Thông tin đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

13/05/2021 10:09

  1. Thông tin chung về nhiệm vụ:

- Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng quy trình chế biến các sản phẩm thủy sản tại Quảng Ninh

- Tổ chức đề nghị:

+ Công ty TNHH sản xuất và thương mại thủy sản Quảng Ninh.

+ Địa chỉ: Thôn Đông Trung, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

- Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ.

- Dự kiến những tác động chính của kết quả nhiệm vụ:

+ Đối với ngành chế biến thủy sản: Nhiệm vụ nghiên cứu thành công đa dạng mẫu mã, tăng giá trị sản phẩm. Giá trị mới của các quy trình công nghệ này  là xử lý các sản phẩm thủy sản đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, tăng hàm lượng dinh dưỡng các sản phẩm thủy sản phục vụ nhu cầu tiêu thụ tại thị trường trong và ngoài nước.

+ Đối với nơi ứng dụng kết quả nghiên cứu: Công ty TNHH sản xuất và thương mại thủy sản Quảng Ninh là đơn vị chủ trì nghiên cứu nhiệm vụ, đồng thời là nơi trực tiếp ứng dụng kết quả nghiên cứu, nhiệm vụ triển khai góp phần nang cao năng lực đội ngũ nhân lực, cán bộ, công nhân viên của công ty, tạo ra các sản phẩm mới có giá trị kinh tế, thúc đẩy ngành nuôi trồng thủ sản tại địa phương. Nhiệm vụ đã giúp Công ty tạo dựng thương hiệu các sản phẩm đặc sản của địa phương với chuỗi sản phẩm dựa trên hệ sinh thái gắn kết trải nghiệm văn hóa qua tinh hoa vùng miền, xây dựng đặc sản quê hương từ nguồn hải sản mà thiên nhiên ban tặng.

+ Đối với kinh tế - xã hội và môi trường: Nhiệm vụ triển khai đã góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao năng suất và sản lượng cung cấp cho nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu, tạo nguồn thu ngoại tệ cho xã hội. Góp phần để sản xuất trong vùng phát triển theo hướng ổn định, bền vững.cấp cho nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu, tạo nguồn thu ngoại tệ cho xã hội. Góp phần để sản xuất trong vùng phát triển theo hướng ổn định, bền vững.

Kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ tạo ra các sản phẩm mới, có giá trị kinh tế cao, giải quyết công ăn việc làm cho một số lao động trên địa bàn tỉnh, nâng cao giá trị các sản phẩm thủy sản, góp phần thúc đẩy phát triển trong chuỗi giá trị các sản phẩm thủy sản có tiềm năng, lợi thế của tỉnh Quảng Ninh, thúc đẩy ngành nuôi trồng, chế biến các sản phẩm thủy sản tại địa phương.

  1. Thời gian, địa điểm dự kiến đánh giá:

- Thời gian dự kiến: 08 giờ 00 phút, ngày 17/5/2021 (Thứ hai).

- Địa điểm dự kiến: tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại thủy sản Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 402
Đã truy cập: 1402906