Bản tin Khoa học và Phát triển số 04 năm 2021

29/11/2021 15:07

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Quảng Ninh nâng cao vai trò của KH&CN và đổi mới sáng tạo

 

Trong 2 nhiệm kỳ gần đây, với quan điểm chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, theo hướng bền vững thì tỉnh Quảng Ninh xác định KH&CN ngày đóng vai trò hết sức quan trọng. Trên tinh thần đó, tỉnh cũng chủ động triển khai nhiều chương trình, kế hoạch để từng bước nâng cao vai trò của KH&CN và đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Nhìn lại chặng đường vừa qua, có thể thấy vai trò của KH&CN và đổi mới sáng tạo đã đóng góp tích cực vào sự phát triển toàn diện KT-XH của đất nước nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng. KH&CN đã hiện diện sâu sắc, đậm nét trên khắp các lĩnh vực, với hàm lượng khoa học ngày càng gia tăng, tạo nên những thành tựu bứt phá trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, y tế thông minh, giáo dục thông minh, giao thông thông minh, chính quyền điện tử…

Nhiều công nghệ mới, hiện đại đã được các doanh nghiệp lựa chọn áp dụng vào quá trình sản xuất kinh doanh để nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh. Chất lượng tăng trưởng của tỉnh được cải thiện, năng suất lao động nâng lên rõ rệt với mức tăng bình quân 13%, gấp 1,73 lần so với năm 2015 và gấp 2 lần so với mức tăng bình quân chung của cả nước. Tỷ trọng sản phẩm công nghệ cao của tỉnh tăng lên 45,2%.

Trung tâm Điều hành thành phố thông minh của TP Móng Cái.

 Có được những thành tựu đó, ngoài sự quan tâm về chủ trương, thời gian qua Quảng Ninh đã ban hành hàng loạt quyết sách để hỗ trợ, tiếp sức cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong hoạt động KH&CN. Qua đó, tạo môi trường và động lực để KH&CN và đổi mới sáng tạo bứt phá, thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh. Tỉnh đặc biệt quan tâm huy động mọi nguồn lực đầu tư cho KH&CN theo phương châm có trọng tâm, trọng điểm và lồng ghép nhiều nguồn vốn. Tính trong giai đoạn 2017-2020, tổng vốn đầu tư xã hội cho KH&CN đạt gần 19,3 nghìn tỷ đồng.

Cùng với đó, công tác quản lý nhà nước liên quan đến KH&CN cũng được tăng cường. Cải cách thủ tục hành chính được quan tâm, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh, chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ; hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được phát triển; kết nối cung - cầu công nghệ, phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN; nâng cao năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Đặc biệt, hạ tầng KH&CN và nguồn nhân lực cho KH&CN, đổi mới sáng tạo cũng đã được tỉnh quan tâm chuẩn bị. Bước đầu đã xây dựng được hạ tầng cốt lõi về công nghệ thông tin, chính quyền điện tử, thành phố thông minh, phát triển được hơn 20 doanh nghiệp KH&CN, 17 tổ chức KH&CN. Tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đạt 85%, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ KH&CN; chú trọng đổi mới sáng tạo; chủ động, tích cực tham gia và ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, Quảng Ninh    đang xây dựng Đề án “Phát triển KH&CN và đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Đề án sau khi được triển khai sẽ là kim chỉ nam cho hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo, qua đó, tạo sức bật để KT-XH của tỉnh phát triển.

Theo đó, tỉnh sẽ tập trung tối đa nguồn lực cho hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo, hàng năm bố trí tối thiểu bằng 5% tổng chi thường xuyên ngân sách địa phương cho hoạt động này, trong đó tối thiểu 20% dành cho sự nghiệp KH&CN.   Mục tiêu đến năm 2025, tỉnh Quảng Ninh sẽ có 40 doanh nghiệp KH&CN, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; xây dựng và đưa vào hoạt động trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ninh; tỷ lệ nhân lực qua đào tạo đạt 87,5%. 

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng KH&CN và đổi mới sáng tạo, nâng số nhiệm vụ KH&CN được duy trì, ứng dụng vào thực tiễn lên 90%.  Số lượng tài sản trí tuệ của các tổ chức, cá nhân tăng 20% so với giai đoạn 2016 - 2020. Tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao đạt 50% tổng giá trị sản xuất công nghiệp. 

