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai", Bộ KH&CN yêu cầu các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2021 được tổ chức ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối, lan tỏa các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2021 trong phạm vi cả nước.

Cụ thể, về nội dung, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày KH&CN Việt Nam; các hoạt động KH&CN, đổi mới sáng tạo trong giai đoạn 2020 - 2021. Tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam; tuyên truyền cơ chế, chính sách nhằm thu hút các cá nhân hoạt động KH&CN là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KH&CN tại Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào trí tuệ Việt, tạo nên sức mạnh tổng hợp để phục vụ sự nghiệp phát triển KH&CN nước nhà.

Đồng chí Hoàng Bá Nam – Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở KH&CN cùng Lãnh đạo Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng (Bộ KH&CN) thăm và làm việc tại các doanh nghiệp ở thị xã Đông Triều (Ảnh hoạt động năm 2020)

Đồng thời, giới thiệu các chính sách, pháp luật mới được ban hành nhằm phát triển và ứng dụng KH&CN, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất dựa trên nền tảng KH&CN và đổi mới sáng tạo; các mục tiêu, định hướng lớn của các chiến lược/chương trình quốc gia về KH&CN đến năm 2030.

Đồng chí Hoàng Bá Nam – Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở KH&CN phát biểu tại buổi làm việc với  Trường Đại học Hạ Long (Ảnh hoạt động năm 2020)

Bên cạnh đó, thông tin về các thành tựu KH&CN nổi bật phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các bộ, ngành, địa phương và đóng góp thiết thực của KH&CN trong việc thực hiện các nhiệm vụ cấp bách như phòng, chống dịch Covid-19; thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tập trung vào những ngành, lĩnh vực trọng điểm, có tiềm năng, lợi thế để làm động lực cho tăng trưởng theo tinh thần bắt kịp, tiến cùng và phấn đấu vượt lên ở một số lĩnh vực so với khu vực và thế giới.

Theo đó, tùy thuộc vào tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, dự kiến sẽ có nhiều hoạt động chào mừng Ngày KH&CN trực tiếp hoặc trực tuyến , trong đó có: Tổ chức chuỗi sự kiện chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam, các chương trình gặp gỡ; giao lưu giữa các nhà quản lý KH&CN, nhà khoa học với học sinh, sinh viên, nhà sáng chế trên địa bàn của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương;…

Tại Quảng Ninh, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 28/4/2021 về việc Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ KH&CN. Theo đó, Sở KH&CN chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan để tổ chức triển khai kế hoạch có hiệu quả, đồng thời đảm bảo tuân thủ đúng qui định phòng chống dịch Covid hiện nay.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền đã bám sát các quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp về nội dung KH&CN, đổi mới sáng tạo trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày KH&CN Việt Nam; các hoạt động KH&CN, đổi mới sáng tạo trong giai đoạn 2020 – 2021; sự đồng hành của tỉnh, Sở KH&CN trong việc hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển thành doanh nghiệp KH&CN; nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ; …

                              Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN 

 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 656
Đã truy cập: 1072872