Bản tin khoa học và phát triển số 2 năm 2021

14/05/2021 08:16

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5: Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai

 

"Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai" được lấy làm chủ đề cho Ngày Khoa học và công nghệ (KH&CN) Việt Nam (18/5) năm nay. Đây là ngày hội tôn vinh những người làm khoa học, đồng thời giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy ứng dụng KH&CN vào đời sống, sản xuất.

Sự kiện này cũng là dịp để nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Liên quan đến nội dung chủ đề Ngày KH&CN Việt Nam năm 2021, phóng viên Trung tâm Truyền thông tỉnh có cuộc trao đổi với ông Hoàng Bá Nam, Giám đốc Sở KH&CN.

- Ông đánh giá thế nào về vai trò, vị trí của KH&CN và đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển KT-XH của Quảng Ninh?

+ Nhận định rõ vai trò của KH&CN đối với sự phát triển của đất nước, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của KH&CN, vai trò của đội ngũ làm công tác quản lý và nghiên cứu khoa học. Tinh thần đó đã được Bác chuyển tải đầy đủ, rõ ràng tại Hội nghị đại biểu toàn quốc lần thứ I, Hội Phổ biến KH&KT Việt Nam ngày 18/5/1963. Từ đó ngày 18/5 hằng năm được chọn là ngày kỷ niệm KH&CN Việt Nam. Đây là dịp để nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cộng đồng xã hội đối với sự nghiệp KH&CN nói chung, tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức KH&CN nước nhà.

Nhìn lại chặng đường vừa qua, có thể thấy vai trò của KH&CN và đổi mới sáng tạo đã đóng góp tích cực vào sự phát triển toàn diện KT-XH của đất nước. Tại Quảng Ninh cũng vậy, đặc biệt là trong 2 nhiệm kỳ gần đây, với quan điểm chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, theo hướng bền vững thì KH&CN ngày càng được xem trọng và hiện diện sâu sắc, đậm nét trên khắp các lĩnh vực, với hàm lượng KH&CN ngày càng gia tăng. Qua đó đã tạo nên những thành tựu bứt phá trong nhiều lĩnh vực…

Đó chính là nông nghiệp công nghệ cao, y tế thông minh, giáo dục thông minh, giao thông thông minh, chính quyền điện tử… Nhiều công nghệ mới, hiện đại đã được các doanh nghiệp lựa chọn áp dụng vào quá trình sản xuất kinh doanh để nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh. Chất lượng tăng trưởng của tỉnh được cải thiện, năng suất lao động nâng lên rõ rệt với mức tăng bình quân 13%, gấp 1,73 lần so với năm 2015 và gấp 2 lần so với mức tăng bình quân chung của cả nước. Tỷ trọng sản phẩm công nghệ cao của tỉnh tăng lên 45,2%. Với một địa phương phát triển năng động như Quảng Ninh thì đây cũng là xu hướng tất yếu.

- Tỉnh Quảng Ninh và ngành KH&CN đã triển khai những giải pháp gì để thúc đẩy hoạt động KH&CN nói chung và hoạt động đổi mới sáng tạo, thưa ông?

+ Để KH&CN lan tỏa đến khắp các ngành, lĩnh vực và thể hiện được tính ưu việt là cả một chặng đường dài. Đầu tiên là đổi mới quan điểm, tư duy, nhất là của người đứng đầu, cũng như nhận thức của cán bộ, công chức, người dân, cộng đồng doanh nghiệp về vai trò của KH&CN. Thông qua những nghị quyết gần đây về phát triển KH&CN như Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 5/5/2012, Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 3/3/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và sự vào cuộc mạnh mẽ của truyền thông thì “trăn trở” này cơ bản đã được khắc phục; tỉnh đã dành 5,03% ngân sách chi thường xuyên, 2,8% GRDP chi cho KH&CN.

Song song với đó là vấn đề cơ chế, thời gian qua tỉnh Quảng Ninh đã ban hành hàng loạt quyết sách để hỗ trợ, tiếp sức cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong hoạt động KH&CN. Qua đó, tạo môi trường và động lực để KH&CN và đổi mới sáng tạo bứt phá, thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh. Công tác quản lý nhà nước liên quan đến KH&CN cũng được tăng cường. Cải cách TTHC được quan tâm, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh, chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ; hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được phát triển; kết nối cung - cầu công nghệ, phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN; nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4...

Công nghiệp chế biến chế tạo được tỉnh Quảng Ninh quan tâm nhằm gia tăng hàm lượng KH&CN trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 - Để KH&CN thực sự là “chìa khóa” thành công, những cơ chế, chính sách vượt trội nào sẽ được tập trung thực hiện trong thời gian tới nhằm khích lệ và khai thác tốt tiềm năng về đổi mới sáng tạo, thưa ông?

+ Mục tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định rõ: Xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc. Có 3 điểm đột phá mà ngành KH&CN sẽ phải tập trung tham mưu với tỉnh để tăng cường hơn nữa vai trò của KH&CN và đổi mới sáng tạo, đó là: Xây dựng cơ chế; tạo sự đột phá về hạ tầng công nghệ; nguồn nhân lực KH&CN. Trong đó, cơ chế, chính sách thì ngành sẽ tham mưu cho tỉnh xây dựng cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, cơ chế hợp tác công - tư, cơ chế đặt hàng giao nhiệm vụ KH&CN... nhất là các cơ chế, chính sách vượt trội để tháo gỡ những điểm nghẽn, rào cản hỗ trợ các bên trên con đường tiếp cận KH&CN.

Với hạ tầng, sẽ tham mưu cho tỉnh tập trung vào hạ tầng mềm, gồm: CNTT và chuyển đổi số. Đây được xem là yếu tố cốt lõi tạo nên sự thành công của chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh trong tương lai. Đặc biệt là tham mưu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đi sâu vào phát triển nhân lực KH&CN, có nghĩa là được đào tạo bài bản hơn, chuyên sâu hơn theo quan điểm “Nhập cư lao động, đào tạo tại chỗ và hợp tác chuyên gia”; làm sao để vừa nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, vừa gắn với tăng nhanh quy mô và chất lượng dân số.

Ngoài ra, ngành cũng sẽ tận dụng triệt để các kênh tuyên truyền tăng cường truyền thông về KH&CN, nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà nước để khẩn trương chuyển giao, đưa các công nghệ mới vào sản xuất. Nói cách khác là đưa công nghệ tiên tiến đến với người dân, doanh nghiệp theo mô hình “nhà nước, nhà khoa học, người dân, doanh nghiệp”. Xây dựng hệ sinh thái cho hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo, tạo ra môi trường khích lệ người dân, doanh nghiệp, nhất là thế hệ trẻ tham gia vào KH&CN, từ đó khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai. Cuối cùng là nâng cao vai trò của quản lý nhà nước về KH&CN và tăng cường hợp tác chuyên gia, hợp tác quốc tế về KH&CN.

- Xin cảm ơn ông!

Nguyễn Thị Hồng Ngọc 

 

Đảng bộ cơ quan Sở KH&CN: Những chuyển biến tích cực trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 

Ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ cơ quan Sở KH&CN đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, các phòng, đơn vị trực thuộc  triển khai thực hiện thiết thực có hiệu quả. Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 đã đạt những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh trên các mặt công tác, củng cố năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên của toàn Đảng bộ.

 

Hàng năm, Đảng bộ Sở KH&CN đều quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị; Kế hoạch số 84 – KH/TU, ngày 04/11/2016 của Ban Thường Vụ Tỉnh uỷ về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị;  Quy định số 04 –QĐ/TU ngày 07/6/2027 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống: không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” đối với cán bộ, đảng viên. Cùng với đó là triển khai, quán triệt nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVC-NLĐ trong toàn Sở tham gia. Các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia đều đạt từ 95% trở lên.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên được Đảng bộ cơ quan Sở KH&CN coi trọng và đẩy mạnh gắn với việc sinh hoạt chuyên đề theo chủ đề hàng năm, thông qua các hình thức đa dạng và phong phú, đạt tỷ lệ trên 98% cán bộ, đảng viên, CCVC-NLĐ tham gia. Theo các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Sở thì việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nề nếp, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan và mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Qua đó đã góp phần tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần tứ XV, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Đồng chí Hoàng Bá Nam – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở KH&CN chủ trì Hội nghị quán triệt tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết của Đảng tại Đảng bộ cơ quan Sở KH&CN (ảnh năm 2020)

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập chuyên đề cũng như tạo thuận lợi cho việc xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sau mỗi đợt học tập, Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc chỉ đạo, tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch và nộp về Đảng bộ để theo dõi, đánh giá chất lượng. Qua nghiên cứu, học tập, quán triệt, nhận thức của cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nâng lên rõ rệt, việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị và các chuyên đề hàng năm được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, trực tiếp đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Quang cảnh bỏ phiếu tại Đại hội Đảng bộ cơ quan Sở KH&CN lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (ngày 8/5/2020)

Trong 5 năm qua, Đảng bộ cơ quan Sở KH&CN đã xây dựng và tổ chức được một số đợt sinh hoạt chuyên đề như: Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chăm lo đời sống nhân dân; Tư tưởng và tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần trách nhiệm; Tham gia ý kiến vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Xây dựng Đề án chuyển đổi số toàn diện trên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh;…và một số chuyên đề khác. Thông qua các đợt sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của mỗi cán bộ, đảng viên. Đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, chấp hành kỷ luật,  kỷ cương công vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác phê bình và tự phê bình; luôn thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;… hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở chuẩn mực đạo đức, cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Sở đã nghiêm túc triển khai xây dựng và ký cam kết không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ gắn với 5 nội dung nêu gương để xây dựng kế hoạch làm theo, đồng thời lấy hiệu quả việc thực hiện cam kết và kế hoạch làm theo Bác là căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của tập thể, cá nhân. Đối với cán bộ, lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý (cụ thể là Ban Giám đốc Sở), bản cam kết gửi về chi bộ nơi sinh hoạt và Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh. Đối với đảng viên, bản cam kết nộp tại chi bộ nơi sinh hoạt Đảng để theo dõi, đánh giá và theo dõi quá trình thực hiện. Kết quả, 100% tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy, chi bộ xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện đạo đức gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương.