Theo lãnh đạo Sở KH&CN tỉnh, trên cơ sở mục tiêu này, quan điểm của tỉnh là sẽ đầu tư cho KH&CN và đổi mới sáng tạo có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho 3 khâu đột phá chiến lược và phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, với phương châm “lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”. Tăng ngân sách nhà nước chi cho sự nghiệp KH&CN và đổi mới sáng tạo, đặc biệt là nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới và chuyển giao trong các lĩnh vực trọng điểm, các sản phẩm chủ lực. Đồng thời, hoàn thiện cơ chế quản lý, cơ chế tài chính, chính sách hỗ trợ; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính thông thoáng, dễ tiếp cận, hiệu quả.

Cùng với đó là tiếp tục phát triển toàn diện nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực KH&CN, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với tăng quy mô, chất lượng dân số; có chính sách để thu hút, trọng dụng và đãi ngộ các chuyên gia phục vụ phát triển KT-XH.  Tăng cường mối quan hệ giữa nhà nước - nhà khoa học - doanh nghiệp - người dân. Đặc biệt coi trọng doanh nghiệp, người dân là trung tâm ứng dụng KH&CN và đổi mới sáng tạo, nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, định hướng và kết nối.

Tỉnh cũng sẽ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp phù hợp, phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp; thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa. Chủ động, tích cực tham gia ứng dụng KH&CN trong tất cả các lĩnh vực.  Đặc biệt là đổi mới tư duy trong quản lý kinh tế, quản lý xã hội, xây dựng thể chế về chuyển đổi số, phát triển KH&CN cho phù hợp điều kiện mới.

Bài, ảnh: Nguyễn Thị Hồng Ngọc

 

 

 

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

Xây dựng hạ tầng KHCN, thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở Quảng Ninh

 

Thời gian qua, Quảng Ninh đã quan tâm xây dựng, hoàn thiện hệ thống hạ tầng KHCN với phương châm có trọng tâm, trọng điểm, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Đầu tiên phải kể đến là hạ tầng cốt lõi về công nghệ thông tin (CNTT) của Quảng Ninh được xây dựng dẫn đầu cả nước. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh; là nền tảng phục vụ cho công tác chuyển đổi số toàn diện của tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Hiện nay, hệ thống văn bản điện tử của tỉnh đã được kết nối liên thông 4 cấp với hệ thống của Văn phòng Chính phủ. 100% đơn vị cấp huyện và cấp xã đã quản lý và điều hành tác nghiệp trên hệ thống phần mềm điện tử; tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ điện tử trong phạm vi toàn tỉnh, góp phần quan trọng trong việc chỉ đạo, điều hành của tỉnh kịp thời, tiết kiệm.

Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với 1.576 thủ tục hành chính; trong đó, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp là 987 thủ tục (đạt 52,7%). Tỉnh đã cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia 555 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (đạt 35,7%); vận hành, khai thác hiệu quả Trung tâm Điều hành thành phố thông minh từ năm 2019; đã kết nối đồng bộ, liên thông với Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ.

Bên cạnh đó, tỉnh đã triển khai đề án “Phát triển doanh nghiệp KHCN đến năm 2020”, với 22 doanh nghiệp KHCN, đứng thứ 4 toàn quốc. Đến nay, toàn tỉnh có 17 tổ chức KHCN, trong đó 6 tổ chức KHCN công lập và 11 tổ chức KHCN ngoài công lập.

Tỉnh cũng xây dựng và hình thành 2 khu nông nghiệp công nghệ cao về lĩnh vực trồng trọt và thủy sản, do doanh nghiệp quản lý, khai thác. Đó là Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại TX Đông Triều do Công ty TNHH Phát triển sản xuất nông nghiệp Vin-eco thuộc Tập đoàn Masan làm chủ đầu tư và Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cấp tỉnh về thủy sản tại Đầm Hà do Công ty CP Thủy sản Việt Úc làm chủ đầu tư.

