Đảng bộ cơ quan Sở KH&CN: Những chuyển biến tích cực trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

19/05/2021 10:30

Ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ cơ quan Sở KH&CN đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, các phòng, đơn vị trực thuộc  triển khai thực hiện thiết thực có hiệu quả. Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 đã đạt những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh trên các mặt công tác, củng cố năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên của toàn Đảng bộ.

Hàng năm, Đảng bộ Sở KH&CN đều quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị; Kế hoạch số 84 – KH/TU, ngày 04/11/2016 của Ban Thường Vụ Tỉnh uỷ về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị;  Quy định số 04 –QĐ/TU ngày 07/6/2027 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống: không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” đối với cán bộ, đảng viên. Cùng với đó là triển khai, quán triệt nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVC-NLĐ trong toàn Sở tham gia. Các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia đều đạt từ 95% trở lên.

 

Đồng chí Hoàng Bá Nam – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở KH&CN chủ trì Hội nghị quán triệt tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết của Đảng tại Đảng bộ cơ quan Sở KH&CN (ảnh năm 2020)

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên được Đảng bộ cơ quan Sở KH&CN coi trọng và đẩy mạnh gắn với việc sinh hoạt chuyên đề theo chủ đề hàng năm, thông qua các hình thức đa dạng và phong phú, đạt tỷ lệ trên 98% cán bộ, đảng viên, CCVC-NLĐ tham gia. Theo các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Sở thì việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nề nếp, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Qua đó đã góp phần tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần tứ XV, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập chuyên đề cũng như tạo thuận lợi cho việc xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sau mỗi đợt học tập, Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc chỉ đạo, tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch và nộp về Đảng bộ để theo dõi, đánh giá chất lượng. Qua nghiên cứu, học tập, quán triệt, nhận thức của cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên rõ rệt, việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị và các chuyên đề hàng năm được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, trực tiếp đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ cơ quan Sở KH&CN đã xây dựng và tổ chức được một số đợt sinh hoạt chuyên đề như: Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân; Tư tưởng và tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần trách nhiệm; Tham gia ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Xây dựng Đề án chuyển đổi số toàn diện trên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;…và một số chuyên đề khác. Thông qua các đợt sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ, đảng viên. Đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, chấp hành kỷ luật,  kỷ cương công vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác phê bình và tự phê bình; luôn thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;… hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Quang cảnh bỏ phiếu tại Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở KH&CN lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (ngày 8/5/2020)

Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở chuẩn mực đạo đức, cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Sở đã nghiêm túc triển khai xây dựng và ký cam kết không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ gắn với 5 nội dung nêu gương để xây dựng kế hoạch làm theo, đồng thời lấy hiệu quả việc thực hiện cam kết và kế hoạch làm theo Bác là căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của tập thể, cá nhân. Đối với cán bộ, lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý (cụ thể là Ban Giám đốc Sở), bản cam kết gửi về chi bộ nơi sinh hoạt và Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh. Đối với đảng viên, bản cam kết nộp tại chi bộ nơi sinh hoạt Đảng để theo dõi, đánh giá và theo dõi quá trình thực hiện. Kết quả, 100% tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy, chi bộ xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương.

Với tấm lòng yêu mến, kính trọng, khâm phục, những tình cảm đối với Bác, Đảng bộ Sở KH&CN xác định việc học tập và làm theo Bác phải được thể hiện bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực. Cụ thể như năm 2020, thực hiện lời dạy của Người: “Cán bộ là gốc của mọi công việc” và thực hiện chủ đề năm 2020 của tỉnh về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đảm bảo tăng trưởng  kinh tế bền vững”. Cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, Đảng bộ Sở KH&CN tập trung vào thực hiện quyết liệt 6 vấn đề trọng tâm trong năm 2020, trong đó chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội các Chi bộ và Đại hội Đảng bộ Sở KH&CN; rà soát sắp xếp, cơ cấu đội ngũ cán bộ theo hướng tinh giản, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng cán bộ; tổ chức thi tuyển các vị trí chủ chốt phòng, đơn vị. Xác định việc nâng cao trình độ ngoại ngữ trong đảng viên, CCVC-NLĐ là đặc biệt cần thiết và cấp bách gắn với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025; Đảng uỷ cơ quan Sở KH&CN đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 63–NQ/ĐU ngày 30 tháng 12 năm 2020 về lãnh đạo việc học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh) trong cơ quan Sở KH&CN. Đây là một Nghị quyết mới tạo khí thế thi đua sôi nổi trong từng phòng, đơn vị và toàn thể cơ quan Sở KH&CN với mục đích góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CCVC-NLĐ Sở KH&CN vừa giỏi về chuyên môn, vừa thạo về ngoại ngữ; tâm huyết, yêu nghề, nhiệt tình và trách nhiệm. Năm 2021, Đảng bộ đã và đang quyết tâm, quyết liệt chỉ đạo thực hiện tốt chủ đề công tác năm của Sở: “Đổi mới cơ chế quản lý; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính; đẩy mạnh liên kết vùng”.

Có thể nói, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Sở KH&CN đã tạo sự chuyển biến tích cực, trực tiếp đẩy mạnh toàn diện, liên tục, đồng bộ, quyết liệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, thực thi có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Niềm tin của cán bộ, công chức, viên chức đối với Đảng, chính quyền được củng cố, nâng lên rõ rệt. Và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang thấm sâu vào mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở KH&CN.

Đồng chí Hoàng Bá Nam – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở KH&CN cho biết: Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Người, hoạt động KH&CN của tỉnh luôn bám sát định hướng chỉ đạo của Đảng, nhà nước, tỉnh Quảng Ninh và đang làm theo lời Bác. Tổ chức tham mưu thực hiện các hoạt động KH&CN, trong đó có nâng cao chất lượng hệ thống tổ chức nguồn nhân lực để thực hiện các nhiệm vụ KH&CN. Từ cán bộ phải được đào tạo, được bổ sung kiến thức để nâng cao trình độ quản lý; nhà khoa học, nhà nghiên cứu đưa thực tiễn các nhiệm vụ gắn vào đời sống của người nông dân; xác định rõ trách nhiệm của 4 nhà: Nhà nước với vai trò Quản lý nhà nước, nhà khoa học với vai trò nghiên cứu, nhà doanh nghiệp với vai trò thực hiện các nhiệm vụ chuyển giao, nhà nông dân cùng phối hợp thực hiện các kết quả nghiên cứu khoa học; Quảng Ninh đang tập trung chuyển giao công nghệ , tập trung tham mưu tăng cường vai trò quản lý nhà nước về KH&CN; Xây dựng hệ sinh thái cho hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo, tạo môi trường khích lệ người dân, doanh nghiệp, nhất là thế hệ trẻ tham gia vào KH&CN, từ đó khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai;… Cán bộ, đảng viên, CCVC-NLĐ Sở KH&CN đã và đang đồng tâm, đồng sức, đồng lòng, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thật sự giúp doanh nghiệp, người dân nâng cao năng suất lao động, thể hiện đúng vai trò quan trọng của KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống con người.

                                                       Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2502
Đã truy cập: 1389678