Với tấm lòng yêu mến, kính trọng, khâm phục, những tình cảm đối với Bác, Đảng bộ Sở KH&CN xác định việc học tập và làm theo Bác phải được thể hiện bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực. Cụ thể như năm 2020, thực hiện lời dạy của Người: “Cán bộ là gốc của mọi công việc” và thực hiện chủ đề năm 2020 của tỉnh về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đảm bảo tăng trưởng  kinh tế bền vững”. Cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, Đảng bộ Sở KH&CN tập trung vào thực hiện quyết liệt 6 vấn đề trọng tâm trong năm 2020, trong đó chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội các Chi bộ và Đại hội Đảng bộ Sở KH&CN; rà soát sắp xếp, cơ cấu đội ngũ cán bộ theo hướng tinh giản, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng cán bộ; tổ chức thi tuyển các vị trí chủ chốt phòng, đơn vị. Xác định việc nâng cao trình độ ngoại ngữ trong đảng viên, CCVC-NLĐ là đặc biệt cần thiết và cấp bách gắn với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025; Đảng uỷ cơ quan Sở KH&CN đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 63–NQ/ĐU ngày 30 tháng 12 năm 2020 về lãnh đạo việc học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh) trong cơ quan Sở KH&CN. Đây là một Nghị quyết mới tạo khí thế thi đua sôi nổi trong từng phòng, đơn vị và toàn thể cơ quan Sở KH&CN với mục đích góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ CCVC-NLĐ Sở KH&CN vừa giỏi về chuyên môn, vừa thạo về ngoại ngữ; tâm huyết, yêu nghề, nhiệt tình và trách nhiệm. Năm 2021, Đảng bộ đã và đang quyết tâm, quyết liệt chỉ đạo thực hiện tốt chủ đề công tác năm của Sở: “Đổi mới cơ chế quản lý; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính; đẩy mạnh liên kết vùng”.

Có thể nói, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Sở KH&CN đã tạo sự chuyển biến tích cực, trực tiếp đẩy mạnh toàn diện, liên tục, đồng bộ, quyết liệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, thực thi có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Niềm tin của cán bộ, công chức, viên chức đối với Đảng, chính quyền được củng cố, nâng lên rõ rệt. Và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang thấm sâu vào mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở KH&CN.

 Đồng chí Hoàng Bá Nam – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở KH&CN cho biết: Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Người, hoạt động KH&CN của tỉnh luôn bám sát định hướng chỉ đạo của Đảng, nhà nước, tỉnh Quảng Ninh và đang làm theo lời Bác. Tổ chức tham mưu thực hiện các hoạt động KH&CN, trong đó có nâng cao chất lượng hệ thống tổ chức nguồn nhân lực để thực hiện các nhiệm vụ KH&CN. Từ cán bộ phải được đào tạo, được bổ sung kiến thức để nâng cao trình độ quản lý; nhà khoa học, nhà nghiên cứu đưa thực tiễn các nhiệm vụ gắn vào đời sống của người nông dân; xác định rõ trách nhiệm của 4 nhà: Nhà nước với vai trò Quản lý nhà nước, nhà khoa học với vai trò nghiên cứu, nhà doanh nghiệp với vai trò thực hiện các nhiệm vụ chuyển giao, nhà nông dân cùng phối hợp thực hiện các kết quả nghiên cứu khoa học; Quảng Ninh đang tập trung chuyển giao công nghệ , tập trung tham mưu tăng cường vai trò quản lý nhà nước về KH&CN; Xây dựng hệ sinh thái cho hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo, tạo môi trường khích lệ người dân, doanh nghiệp, nhất là thế hệ trẻ tham gia vào KH&CN, từ đó khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai;… Cán bộ, đảng viên, CCVC-NLĐ Sở KH&CN đã và đang đồng tâm, đồng sức, đồng lòng, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thật sự giúp doanh nghiệp, người dân nâng cao năng suất lao động, thể hiện đúng vai trò quan trọng của KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống con người.

 

                                                                                       Hương Anh                         

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Trí thức Quảng Ninh với hoạt động khoa học và công nghệ

 

Thông qua các dự án, đề tài, công trình nghiên cứu khoa học, đội ngũ trí thức Quảng Ninh đã tích cực đóng góp tài năng, trí tuệ và chất xám phục vụ phát triển KT-XH tại địa phương.

 

Hơn 30 năm gắn bó với ngành Nông nghiệp, bà Trần Thị Hồng, Tổng Giám đốc Công ty CP Giống cây trồng Quảng Ninh, đã tích cực nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ để chọn tạo được hàng trăm giống lúa mới; trong đó có 15 giống lúa thuần mới được Bộ NN&PTNT cấp văn bằng bảo hộ giống cây trồng mà bà là tác giả chính. Bà Hồng cùng cán bộ công ty cũng thực hiện phục tráng, bảo tồn nguồn gen lúa bản địa của tỉnh như nếp cái hoa vàng Đông Triều, bao thai lùn Quảng Ninh, bãi đỏ Đông Triều; giúp cho người nông dân nâng cao thu nhập và tạo nên những sản phẩm thuộc chương trình OCOP của tỉnh.

Bà Trần Thị Hồng, Tổng Giám đốc Công ty CP Giống cây trồng Quảng Ninh, trực tiếp nghiên cứu chọn tạo nhiều giống lúa mới, chất lượng cao.

Bà Hồng tâm sự: “Tôi hy vọng những giống lúa chất lượng cao do công ty sản xuất sẽ trở thành giống lúa được trồng tập trung trên những cánh đồng mẫu lớn của tỉnh. Từ đó, lúa không chỉ nhằm đảm bảo an ninh lương thực, làm giàu cho người nông dân, mà còn trở thành những loại gạo đặc sản, trở thành sản phẩm phục vụ du lịch mang thương hiệu Quảng Ninh”. Với thành quả đạt được trong quá trình nghiên cứu khoa học, bà Hồng được nhận 2 bằng Lao động sáng tạo năm 2010 và 2012; đoạt giải thưởng KOVA “KHCN ứng dụng đạt hiệu quả thiết thực phục vụ đời sống xã hội” năm 2012; bằng khen của UBND tỉnh và nhiều giải thưởng tại hội thi do các cấp tổ chức.

Đội ngũ trí thức ngành Y tế tích cực tham gia nghiên cứu khoa học và giành được nhiều giải thưởng cao tại những hội thi sáng tạo KH&CN các cấp hằng năm. Bác sĩ CKI Ngô Quang Chức, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đoạt giải nhất cuộc thi Sáng tạo dịch vụ tỉnh Quảng Ninh lần I (2016-2017) với giải pháp “Hiệu quả dịch vụ kỹ thuật nút mạch trong điều trị một số bệnh lý khối u và chảy máu cấp tính trong chấn thương tạng đặc”. Với giải pháp này, hàng trăm người bệnh được can thiệp nút mạch để điều trị thành công như đột quỵ não, ung thư gan, u xơ tử cung, u xơ tuyến tiền liệt; cầm máu trong chấn thương tạng gan, lách, thận; chụp và can thiệp mạch mạc treo; nút tắc búi tắc tĩnh mạch dạ dày qua da...

“Kỹ thuật nút mạch có những ưu điểm vượt trội, đó là xâm lấn tối thiểu đến cơ thể người bệnh; giảm nguy cơ chảy máu cho người bệnh. Thời gian nằm viện ngắn, người bệnh nhanh chóng phục hồi và sinh hoạt bình thường sau can thiệp; giảm biến chứng cho người bệnh. Đặc biệt, người bệnh ở Quảng Ninh có cơ hội điều trị ngay tại địa phương mà không phải chuyển lên tuyến trên” - Bác sĩ Ngô Quang Chức chia sẻ.