CDC Quảng Ninh sử dụng nhiều máy móc hiện đại ứng dụng công nghệ cao trong xét nghiệm, nhằm đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

 

Tỉnh đã quan tâm đầu tư nâng cấp, mua sắm trang thiết bị tiên tiến, hiện đại và nâng cao năng lực hoạt động các phòng thí nghiệm, hệ thống chuẩn đo lường. Phòng thí nghiệm của CDC quảng Ninh đã được Văn phòng Công nhận chất lượng (thuộc Bộ KH&CN) công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 (lĩnh vực công nhận: Hóa, sinh).

Toàn tỉnh hiện có 32 phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn LAS, VILAS; 6 phòng thí nghiệm, kiểm định của các tổ chức KHCN, 1 phòng kiểm định của Cục Hải quan. Trong đó có 3 phòng thí nghiệm được công nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế, gồm: Phòng thí nghiệm của Trung tâm Ứng dụng và thống kê (Sở KH&CN) đạt chuẩn quốc tế IEC 17025; phòng kiểm nghiệm, kiểm định của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Sở KH&CN) đạt tiêu chuẩn VILAS 185 ISO/IEC 17025:2005; phòng thí nghiệm của Trung tâm KHKT và sản xuất giống thuỷ sản (Sở NN&PTNT) đạt VILAS: 512 ISO/IEC 17025:2005.

Để phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Quảng Ninh tiếp tục huy động mọi nguồn lực đầu tư, xây dựng hạ tầng KHCN và đổi mới sáng tạo; xây dựng Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ninh thành nơi ươm mầm, đào tạo nhân lực, phát triển doanh nghiêp, khởi nghiệp. Tỉnh cũng tiếp tục đầu tư xây dựng Trường Đại học Hạ Long theo mô hình đô thị đại học, trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh, trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của Quảng Ninh và khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

Cùng với đó, Quảng Ninh tập trung nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng CNTT tạo sự bứt phá bảo đảm hiện đại, đồng bộ, kết nối liên thông; tập trung các nhóm giải pháp nhằm nâng cao chỉ số sẵn sàng cho phát triển CNTT, truyền thông (ICT index) thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Tăng cường năng lực, thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ mới, triển khai mô hình kinh tế mới, mô hình hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo...

 

Bài, ảnh: Nguyễn Thị Hoa

 

 

Quảng Ninh đi đầu về áp dụng Hệ thống ISO 9001

 

Tại Quảng Ninh, tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành tích cực xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008 và ISO 9001: 2015 trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước (HCNN) để chuẩn hóa quy trình giải quyết TTHC. Tính đến nay, đã có 228 cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính Nhà nước từ tỉnh đến xã đã áp dụng HTQLCL. Quảng Ninh cũng là tỉnh đầu tiên hoàn thành việc nâng cấp hệ thống ISO 9001:2008 sang Hệ thống ISO 9001:2015, trước 2 năm so với quy định của Bộ KH&CN. Qua đó đem lại những hiệu quả tích cực, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công (HCC) của tỉnh.

3 năm liên tục 2017, 2018 và 2019 Quảng Ninh dẫn đầu toàn quốc trên bảng xếp hạng chỉ số CCHC, PAR INDEX, là địa phương duy nhất nằm trong nhóm đạt điểm xuất sắc. Đặc biệt, chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI của tỉnh có sự bứt phá mạnh mẽ lên vị trí thứ 3, sau rất nhiều năm chỉ đứng trong nhóm từ thấp nhất đến trung bình; Chỉ số Sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT ICT cũng ở vị trí thứ 3 toàn quốc góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh cũng như các chỉ số khác: DDCI, SIPAS, PAPI....

Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo ISO tỉnh kết luận đợt kiểm tra việc thực hiện áp dụng HTQLCL ISO 9001-2015 tại Cục Hải quan Quảng Ninh

 Những kết quả này khẳng định sự nỗ lực mạnh mẽ của Quảng Ninh trong nhiều năm với những biện pháp cụ thể, trong đó việc áp dụng HTQLCL ISO 9001:20105 vào các cơ quan, đơn vị hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã đã là công cụ quan trọng đẩy mạnh CCHC và  được coi là nền tảng thúc đẩy các chỉ số cải cách hành chính và nâng cao chất lượng dịch vụ công khác.