Ngoài ra, nhiều trí thức có thành tích nổi bật, như: Phó Giám đốc Công ty CP Than Vàng Danh Vương Minh Thu, đoạt giải nhất hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Ninh lần VII (2018-2019) với đề tài “Nghiên cứu giải pháp thu hồi than sơ đồ công nghệ khai thác lò chợ xiên chéo, chống giữ bằng giàn chống mềm loại ZRY”; Tổng Giám đốc Công ty CP Gạch gói Đất Việt Nguyễn Quang Toàn đã nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ công nghệ vào sản xuất gạch, gói; Trưởng khoa Du lịch, Trường Đại học Hạ Long Vũ Văn Viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh “Xây dựng mô hình làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh”...

Để tập hợp được đội ngũ trí thức KH&CN, tỉnh luôn tạo môi trường thông thoáng và điều kiện thuận lợi nhất như đầu tư phát triển tiềm lực KH&CN, trang thiết bị, máy móc, nguồn kinh phí... nhằm tạo ra nhiều sản phẩm vật chất và tinh thần hữu ích cho xã hội. Các chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức được thực thi thường xuyên. Năm 2019, Quảng Ninh tổ chức lễ tôn vinh danh hiệu trí thức KH&CN tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo, tài năng trẻ về KH&CN tỉnh Quảng Ninh lần thứ I. Năm 2021, Quảng Ninh tiếp tục tổ chức lễ tôn vinh này, đó đều là những trí thức tiêu biểu, có nhiều đóng góp quan trọng phục vụ phát triển KT-XH của đất nước, của địa phương thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.

                                                                                                               Nguyễn Thị Hoa

 

Gốm Đất Việt: Cháy mãi khát vọng đổi mới sáng tạo

 

Đến thăm Gốm Đất Việt (Gốm Đất Việt là một tổ hợp gồm 3 công ty cùng chung một thương hiệu) những ngày cuối tháng 4 lịch sử, chúng tôi được chứng kiến một môi trường xanh, sạch, đẹp với không khí sản xuất rộn ràng, nhộn nhịp ở nơi đây.

 

Anh hùng Lao động Nguyễn Quang Mâu – Chủ tịch HĐQT Gốm Đất Việt với nụ cười nụ cười thân thiện, cởi mở, cho biết: “Hướng tới Ngày KH&CN Việt Nam 18-5, Gốm Đất Việt đã phát động trong toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của 3 Công ty thuộc tổ hợp Gốm Đất Việt để khơi dậy khí thế phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tạo niềm hăng say trong lao động, sản xuất. Mỗi Công ty có 5 sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm giảm chi phí, tăng năng suất, tăng chất lượng. Với tinh thần làm việc khẩn trương, say sưa, thực sự đam mê, chắc chắn các ý tưởng, mục tiêu của chúng tôi sẽ thành hiện thực”.

Giám đốc Sở KH&CN Hoàng Bá Nam tặng hoa chúc mừng Gốm Đất Việt đón nhận 06 Bằng  xác lập kỷ lục Việt Nam (tháng 6/2020)

Dẫn chúng tôi đi thăm các khu vực sản xuất của Công ty, anh Nguyễn Duy Tấn - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Gốm Đất Việt phấn khởi cho biết: “Với sự nỗ lực không ngừng, Công ty CP Gốm Đất Việt đã cán đích 02 lần công suất thiết kế với máy nghiền khô phối liệu siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất gạch Cotto và máy nhào đùn liên hợp công suất lớn nhất Đông Nam Á. Công ty CP Gạch ngói Đất Việt là doanh nghiệp KH&CN đầu tiên trong ngành sản xuất gạch ngói đất sét nung Việt Nam với các Bằng độc quyền về giải pháp hữn ích”.

Với khát vọng không ngừng sáng tạo, đầu tư đổi mới công nghệ, Công ty CP Gốm Đất Việt và Công ty CP Gạch ngói Đất Việt đã ngày càng nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí giá thành, giảm cường độ nặng nhọc cho người lao động, tạo cảnh quan môi trường thông thoáng hiện đại. Bắt nhịp kịp thời với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, doanh nghiệp đã tiên phong đi đầu trong thực hiện phong trào năng suất, chất lượng của tỉnh với việc áp dụng thành công Hệ thống QLCL ISO 9001:2015, hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 và công cụ “5S.

Hiện nay, mặc dù đang có nhiều khó khăn do đại dịch Covid- 19 bùng phát nhưng doanh nghiệp vẫn luôn quan tâm chú trọng đầu tư khoa học công nghệ, phương tiện, máy móc hiện đại, tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm. Với việc triển khai nghiêm túc, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Gốm Đất Việt và Công ty CP Gạch ngói Đất Việt đã và đang được duy trì ổn định.

Hoạt động sản xuất tại Công ty CP Gốm Đất Việt (tháng 4/2021)

 Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021 – 2030, định hướng đến năm 2050 nêu rõ, việc nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ của khoa học công nghệ vào sản xuất sẽ là chìa khóa để ngành Vật liệu xây dựng đạt được những mục tiêu trong 10 năm tới. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, với sự đồng hành của Sở KH&CN, Tổ hợp Công ty CP Gốm Đất Việt đang hăng hái nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến của thế giới vào sản xuất.

Anh hùng Lao động Nguyễn Quang Mâu – Chủ tịch HĐQT Gốm Đất Việt cho hay: “Với sự đồng hành của Sở KH&CN, trong 10 năm qua, chúng tôi đã gặt hái được rất nhiều thành tựu, trở thành doanh nghiệp KH&CN. Trong 10 năm tới, Gốm Đất Việt đặt ra hướng đi, khát vọng, mục tiêu thông qua những biện pháp cụ thể. Khát vọng của chúng tôi là làm thế nào để cho năng suất, chất lượng luôn dẫn đầu Việt Nam và ngang tầm thế giới. Về lĩnh vực KH&CN, cơ giới hoá, tự động hoá sẽ ngang tầm thế giới. Mục tiêu cao nhất đảm bảo chăm lo nguồn nhân lực có văn hoá, có kỷ luật đồng tâm, đủ năng lực, khát vọng và bản lĩnh để vươn tới làm chủ khoa học kỹ thuật tiên tiến của thế giới về lĩnh vực gạch ngói, đất sét nung. Để đạt được điều đó, chúng tôi thành lập các tổ: tổ nghiên cứu để chuyên nghiên cứu và phát triển công nghệ; tổ cơ giới; tổ tự động hoá; tổ nghiên cứu phát triển thị trường;…mục đích để sản phẩm ngày càng chất lượng, vươn xa hơn nữa trong tương lai”.

Với khát vọng sáng tạo, không ngừng đầu tư đổi mới công nghệ, đến nay các sản phẩm của Gốm Đất Việt đã hiện diện khắp 63 tỉnh thành trên cả nước, xuất khẩu trên 51 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Gốm Đất Việt được đón nhận 22 kỷ lục Việt Nam và 2 kỷ lục thế giới; 5 bằng độc quyền sáng chế; các giải thưởng chất lượng quốc gia và một số giải thưởng cao quý khác, qua đó khẳng định uy tín của thương hiệu sản phẩm đất sét nung hàng đầu Việt Nam. Và mới đây, được Hội đồng cấp tỉnh xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và công nghệ đợt 6 đối với công trình của Công ty CP Gạch ngói Đất Việt. Đây là công trình đầu tiên của Quảng Ninh đủ điều kiện làm hồ sơ xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN - giải thưởng danh giá nhất của nhà nước dành cho các nghiên cứu, phát minh mới hoặc thành tựu khoa học xuất sắc.

                                                                         Hương Anh

Khơi dậy đam mê sáng tạo trong học sinh

 

Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng (TTN, NĐ) tỉnh Quảng Ninh được tổ chức lần đầu vào năm 2015. Qua 6 kỳ tổ chức, cuộc thi đã trở thành sân chơi bổ ích, khởi dậy tiềm năng, tư duy và đam mê sáng tạo của các học sinh từ 6-19 tuổi trên toàn tỉnh.

 

Được phát động từ cuối tháng 2/2020, đến nay, Cuộc thi Sáng tạo TTN, NĐ tỉnh Quảng Ninh lần thứ VI đã nhận được 127 hồ sơ đăng ký tham gia của các em học sinh, thanh, thiếu niên đến từ 83 trường Tiểu học, THCS, PTTH trên địa bàn tỉnh tham dự ở cả 2 cấp huyện và tỉnh.

Em Trần Thị Thanh Tâm (người đội mũ), Trường THPT Bạch Đằng (TX Quảng Yên) và bạn chế tạo máy sản xuất thức ăn sinh học.

Các mô hình, sản phẩm dự thi tập trung ở 5 lĩnh vực: Đồ dùng dành cho học tập; CNTT, điện tử, viễn thông; sản phẩm thân thiện với môi trường; các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế; dụng cụ sinh hoạt gia đình, đồ chơi trẻ em và các mô hình, sản phẩm sáng tạo khác...

Tham dự Cuộc thi năm nay nhóm học sinh đến từ Trường THPT Bạch Đằng, TX Quảng Yên đã mang đến sản phẩm Máy sản xuất thức ăn sinh học cho gia súc, gia cầm.