Tại Cục Hải quan Quảng Ninh: Đơn vị đã thực hiện chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 sớm theo chỉ đạo. Theo ông Trịnh Văn Nhuận, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh thì đơn vị đã tích cực vào cuộc triển khai, ban hành Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng theo từng giai đoạn (02 năm); kịp thời ban hành các Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO  khi có sự thay đổi; đã rà soát, cập nhật các TTHC thuộc thẩm quyền. Ông Nhuận nhấn mạnh: Nhận thức được vai trò của việc cụ thể hóa các quy trình quản lý, thời gian qua Cục Hải quan tỉnh đã chú trọng áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động chuyên môn. Qua đó tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, đồng thời xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng công việc và năng lực điều hành tại đơn vị. Việc áp dụng hệ thống này góp phần rút ngắn quy trình giải quyết TTHC, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Đến nay, 100% các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục được giải quyết trước và đúng hạn. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của Hải quan Quảng Ninh. Với yêu cầu cải tiến, nâng cấp HTQLCL TCVN ISO 9001:2015 theo hướng điện tử, Hải quan Quảng Ninh đã sẵn sàng các giải pháp về nhân lực, hạ tầng để chuyển đổi, đưa vào vận hành hiệu quả hệ thống mới này.

Huyện Tiên Yên của tỉnh Quảng Ninh là một trong những địa phương nỗ lực triển khai áp dụng HTQLCL. Toàn bộ các phòng chuyên môn UBND huyện đã triển khai chuyển đổi áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL và xây dựng các quy trình ISO cho các TTHC theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Hồ sơ đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo được lưu giữ đầy đủ; Đồng thời đã xây dựng và cập nhật TTHC thuộc thẩm quyền vào hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

 

Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo ISO tỉnh kết luận đợt kiểm tra việc thực hiện áp dụng HTQLCL ISO 9001-2015 tại UBND huyện Tiên Yên

Tại 9 các xã, thị trấn được kiểm tra đều đã thực hiện chuyển đổi Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia trong Quý I và Quý II/2019, sớm so với quy định của UBND tỉnh. Việc xây dựng chính sách, Mục tiêu và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2020 và năm 2021 đã được thực hiện; Cơ bản các xã, thị trấn đã kịp thời kiện toàn và ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo ISO, đã rà soát, ban hành lại Hệ thống tài liệu khi có sự thay đổi theo yêu cầu của tiêu chuẩn.

Ông Nguyễn Văn Nhanh, Chủ tịch UBND thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh cho biết: UBND thị trấn Tiên Yên đã thực hiện chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 sớm so với quy định của UBND tỉnh. Về quy trình tiếp nhận giải quyết và trả kết quả TTHC cơ bản đã được thực hiện theo quy định của pháp luật. Có đầy đủ nội dung; các bước giải quyết cụ thể từ việc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt hồ sơ và trả kết quả. Còn ông Lê Xuân Khuyến, Giám đốc Trung tâm HCC huyện Tiên Yên thì cho hay: Huyện Tiên Yên đã duy trì thực hiện đầy đủ việc khảo sát, lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân tại Trung tâm HCC huyện theo Quyết định số 3093/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 và Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 của UBND tỉnh. Đồng thời đã công bố đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện trên trang http://dichvucong.quangninh.gov.vn.

Đầm Hà cũng là địa phương nhận thức rõ và tích cực triển khai việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động quản lý của cơ quan HCNN. Huyện đã quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện nhiệm vụ này, bước đầu mang lại một số kết quả khả quan. Ông Trần Anh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Các TTHC huyện và cấp xã được xây dựng áp dụng Quy trình theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, từng bước góp phần đẩy mạnh việc cải cách TTHC. Hệ thống hóa quy trình xử lý công việc ngày càng hợp lý, khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, hoạt động hiệu lực và hiệu quả. Đầm Hà sẵn sàng cải tiến, nâng cấp HTQLCL TCVN ISO 9001:2015 theo hướng điện tử đúng theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh.