Em Trần Thị Thanh Tâm, Trưởng nhóm tác giả cho biết: Xuất phát từ mục đích giúp người chăn nuôi chủ động trong vấn đề cung cấp và dự trữ thức ăn cho vật nuôi, chủ động về tỷ lệ chất dinh dưỡng trong thức ăn để đảm bảo chất lượng sản phẩm chúng em đã nảy ra ý tưởng thực hiện một thiết bị có thể chế biến thức ăn từ những phế phẩm sẵn có như bã mía, vỏ mía, cây ngô, rau bèo...

Sau nhiều thảo luận, nghiên cứu, thực nghiệm, nhóm các bạn trẻ của Trường THPT Bạch Đằng đã chế tạo ra “Máy sản xuất thức ăn sinh học ”. Ưu điểm của máy là có thể chế biến các loại nguyên liệu sẵn có thành những viên thức ăn một cách thuận tiện, năng suất, tiết kiệm thời gian, chi phí, sức lao động.

Được biết, máy có thể xay, trộn 2 tạ đến 2,5 tạ thức ăn/giờ hoặc xay, trộn và ép viên từ 1 đến 1,5 tạ thức ăn/giờ. Đặc biệt, với việc có thể chủ động bổ sung các chất dinh dưỡng như đạm, tinh bột và men vi sinh trong quá trình chế biến thức ăn giúp tạo ra được thức ăn an toàn, chăn nuôi hiệu quả hơn.

Mô hình đã được Ban Giám khảo đánh giá có tính sáng tạo, khả năng áp dụng vào thực tiễn, phục vụ đời sống, phát triển KT-XH.

Hay như sáng tạo của em Phạm Trọng Anh, học sinh Trường THCS Thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn về xử lý vỏ hàu để cung cấp thức ăn cho gà đẻ trứng cũng được đánh giá cao tại hội thi. Xuất phát từ thực tiễn ở trên địa bàn huyện có rất nhiều vỏ hàu sau khi khai thác các hộ nuôi trồng thủy sản không sử dụng đến, tiềm tàng nguy cơ ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị, do đó, chàng thiếu niên Phạm Trọng Anh đã nảy sinh ra ý tưởng sẽ xử lý số lượng vỏ hàu này, khai thác nguồn canxi có trong vỏ để tạo thành nguồn thực phẩm phục vụ ngành chăn nuôi.

Được sự hướng dẫn của thầy, cô giáo trong trường, sau 6 tháng nghiên cứu, thực nghiệm, Trọng Anh đã tái chế vỏ hàu sử dụng bột vỏ hàu làm nguồn canxi trong khẩu phần ăn cho gà đẻ trứng. Em Phạm Trọng Anh cho biết: Qua nghiên cứu và kiểm nghiệm của em, nếu bổ sung tỷ lệ 5% bột vỏ hàu vào khẩu phần ăn hàng ngày của gà sẽ cho sản lượng trứng cao nhất là 5,81 quả/con/tuần; độ bền của vỏ tại chế độ ăn này của gà cũng cho kết quả tốt nhất, hàm lượng Canxi trong vỏ trứng đạt 255,28mg/g.

Sáng tạo vừa giải quyết được bài toán ô nhiễm môi trường cho quê hương, vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con chăn nuôi, đồng thời tạo ra nguồn thực phẩm chất lượng cao cho người dân địa phương.

Cuộc thi Sáng tạo TTN, NĐ tỉnh Quảng Ninh sau 6 năm phát động, tổ chức đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành truyền thống trong phong trào thi đua sáng tạo KHKT của thanh thiếu niên, nhi đồng trên toàn tỉnh. Cuộc thi là sân chơi trí tuệ, bổ ích, giúp các em trau dồi kiến thức và kỹ năng sáng tạo để trở thành những nhà sáng chế trong tương lai. Đây cũng là nơi các em gửi gắm ước mơ của bản thân trong mỗi sản phẩm của mình.

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

 

Nâng cao năng suất chất lượng ở doanh nghiệp chế biến thuỷ sản

 

 Thời gian qua, lĩnh vực thủy sản của Quảng Ninh đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của tỉnh. Một số doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến thuỷ sản đã triển khai xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý tiên tiến, thúc đẩy nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, bảo đảm sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng. Qua đó khẳng định thương hiệu, để doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững.

 

Là doanh nghiệp trong lĩnh vực hoạt động chế biến thủy sản, Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ninh đã được tỉnh lựa chọn là mô hình điểm xây dựng, áp dụng  ISO 22000, Work Layout và tích hợp Hệ thống quản lý chất lượng. Trong suốt quá trình triển khai thực hiện xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, Công ty đã được sự đồng hành hỗ trợ của Sở KH&CN và đơn vị tư vấn là Trung tâm đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng).

 

Hoạt động sản xuất ở Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ninh luôn tuân thủ chặt chẽ và nghiêm ngặt quy trình chế biến sản phẩm.

Từ khi áp dụng chương trình ISO vào sản xuất, thiết lập Hệ thống Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn, đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho Công ty. Cách bố trí mới của doanh nghiệp đã giúp thao tác của công nhân thuận tiện hơn theo dây chuyền. Hiệu suất ước tăng khoảng 15% so với trước đây và được đối tác Nhật Bản tín nhiệm. Công ty Xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ninh cũng đã tiêu chuẩn hóa cách làm việc. Các hoạt động được chuẩn hóa thành các văn bản. Và điều đang ghi nhận là nhận thức của cán bộ nhân viên về Hệ quản lý an toàn thực phẩm được nâng cao.

Bà Đỗ Thị Thanh Hương, Phó quản đốc Phân xưởng chế biến, Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ninh cho biết: «Để đảm bảo sản phẩm đến tay người tiêu dùng đạt chất lượng và đảm bảo vệ sinh ATTP, công nhân chúng tôi luôn tuân thủ chặt chẽ và nghiêm ngặt quy trình chế biến từ khâu tiếp nhận nguyên liệu, quá trình chế biến đến sản phẩm cuối cùng. Trong từng công đoạn của quy trình sản xuất đều có kiểm tra, giám sát chặt chẽ đảm bảo tất cả các thông số kỹ thuật theo tiêu chuẩn HACP».

Có thể nói, Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ninh triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng đã đạt hiệu quả rõ nét: Các mối nguy được xác định và kiểm soát chặt chẽ hơn. Các hoạt động kiểm soát về chất lượng và an toàn thực phẩm ngày càng hiệu quả và được các đối tác nhập khẩu tin tưởng. Và điều quan trọng là năng suất lao động tăng lên.

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại thủy sản Quảng Ninh đầu tư thiết bị hiện đại trong chế biến sản phẩm, giúp nâng cao giá trị thuỷ sản, đảm bảo vệ sinh ATTP

Ông Lê Xuân Cầu, Phó giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ninh cho biết: «Khi áp dụng Hệ thống quản lý và sản xuất thì năng suất lao động tăng lên 2,3 đến 2,5 lần, có những sản phẩm tăng đến 100%. Bởi vậy, thời gian tới, Công ty chúng tôi đặt ra mục tiêu phát triển là có thể tích hợp nhiều chương trình quản lý khác cùng với hệ thống ISO của Công ty để Công ty ngày càng phát triển bền vững».

Cũng tương tự, là một doanh nghiệp thủy sản ở huyện Vân Đồn,  Công ty TNHH SX và TM Thuỷ sản Quảng Ninh là doanh nghiệp tinh chế sản phẩm thuỷ sản. Các sản phẩm ấn tượng của doanh nghiệp trên thị trường như ruốc hàu, ruốc trai, ruốc tôm... Công ty được chọn là mô hình điểm trong dự án ‘Hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động nâng cao năng suất, chất lượng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh”.

Trước đây, công ty chưa có quy trình, quy định, hướng dẫn nào cho hoạt động quản lý.  Đến nay, đơn vị đã xây dựng Hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm HACCP; ISO 22000; Công cụ 5S.  Trong đó, đã xây dựng 16 tiêu chuẩn vị trí công việc, 12 quy trình quản lý kèm các hướng dẫn, biểu mẫu của hệ thống. Nhờ vậy, hoạt động quản lý của Công ty đã tránh được xử lý sự vụ, chồng chéo hoạt động. Các mối nguy về an toàn thực phẩm (vi sinh, vật lý và hoá học) được kiểm soát tốt hơn trước.

Nhờ có bộ tài liệu quy định, doanh nghiệp có thể đánh giá, tự nhận diện các điểm CCP và phân tích định kỳ các rủi ro. Cán bộ nhân viên của công ty Sản xuất và Thương mại Thuỷ sản Quảng Ninh có ý thức cao hơn trong việc duy trì 5S gắn với hoạt động quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Cơ sở vật chất được cải tạo nâng cấp để đáp ứng được lây nhiễm chéo và nguy cơ côn trùng, động vật gây hại.