 

Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo ISO tỉnh kiểm tra việc thực hiện áp dụng HTQLCL ISO 9001-2015 tại xã Tân Bình, huyện Đầm Hà

Ông Nguyễn Văn Tân, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất Lượng (Sở KH&CN), cho biết: Sau khi áp dụng HTQLCL, quy trình làm việc của cơ quan hành chính nhà nước được vận hành trơn tru, rõ người, rõ việc, rõ kết quả. Nhiều sở, ngành, địa phương đã rút ngắn thời gian giải quyết TTHC từ 40-60%. Tiêu biểu như: Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh cắt giảm trung bình trên 70% thời gian so với quy định; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh trung bình cắt giảm 48,8%, đặc biệt một số thủ tục quyết định chủ trương đầu tư rút ngắn trên 60% thời gian; Sở Công Thương có TTHC cắt giảm thời gian giải quyết bằng 68,51% so với thời gian quy định... Qua đó, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

 

Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo ISO tỉnh kết luận đợt kiểm tra việc thực hiện áp dụng HTQLCL ISO 9001-2015 tại UBND huyện Bình Liêu

Cũng theo ông Tân thì trên nền tảng hiệu quả của HTQLCL TCVN ISO 9001:2015, tỉnh đang xây dựng và sẽ sớm đưa vào vận hành, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO điện tử vào hoạt động của cơ quan HCNN trên địa bàn tỉnh trong quý I/2022. Ban Chỉ đạo ISO tỉnh đang rà soát lại hiện trạng, hạ tầng hệ thống ISO điện tử và tiến hành tập huấn, hướng dẫn cho đội ngũ cán bộ phụ trách ISO sở, ngành, địa phương, đơn vị để đảm bảo đầu năm 2022 đưa vào vận hành hệ thống này tại các cơ quan hành chính nhà nước trên toàn tỉnh. ISO điện tử xây dựng trên cơ sở tích hợp đồng bộ với tài khoản phần mềm CCVC và hệ thống chính quyền điện tử; một mặt vừa đảm bảo giải quyết TTHC bên ngoài, vừa theo dõi được tiến độ giải quyết công việc nội bộ giữa các sở, ngành. Tại phần mềm này, thời gian xử lý công việc của mỗi đơn vị sẽ được quy định rõ ràng nên thuận lợi cho người đứng đầu theo dõi, chỉ đạo, rút gọn hoàn toàn quy trình báo cáo, đôn đốc bằng văn bản trước kia.

Sự nghiêm túc, quyết liệt trong xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động quản lý của cơ quan HCNN là yêu cầu được tỉnh đề ra rất cao. Với sự quyết liệt trong triển khai của các cơ quan, tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh, chắc chắn việc xây dựng Hệ thống ISO điện tử sẽ thực hiện có hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của các cơ quan HCNN các cấp trong thời gian tiếp theo.

Bài, ảnh: Nguyễn Thị Thu Hương

 

Đông Triều: tạo sức bật để phát triển KT-XH  từ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong CCHC

 

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ quan trọng giúp khơi thông các nguồn lực, TX Đông Triều đã tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung đổi mới nội dung, hình thức thực hiện để đưa CCHC đi vào chiều sâu. Từ đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, điều hành của các cơ quan, chính quyền các cấp và năng lực, chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức đối với tổ chức, công dân...

Triển khai xây dựng chính quyền điện tử, từ năm 2015, TX Đông Triều đã là một trong những địa phương đi đầu trong việc thực hiện thí điểm Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý văn bản điện tử. 100% phòng chuyên môn, 100% các cơ quan, đơn vị được cấp hộp thư công vụ và lãnh đạo các đơn vị đều được cấp chữ ký số. Với Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý văn bản điện tử, các cán bộ, công chức của thị xã không phải in ấn giấy tờ, đi lại nhiều lần để báo cáo mà chỉ cần vài thao tác trên máy tính cá nhân cũng có thể xử lý văn bản ngay lập tức để trình lãnh đạo phê duyệt qua hộp thư công vụ. TX Đông Triều cũng đã triển khai phần mềm Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý văn bản thuộc Đề án chính quyền điện tử cho 73 phòng ban, đơn vị, xã phường, các trường THCS.

Đặc biệt trong thời gian chống dịch Covid-19, Đông Triều đã khai thác hiệu quả các phần mềm, hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của thị xã; sử dụng tối đa hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến; hỗ trợ, giải đáp kịp thời các nội dung của người dân trên hệ thống thông tin, các trang xã hội... góp phần hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

 

Người dân đánh giá sự hài lòng thông qua phần mềm khi thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công thị xã.