Bà Phạm Thị Thu Hiền, Giám đốc Công ty TNHH SX và TM Thuỷ sản Quảng Ninh cho biết: “Từ việc xây dựng, áp dụng và đánh giá chứng nhận Hệ thống quản lý, cán bộ công nhân Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thuỷ sản Quảng Ninh đã rút được nhiều kinh nghiệm để xây dựng nhà máy mới tại Khu công nghiệp Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả đạt được các tiêu chuẩn về HACCP ngay từ khâu thiết kế. Công ty đã và đang nỗ lực phấn đấu trở thành doanh nghiệp KH&CN để được hưởng nhiều chính sách ưu đãi của nhà nước. Sở KH&CN đã vào cuộc ráo riết, đồng hành, trợ giúp rất tích cực để Công ty chúng tôi sẽ chính thức trở thành doanh nghiệp KH&CN vào  ngày gần nhất, chào mừng ngày KH&CN Việt Nam 18/5/2021”.

Trên đây là 2 trong nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến thuỷ sản của Quảng Ninh đã có nhiều nỗ lực nâng cao năng suất, chất lượng thông qua việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý tiên tiến. Nhiều doanh nghiệp nhờ đó đã cải thiện năng suất tăng từ 15-20%. Đây chính là hướng đi tích cực cần nhân rộng trong cộng đồng các doanh nghiệp thủy sản của tỉnh thời gian tới.

                                                                                          Nguyễn Thị Thu Hương

 

Công ty TNHH Long Hải: thành công từ nền tảng ứng dụng khoa học và công nghệ

 

Nghe giới thiệu về sản phẩm nấm sạch được sản xuất từ vùng đất Đông Triều, Quảng Ninh, hiện đang có mặt tại các siêu thị lớn như Big C, Vinmart, Mega Market,…chúng tôi đã đến thăm Công ty TNHH Long Hải (TX Đông Triều), một trong những doanh nghiệp đầu tiên của tỉnh thành công trong việc nuôi cấy, trồng nấm trên nền tảng ứng dụng công nghệ sinh học.

Anh Phạm Quang Nhuệ, Giám đốc Công ty TNHH Long Hải với dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn, hoạt bát đã rất hồ hởi tiếp đón chúng tôi. Biết tôi công tác trong ngành KH&CN, không dấu nổi niềm vui, anh Nhuệ chia sẻ: “Việc nuôi trồng nấm theo công nghệ sinh học đòi hỏi khoa học và công nghệ phải là nền tảng then chốt, xác định có thành công hay không là nhờ khoa học và công nghệ. Xác định rõ điều đó, Công ty chúng tôi đã luôn luôn đổi mới, vận dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất để mang lại hiệu quả kinh tế cao”.

 

 Nấm đùi gà của Công ty THHH Long Hài

Cũng theo anh Nhuệ thì với sự quan tâm của tỉnh, đồng hành của Sở KH&CN và một số Sở, ngành, Công ty THHH Long Hải đã luôn luôn đổi mới công nghệ. Cụ thể như: nuôi giống nấm từ thể đặc sang thể lỏng; từ sản xuất thủ công sang tự động hoá. Năm 2015, Công ty xây dựng nhà xưởng sản xuất quy mô công nghiệp, năm 2018 đầu tư công nghệ tự động hoá. Đầu năm 2020, Công ty đã đưa vào vận hành dây chuyền tự động sản xuất nấm theo công nghệ sinh học trong nhà lạnh của Nhật Bản. Ưu điểm của dây chuyền này là mọi yếu tố từ nhiệt độ, độ ẩm đến ánh sáng đều được kiểm soát chặt chẽ theo tiêu chuẩn quốc tế. Việc cấy giống chuyển từ cấy thể rắn thủ công trước đây sang cấy tự động bằng dịch thể, vừa đảm bảo tính vô trùng, vừa thẩm thấu sâu giúp cây nấm phát triển tốt đảm bảo VSATTP và giữ lại được hàm lượng vi chất cao hơn nhiều lần so với nấm trồng theo các phương pháp thông thường. Cũng với dây chuyền tự động hoá đã giảm bớt nhân công và thời gian để phát triển sản xuất, tăng năng suất lao động.

 

Nấm kim châm của Công ty TNHH Long Hải

Việc ứng dụng công nghệ sinh học trong nhà lạnh vào sản xuất nấm của Công ty đã khắc phục tình trạng sản xuất nấm theo mùa vụ, sản phẩm nấm được cung cấp quanh năm. Toàn bộ nguyên liệu sản xuất được nhập trực tiếp từ Viện Di truyền nông nghiệp Việt Nam. Hiện nay Công ty đang tập trung sản xuất 4 sản phẩm chính là: Nấm kim châm, đùi gà, trà tân và sò tím mùa hè, sản lượng trung bình 600 tấn/năm. Đợt thi nâng hạng sao cuối tháng 10/2020, sản phẩm nấm kim châm của Công ty được xếp hạng sản phẩm OCOP 4 sao, đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng. Điều đáng nói, Công ty là đơn vị đầu tiên sản xuất nấm kim châm tại Việt Nam.

Hiện sản phẩm Nấm Việt của Công ty đã có mặt tại các siêu thị lớn như Big C, Vinmart, Mega Market, một số cửa hàng kinh doanh thực phẩm, được người tiêu dùng đón nhận. Sản phẩm nấm của Công ty được đóng gói, tem mác đầy đủ, phải bảo quản lạnh, thời hạn sử dụng tối đa 20 ngày.

Anh Phạm Quang Nhuệ, Giám đốc Công ty TNHH Long Hải, cho biết: “ Định hướng trong năm tới và các năm tiếp theo, Công ty chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư công nghệ, nghiên cứu lựa chọn các giống nấm tốt nhất để phù hợp với các giá thể của nguyên liệu phụ phẩm sau thu hoạch cũng như điều kiện khí hậu của Việt Nam và cũng như sản phẩm mà thị trường Việt Nam ưa chuộng nhất. Mục tiêu phấn đấu đưa năng suất các loại giống nấm mới được lựa chọn tăng lên năng suất từ 15 – 20% so với hiện tại. Để có sự bền vững đó, chúng tôi không ngừng nỗ lực phát triển, đưa khoa học công nghệ tiên tiến nhất của các nước phát triển trên thế giới vào ứng dụng tại Công ty. Chúng tôi mong muốn tiếp tục được sự quan tâm đồng hành của Sở KH&CN và của tỉnh trong chặng đường nỗ lực phấn đấu phát triển tiếp theo”.

 

Nguyễn Thị Thu Hương

 

Trường THPT Chuyên Hạ Long -Nơi ươm mầm sáng tạo

 

Là một trong những nôi ươm mầm và nuôi dưỡng tài năng, Trường THPT Chuyên Hạ Long – Quảng Ninh  nhiều năm qua  đã chú trọng nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học. Chào mừng ngày KH&CN Việt Nam 18/5, trường đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực để phát huy tối đa năng lực sáng tạo, khả năng tư duy của học sinh.

 

Các em HS Trường Chuyên Hạ Long đang thực hiện sản phẩm STEM

 Trong những ngày này, học sinh trường THPT Chuyên Hạ Long đang háo hức tham gia Cuộc thi ý tưởng sáng tạo Chuyên Hạ Long và Cuộc thi làm sản phẩm Stem trường học. Các em rất hào hứng nghiên cứu, sáng chế, sáng tạo ra nhiều sản phẩm độc đáo để gửi online cho các thầy cô chấm thi. Cùng với đó, nhà trường đã tham gia các hoạt động STEM trực tuyến chào mừng ngày KH&CN Việt Nam do Báo Khoa học và phát triển – Bộ KH&CN tổ chức online. 

Trong những năm qua, Trường THPT Chuyên Hạ Long là một trong những trường tiên phong triển khai có hiệu quả nội dung giáo dục STEM để nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho nhà trường và học sinh. Rất nhiều chương trình giáo dục mới đã được đưa vào giảng dạy trong nhà trường như chương trình giáo dục Stem Robotics do Trường Đại học VinUni của Tập đoàn Vingroup tài trợ. Thầy giáo Dương Đức Bằng, Trường THPT Chuyên Hạ Long cho biết: “Qua chương trình này các em học sinh đã phát triển được các kiến thức và kỹ năng thuộc các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học thông qua việc vận dụng, phối hợp liên môn để giải quyết vấn đề thực tiễn. Đồng thời các em được rèn kĩ năng làm việc nhóm, phát huy năng lực tư duy sáng tạo và giúp các em xác định được nghề nghiệp tương lai của mình liên quan đến khoa học công nghệ”. Em Nguyễn Hương Thảo Ly, Lớp 10 Tin, Trường THPT Chuyên Hạ Long, QN chia sẻ: “Em rất thích thú với chương trình này. Nội dung chương trình rất phong phú. Chúng em được ứng dụng những kiến thức đã học. Việc tạo ra những con rô bốt theo ý mình muốn đã giúp chúng em phát huy được sự sáng tạo của bản thân.”

Để triển khai hiệu quả nội dung giáo dục STEM, nhà trường đã có nhiều điều kiện thuận lợi như: cơ sở vật chất tốt, đội ngũ Ban giám hiệu sẵn sàng đổi mới, đội ngũ giáo viên nhiệt huyết - sáng tạo, học sinh ham học, có niềm say mê nghiên cứu khoa học. Đặc biệt, trường đã nhận được sự hỗ trợ của các Sở ban ngành như Sở KH&CN, Sở Giáo dục, Sở Y tế… và các doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu sẵn sàng hợp tác hỗ trợ nhà trường trong việc triển khai giáo dục STEM.

Những sản phẩm STEM do học sinh tự nghiên cứu, chế tạo đều nhằm giải quyết các vấn đề từ thực tiễn, có đầu tư chiều sâu về chuyên môn. Nhiều năm liên tục, nhà trường đã đạt nhiều giải cao tại các Cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp tỉnh, cấp Quốc gia và Cuộc thi sáng chế Quốc tế.

Vừa qua, Dự án “Chế tạo bộ thiết bị phục hồi chức năng chi trên cho trẻ bại não” của 2 em học sinh Trường THPT Chuyên Hạ Long đã vinh dự đạt giải Nhất Cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp tỉnh và giải Ba Cuộc thi Khoa học kĩ thuật cấp Quốc gia năm học 2020-2021. Em Nguyễn Quỳnh Mai –Lớp 11 Hóa, Trường THPT Chuyên Hạ Long chia sẻ ý tưởng thực hiện dự án này xuất phát từ tình yêu thương của các em khi chứng kiến những trẻ bị bại não, mong muốn các em có thêm những trò chơi để tăng cường khả năng vận động và phát triển trí não.


Cô giáo Vũ Thị Thùy Dung, Trường THPT Chuyên Hạ Long cho biết: “Sau khi thực hiện đề tài này các bạn đã trưởng thành hơn rất nhiều trong kĩ năng giao tiếp, thuyết trình, học được thêm nhiều kĩ năng và kiến thức trong sử dụng word, thiết kế poster, lập trình game, y sinh…”

Em Nguyễn Minh Tiến, Lớp 11 Hóa, Trường THPT Chuyên Hạ Long cho biết: “Giải thưởng mà chúng em nhận được cũng chính là động lực giúp chúng em tiếp tục say mê nghiên cứu khoa học và không ngừng tìm tòi các giải pháp khoa học để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.”

Tham gia cuộc thi “Cùng bạn kiến tạo tương lai – Solve For Tomorrow 2020” do Samsung tổ chức, đề tài Máy sát khuẩn di động của nhóm học sinh Trường THPT chuyên Hạ Long đã đạt top 40 Hạng mục “Giải thưởng Vòng Phát triển sản phẩm”.

Em Trần Phạm Thái Vũ, Lớp 11C3, Trường THPT Chuyên Hạ Long –trưởng nhóm thực hiện đề tài cho biết: “Chúng em muốn góp công sức đẩy lùi dịch bệnh covid 19 với sản phẩm máy sát khuẩn toàn thân có hiệu quả sử dụng cao, dễ dàng lắp đặt và sử dụng, giá thành rẻ, tiết kiệm kinh tế.”

Có thể thấy, Giáo dục STEM tại Trường THPT chuyên Hạ Long đã thực sự phát huy được tối đa tố chất, năng lực và khơi dậy niềm đam mê học hỏi, tư duy sáng tạo của học sinh. Cô Đỗ Thị Diệu Thúy, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hạ Long: Trong thời gian tới, trên nền tảng những kết quả đã thực hiện được, Trường THPT chuyên Hạ Long sẽ có tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng và thực tiễn cao hơn, để nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển, bồi dưỡng tài năng của nhà trường.

Tin tưởng rằng, với tinh thần nhiệt huyết, đam mê học tập, nghiên cứu khoa học, sẵn sàng đổi mới, Trường THPT Chuyên Hạ Long thực sự là nôi ươm mầm sáng tạo, phát hiện và bồi dưỡng những công dân trí tuệ, có tài có đức để cống hiến, xây dựng quê hương đất nước trong tương lai.

Bùi Thị Như Hoa

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC

Chăm sóc răng miệng đúng cách mùa COVID

Hàm răng trắng sáng, khỏe mạnh không chỉ giúp chúng ta tự tin khi giao tiếp mà còn giúp cải thiện khả năng ăn nhai, hỗ trợ tiêu hóa tốt giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể để "chiến đấu" với COVID-19.

Làm thế nào để có hàm răng chắc khỏe?

Một số biện pháp mà các nha sĩ thường khuyên bạn thực hiện để có hàm răng chắc khỏe:

- Thực hiện vệ sinh răng đều đặn ít nhất 2 lần đánh răng mỗi ngày, súc miệng sau khi ăn vặt, sau bữa ăn chính.

- Chải răng đúng cách, đầy đủ với kem đánh răng có chứa fluoride. Chải răng theo chiều xoay tròn các mặt răng (mặt ngoài, trong, trên), chải nhẹ nhàng với thời gian 2 - 3 phút, không trải ngang.

- Súc họng bằng nước muối loãng hoặc dung dịch chuyên dụng thường xuyên 3 lần một ngày, mỗi lần 5ml trong 2 phút. Hãy nhớ súc họng chứ không súc miệng, cố gắng để dung dịch súc miệng xuống sâu nhất vùng cổ họng mà bạn có thể chịu được. Sau khi súc xong, bạn không cần súc lại bằng nước.

- Sử dụng chỉ nha khoa ít nhất 1 lần/ngày, nên dùng hàng ngày giúp làm sạch mảng bám tại kẽ răng.

 

- Ăn uống đúng cách để có hàm răng khỏe mạnh: Ăn nhiều trái cây và rau xanh, hạn chế đồ ngọt nhiều đường. Các thực phẩm như cà rốt, cần tây kích thích sản xuất nước bọt và vô hiệu hóa các axit gây hại cho răng. Không ăn quá nóng gây phỏng miệng hoặc quá lạnh gây viêm họng.

- Thăm khám nha sĩ định kỳ 6 tháng một lần để vệ sinh mảng bám, cạo vôi răng, tầm soát và điều trị sớm các vấn đề sức khỏe răng miệng để có một sức khỏe răng miệng tốt.

- Chế độ sinh hoạt hợp lý, nghỉ ngơi và hoạt động điều độ. Tránh các thói quen xấu như: xỉa răng, cho tay vào miệng ở trẻ nhỏ, ngủ hở miệng, chống cằm, nằm nghiêng một bên.

Một số thực phẩm tốt cho răng miệng

Bạc hà

Bạc hà chứa chất chống oxy hóa, chống vi khuẩn và các đặc tính chống viêm tự nhiên giúp kiềm chế sự phát triển của vi khuẩn và ngăn ngừa nhiễm trùng. Với đặc tính diệt khuẩn, bạc hà giúp tiêu diệt vi khuẩn trong miệng, trị hôi miệng và mang lại hơi thở thơm mát cũng như giúp răng và nướu luôn khỏe mạnh trong thời gian dài.

 

Trà xanh

Trà xanh chứa polyphenol chống oxy hóa có khả năng ức chế sự phát triển của vi khuẩn trong miệng, nhờ đó hơi thở thơm tho. Chất fluoride trong lá trà tiết ra khi pha với nước nóng giúp bảo vệ men răng khỏi sự tấn công của sâu răng. Uống trà thường xuyên còn có thể loại bớt mảng bám và ngăn ngừa các bệnh về lợi.

Các loại quả giàu vitamin C

Vitamin C có nhiều trong họ cam quýt giúp tăng cường mô liên kết và mạch máu, làm chậm sự tiến triển của bệnh nướu răng bằng cách giảm viêm. Thiếu vitamin C dễ bị chảy máu chân răng, kết quả là làm cho răng không được chắc khỏe, dễ bị lung lay.

Hàm lượng nước dồi dào cùng các chất oxy hóa trong các loại quả này sẽ rửa sạch vi khuẩn tồn đọng trong miệng, tiêu diệt các gốc tự do để phòng chống sâu răng và hôi miệng.

Cà rốt

Cà rốt chứa nhiều vitamin A rất cần thiết cho quá trình hình thành men răng. Vitamin A giúp răng mọc đều, phát triển thuận lợi và luôn trắng sáng. Bên cạnh đó, viitamin A trong cà rốt cũng giúp liền lợi nhanh chóng khi bị tổn thương, khắc phục tình trạng chảy máu lợi hoặc chảy máu chân răng. Các khoáng chất có trong cà rốt diệt vi khuẩn có hại trong miệng và ngăn ngừa sâu răng.

Tuy nhiên, mỗi ngày 1 củ cà rốt là đủ để duy trì hàm răng chắc khỏe, tránh ăn quá nhiều hoặc lạm dụng sẽ dẫn đến vàng da ở lòng bàn tay, chân.

Nước

Mức nước tối ưu trong nước bọt rất quan trọng đối với sự phân hủy thức ăn, ngăn ngừa sâu răng và trung hòa axit do vi khuẩn tạo ra. Uống nước sau ăn làm trôi đi các mảnh vụn thức ăn giúp làm giảm mảng bám trên răng.

Nước khoáng chứa rất nhiều khoáng chất trong đó có hợp chất calcium phosphate giúp tái tạo men răng. Mỗi ngày bổ sung 2 - 2,5 lít nước để thanh lọc cơ thể, rửa trôi vi khuẩn bám vào răng tránh các vấn đề như xỉn răng, răng vàng ố hoặc sâu răng. Ngoài ra nước ép trái cây cũng là lựa chọn tốt để hàm răng luôn chắc khỏe mỗi ngày.

Nguồn: Sưu tầm

 

8 bệnh mùa hè nguy hiểm ai cũng cần đề phòng

Mùa hè là thời điểm thời tiết hanh khô, thường xuyên xuất hiện những cơn mưa rào tạo điều kiện thuận lợi để các dịch bệnh phát triển và bùng phát mạnh mẽ. Các bệnh mùa hè thường gặp chủ yếu là bệnh tiêu chảy, bệnh thủy đậu, bệnh sốt xuất huyết... 

Sốt xuất huyết

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do virus dengue gây ra. Bệnh lây lan do muỗi vằn đốt người bệnh nhiễm virus sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt.

Triệu chứng thường gặp ở bệnh sốt xuất huyết chủ yếu là sốt cao đột ngột 39-40 độ C, kéo dài 2-7 ngày, khó hạ sốt, nổi mẩn, phát ban. Nặng hơn, người bệnh có thể bị chảy máu cam, chảy máu chân răng, nôn ra máu, đau bụng, tụt huyết áp, nếu không được cấp cứu kịp thời có thể tử vong.

Bệnh sốt xuất huyết đến nay chưa có vắc xin phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả là diệt muỗi, diệt loăng quăng/bọ gậy và phòng muỗi đốt.

 

 

Để phòng và tránh bệnh Sốt xuất huyết, hãy thực hiện diệt loăng quăng, bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn, đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để ngăn không cho muỗi vào đẻ trứng. Hàng tuần loại bỏ, lật úp các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên không cho muỗi đẻ trứng như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, mảnh lu vỡ, lốp xe cũ, hốc tre, bẹ lá... Thực hiện ngủ màn phòng muỗi đốt. Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng, chống dịch. Khi bị sốt đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị. Không tự ý điều trị tại nhà.

Bệnh thủy đậu

Bệnh thủy đậu là một bệnh cấp tính do nhiễm virus Varicella Zoter gây. Virus có khả năng sống được vài ngày trong vẩy thủy đậu khi bong ra tồn tại trong không khí. Bệnh lây truyền từ người sang người qua đường hô hấp thông qua tiếp xúc trực tiếp, qua dịch tiết mũi họng, dịch từ nốt phỏng thủy đậu.

Người bệnh thường có biểu hiện mệt mỏi, nhức đầu, sốt nhẹ, chảy nước mũi, đau họng và trên da xuất hiện các nốt ban đỏ bắt đầu ở vùng đầu, mắt rồi lan ra toàn thân. Thời kỳ lây truyền của bệnh là 1-2 ngày trước khi phát ban và trong vòng 5 ngày sau khi xuất hiện nốt bọng nước đầu tiên. Bệnh kéo dài từ 7-10 ngày.

Đây cũng là bệnh lành tính, không có triệu chứng nặng nề ngoài những mụn nước nhưng rất dễ nhiễm trùng da nơi mọc mụn nước có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết, viêm não tuy ít xảy ra. Phụ nữ mang thai mắc bệnh thủy đậu sẽ rất nguy hiểm cho thai nhi, có thể gây sẩy thai hoặc để lại dị tật cho thai nhi.

Phòng và tránh bệnh thủy đậu hiệu quả bằng việc hạn chế tiếp xúc người bị bệnh để phòng tránh lây lan. Những trường hợp mắc bệnh thủy đậu cần được nghỉ học hoặc nghỉ làm việc từ 7 đến 10 ngày từ lúc bắt đầu phát hiện bệnh để tránh lây lan cho người xung quanh. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng dung dịch nước muối sinh lý.

Tiêm văcxin phòng bệnh thủy đậu cho trẻ em là biện pháp phòng bệnh an toàn và hiệu quả nhất.

          Bệnh Sởi

Bệnh sởi là bệnh truyền nhiễm gây dịch lưu hành phổ biến ở trẻ em, bệnh xuất hiện quanh năm. Phương thức lây truyền bệnh bằng đường hô hấp do tiếp xúc trực tiếp với chất tiết của mũi họng bệnh nhân. Bệnh sởi có tính lây truyền cao, chỉ có thể cắt đứt được sự lây truyền của bệnh trong cộng đồng khi đạt được >95% tỷ lệ miễn dịch bảo vệ đặc hiệu trong cộng đồng.

Tất cả những người chưa bị mắc bệnh sởi hoặc chưa được gây miễn dịch đầy đủ bằng vắc xin sởi đều có nhiễm sởi. Đây là loại bệnh lành tính, nhưng có khả năng gây suy giảm miễn dịch rất nhanh nên trẻ mắc bệnh rất dễ bị biến chứng như viêm phổi, tiêu chảy…. và có thể diễn biến nặng hoặc tử vong do những căn bệnh này.

Bệnh sởi là bệnh truyền nhiễm gây dịch lây qua đường hô hấp do virus sởi gây ra, do vậy, tiêm vắc xin sởi là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất. Để phòng bệnh có hiệu quả, trẻ cần được tiêm 2 mũi. Mũi thứ nhất được tiêm khi trẻ 9 tháng tuổi, mũi thứ hai được tiêm khi trẻ 18 tháng tuổi.

          Bệnh tay chân miệng

Theo Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, tay chân miệng là căn bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus thuộc nhóm Enterovirus gây ra. Bệnh lây từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp với người bệnh hoặc gián tiếp qua đồ dùng, vật dụng bị nhiễm virus từ dịch tiết mũi họng, các bọng nước vỡ của người bệnh. Bệnh thường có biểu hiện sốt, đau họng, loét miệng, lợi, lưỡi, phỏng nước ở lòng bàn tay, bàn chân, gối, mông.

Căn bệnh này chủ yếu xảy ra ở trẻ em dưới 10 tuổi, thường là ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi. Phụ nữ mang thai cần phòng tránh bệnh, không nên tiếp xúc gần gũi với người nhiễm bệnh bởi có khả năng lây nhiễm và truyền virus sang cho con ngay trước hoặc trong khi sinh. Điều đáng lưu ý là một người có thể nhiễm bệnh tay chân miệng nhiều lần do mỗi lần nhiễm bệnh, cơ thể chỉ tạo ra kháng thể với một loại virus nhất định.

Hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu bệnh tay chân miệng. Người bệnh nên uống nhiều nước và có thể dùng thuốc để điều trị triệu chứng như hạ sốt hay giảm đau do các vết loét.

Phòng và tránh bệnh Chân tay miệng:

Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy nhiều lần trong ngày, đặc biệt trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn, bế ẵm trẻ, sau khi đi vệ sinh, sau khi thay tã và làm vệ sinh cho trẻ.

Thức ăn cho trẻ cần đảm bảo đủ chất dinh dưỡng. Ăn chín, uống chín, vật dụng ăn uống phải đảm bảo được rửa sạch sẽ trước khi sử dụng, tốt nhất là ngâm tráng nước sôi. Sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hàng ngày, không mớm thức ăn cho trẻ. Không cho trẻ ăn bốc, mút tay, ngậm đồ chơi. Không cho trẻ dùng chung khăn ăn, khăn tay, vật dụng ăn uống như cốc, bát, đĩa, thìa, đồ chơi chưa được khử trùng.

Hộ gia đình, nhà trẻ mẫu giáo, các hộ trông trẻ tại nhà cần thường xuyên lau sạch các bề mặt, vật dụng tiếp xúc hàng ngày như đồ chơi, dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường.

          Bệnh tiêu chảy

Tiêu chảy là bệnh đường tiêu hóa thường gặp nhất. Đối với người trưởng thành, bệnh tương đối ít nghiêm trọng khi họ có thể tự uống bù nước và điện giải. Tuy nhiên, khi tiêu chảy xảy ra ở trẻ nhỏ, bệnh sẽ trầm trọng hơn nếu người lớn không cho trẻ uống thêm nước hoặc trẻ không thể uống (do ói, hôn mê).

Tiêu chảy là tình trạng đi cầu phân lỏng với lượng nhiều và số lần đi cầu nhiều hơn so với bình thường. Tùy vào thời gian kéo dài, có ba loại tiêu chảy chính:

- Tiêu chảy cấp tính kéo dài trong một vài ngày đến một tuần

- Tiêu chảy bán cấp kéo dài khoảng 3 tuần

- Tiêu chảy mạn tính kéo dài hơn 4 tuần.

Nguyên nhân chủ yếu gây tiêu chảy bao gồm vi khuẩn và ký sinh trùng, vi rút, các chứng rối loạn tiêu hóa hoặc thói quen ăn uống.

 

Phòng và tránh bệnh tiêu chảy bằng việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện ăn chín, uống chín, không uống nước lã. Sử dụng nước sạch trong ăn uống và sinh hoạt, đặc biệt trong chế biến thực phẩm. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Khi có dấu hiệu tiêu chảy cấp phải đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn điều trị kịp thời.

          Bệnh viêm não Nhật Bản

Viêm não Nhật Bản (VNNB) là bệnh nhiễm virus cấp tính. Bệnh làm tổn thương nghiêm trọng hệ thần kinh trung ương, thường gặp ở trẻ em dưới 15 tuổi. Người lớn cũng có nguy cơ mắc bệnh do chưa từng được tiêm chủng trước dây và có thể bị nhiễm virus khi đi du lịch, lao động, công tác vào vùng lưu hành bệnh.

Bệnh VNNB không lây trực tiếp từ người sang người. Bệnh được truyền sang người qua muỗi đốt. Muỗi hút máu động bị vật nhiễm virus (thường là từ lợn) rồi từ đó lại đốt người và truyền bệnh cho người.

Bệnh thường có biểu hiện rất cấp tính bao gồm sốt cao đột ngột, nhức đầu, nôn mửa; rối loạn tinh thần ở các mức độ khác nhau: vật vã mê sảng hoặc ly bì, lú lẫn, hôn mê kèm theo co giật, cử động bất thường hoặc bị liệt. Tỷ lệ tử vong cao có thể lên đến 10%-20%.

Cục Y tế dự phòng cho biết bệnh VNNB đã có vắc xin phòng bệnh nên việc tiêm vắc xin là biện pháp phòng bệnh quan trọng, hiệu quả và khả thi nhất.

          Bệnh cúm

Bệnh cúm là một bệnh truyền nhiễm cấp tính đường hô hấp do virus influenza gây nên. Tuy trong đa số trường hợp, bệnh chỉ khu trú ở đường hô hấp trên với tiến triển lành tính, nhưng có thể gây tử vong khi có biến chứng. Chúng thường gây nên những vụ dịch, thậm chí đại dịch, do đó số người tử vong vì cúm rất đáng kể.

 

Phòng và tránh bệnh cúm:

Đảm bảo vệ sinh cá nhân, che miệng khi hắt hơi, thường xuyên rửa tay với xà phòng, vệ sinh mũi, họng hàng ngày bằng nước muối.

Giữ ấm cơ thể, ăn uống đủ chất để nâng cao thể trạng.

Tiêm văcxin cúm mùa phòng bệnh.

Hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân cúm hoặc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh khi không cần thiết.

Khi có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và xử lý kịp thời.

          Bệnh đau mắt đỏ

Bệnh đau mắt đỏ là bệnh cấp tính, triệu chứng thường dễ phát hiện, dễ lây nhưng lành tính và ít để lại di chứng. Tuy nhiên bệnh thường gây ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt và lao động. Trên thực tế đã có không ít trường hợp bệnh kéo dài, gây biến chứng ảnh hưởng đến thị lực về sau này nên mọi người cần có ý thức phòng bệnh tốt và cần được xử trí kịp thời khi mắc bệnh.

Phòng và tránh bệnh đau mắt đỏ:

Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng nước sạch. Không đưa tay lên dụi mắt, mũi, miệng. Không dùng chung vật dụng cá nhân như lọ thuốc nhỏ mắt, khăn mặt, kính mắt, khẩu trang...

Vệ sinh mắt, mũi, họng hàng ngày bằng các thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi, nước súc họng thông thường.

Sử dụng xà phòng hoặc các chất sát khuẩn thông thường sát trùng các đồ dùng, vật dụng của người bệnh.

Hạn chế tiếp xúc với người bệnh hoặc người nghi bị đau mắt đỏ.

Người bệnh hoặc người nghi bị đau mắt đỏ cần hạn chế tiếp xúc với người khác. Cần được nghỉ học, nghỉ làm để tránh lây nhiễm người xung quanh và lây lan cộng đồng. Đến cơ sở y tế để được khám và tư vấn, điều trị kịp thời, không tự ý điều trị khi chưa có hướng dẫn của cán bộ y tế để tránh biến chứng nặng.

Nguồn sưu tầm

 

TIN HOẠT ĐỘNG

Quảng Ninh là một trong những địa phương đi đầu về áp dụng Hệ thống ISO 9001

 

Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ KH&CN đã tổ chức Hội nghị sơ kết 7 năm triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001. Tại Hội nghị này, Sở KH&CN Quảng Ninh vinh dự được nhận bằng khen của Bộ KH&CN vì đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng, áp dụng hệ thống ISO 9001 tại địa phương.

 

Trong 7 năm qua, dưới sự chỉ đạo và quan tâm của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân liên quan đã tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001 một cách mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ và thống nhất trên phạm vi cả nước.

Tại Quảng Ninh, tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành tích cực xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008 và ISO 9001: 2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước từ tỉnh đến xã, phường để chuẩn hóa quy trình giải quyết TTHC. Tính đến nay, đã có 228 cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính Nhà nước từ tỉnh đến xã đã áp dụng Hệ thống ISO 9001. Quảng Ninh cũng là tỉnh đầu tiên hoàn thành việc nâng cấp hệ thống ISO 9001:2008 sang Hệ thống ISO 9001:2015, trước 2 năm so với quy định của Bộ KH&CN. Hiện tỉnh cũng đang bắt tay vào xây dựng Hệ thống ISO điện tử trên phạm vi toàn tỉnh.

Với những nỗ lực trong triển khai, áp dụng hệ thống ISO 9001, Quảng Ninh đã vinh dự là 1 trong 16 địa phương được Bộ KH&CN tặng Bằng khen.

Hương Anh

 

Hướng dẫn tham dự Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2021

 

Để chuẩn bị cho các doanh nghiệp đã đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng quốc gia (GTCLQG) năm 2021, Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TCĐLCL) vừa tổ chức buổi gặp mặt các doanh nghiệp để hướng dẫn việc hoàn thiện hồ sơ tham dự.

Tại đây, 05 doanh nghiệp đăng ký tham gia GTCLQG năm 2021 đã được Chi cục TCĐLCL giới thiệu và hướng dẫn cụ thể cách viết báo cáo tham dự. Đó là các doanh nghiệp: Công ty cổ phần Gạch ngói Đất Việt, Công ty TNHH Thương mại sản xuất thủy sản Quảng Ninh, Công ty cổ phần kinh doanh lâm sản Đạp Thanh, Công ty cổ phần công nghiệp ô tô Vinacomin, Công ty cổ phần cơ khí và lắp máy Việt Nam.

Theo Kế hoạch, cuối tháng 5, các doanh nghiệp sẽ phải hoàn thành Báo cáo tham dự Giải thưởng; Hội đồng sơ tuyển sẽ tiến hành đánh giá. Doanh nghiệp sẽ nộp báo cáo tham dự Giải thưởng vào cuối tháng 6/2021.

Việc tham dự GTCLQG nhằm tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc về chất lượng trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; nâng cao vị thế các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ của địa phương, tăng cường năng lực, khả năng cạnh tranh, hội nhập trên thị trường trong nước và quốc tế; xây dựng văn hoá, phong trào năng suất, chất lượng trong tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, xã hội của đất nước.

 

Hương Anh

Hướng tới Ngày KH&CN Việt Nam 2021: Đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai

 

Mới đây, Bộ KH&CN có Công văn gửi tới các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; một số trường đại học… về việc hướng dẫn tổ chức Ngày KH&CN Việt Nam năm 2021.

Năm 2021, Ngày KH&CN Việt Nam 18/5 có chủ đề "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai", Bộ KH&CN yêu cầu các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2021 được tổ chức ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối, lan tỏa các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2021 trong phạm vi cả nước.

Cụ thể, về nội dung, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày KH&CN Việt Nam; các hoạt động KH&CN, đổi mới sáng tạo trong giai đoạn 2020 - 2021. Tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức KH&CN Việt Nam; tuyên truyền cơ chế, chính sách nhằm thu hút các cá nhân hoạt động KH&CN là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động KH&CN tại Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào trí tuệ Việt, tạo nên sức mạnh tổng hợp để phục vụ sự nghiệp phát triển KH&CN nước nhà;….

Theo đó, tùy thuộc vào tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, dự kiến sẽ có nhiều hoạt động chào mừng Ngày KH&CN trực tiếp hoặc trực tuyến.

Tại Quảng Ninh, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 28/4/2021 về việc Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam năm 2021 trên địa bàn tỉnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ KH&CN. Theo đó, Sở KH&CN chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan để tổ chức triển khai kế hoạch có hiệu quả, đồng thời đảm bảo tuân thủ đúng qui định phòng chống dịch Covid hiện nay.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền đã bám sát các quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp về nội dung KH&CN, đổi mới sáng tạo trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày KH&CN Việt Nam; các hoạt động KH&CN, đổi mới sáng tạo trong giai đoạn 2020 – 2021; sự đồng hành của tỉnh, Sở KH&CN trong việc hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển thành doanh nghiệp KH&CN; nêu gương những tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ; …

 

Hương Anh

 

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 642
Đã truy cập: 1807703