Đến thời điểm này, Trung tâm Hành chính công thị xã đã có 276 thủ tục được thực hiện theo nguyên tắc 5 tại chỗ (đạt tỷ lệ 100%). Từ tháng 1/2021, Đông Triều đã triển khai lắp đặt gần 100 camera có thu thanh và phần mềm đánh giá sự hài lòng ngay tại các quầy tiếp nhận hồ sơ ở Trung tâm và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hiện đại tại 21 xã, phường. Đây cũng là trung tâm cấp huyện duy nhất đến nay đưa ứng dụng công nghệ thông tin này vào hoạt động để kiểm soát mọi hành vi của công chức, ngăn chặn biểu hiện tiêu cực trong quá trình tiếp dân. Đặc biệt, qua rà soát lại các khâu và ý kiến đóng góp của người dân trong giải quyết CCHC, thị xã cũng triển khai thêm nhiều giải pháp để tăng trách nhiệm trong thực thi công vụ và tăng sự hài lòng của tổ chức, công dân, như: Cắt giảm thời gian xử lý thủ tục hành chính (TTHC); đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; quản lý hồ sơ công việc bằng phần mềm; cán bộ công chức không được yêu cầu bổ sung hồ sơ quá một lần trong quá trình thực hiện TTHC...

Nhờ đẩy mạnh ứng dụng CNTT, hiện TX Đông Triều được đánh giá là một trong những địa phương có lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nhiều nhất trong toàn tỉnh với 232/272 TTHC qua cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (chiếm 87,13%); tiếp nhận và giải quyết TTHC trên môi trường mạng đối với các TTHC thuộc thẩm quyền của UBND TX Đông Triều đến nay đạt gần 18.600 hồ sơ (đạt 72% và tăng 15% so với cùng kỳ năm 2020; các TTHC thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã là hơn 14.300 hồ sơ (đạt 74%).

Ông Nguyễn Trọng Cẩn (phường Trần Hưng Đạo, TX Đông Triều), chia sẻ: Lượng người đến thực hiện TTHC tại Trung tâm Hành chính công thị xã ngày càng đông nhưng với cách làm khoa học, hiện đại nên việc tiếp nhận, trả kết quả cho người dân luôn được thực hiện rất nhanh chóng. Nếu có vướng mắc hay cần bổ sung hồ sơ, chúng tôi cũng luôn được cán bộ công chứng hướng dẫn rất tận tình.

Không chỉ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, Đông Triều cũng là một trong những địa phương đầu tiên trong tỉnh thử nghiệm đăng tải công khai minh bạch các thông tin, tình hình phát triển KT-XH, các hoạt động của lãnh đạo thị xã, hoạt động doanh nghiệp, trực tiếp trả lời kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp... trên fanpage DDCI Đông Triều, bảo đảm công khai, minh bạch đến người dân.

Với nhiều cách làm hiệu quả đã đưa các chỉ số CCHC của Đông Triều được cải thiện thứ hạng và có sự bứt phá qua từng năm. Năm 2020, chỉ số CCHC (Par Index) và chỉ số hiệu quả quản trị cấp huyện (DGI) đứng thứ 1; chỉ số xếp hạng chính quyền điện tử ICT-Index đứng thứ 2, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước Sipas đạt 95,42%, tăng 0,45% so với năm 2019. Những kết quả đạt được trong công tác CCHC được đánh giá là chất xúc tác quan trọng trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư trên địa bàn, từ đó, tạo ra bước đột phá trong tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách. Thống kê giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hằng năm của thị xã đạt 15,2%; tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 9.300 tỷ đồng (tăng 2,2 lần so với giai đoạn 2011-2015); tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 41.550 tỷ đồng (tăng bình quân 16,6%/năm).

Ông Nguyễn Quang Đán, Phó Chủ tịch UBND TX Đông Triều, cho biết: Việc tiếp tục giữ vững và tăng điểm các chỉ số CCHC sẽ là công việc dài hơi và liên tục, đòi hỏi thị xã cần phải tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT, coi đây là nền tảng cơ bản để xây dựng chính quyền điện tử. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng để Đông Triều hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị thông minh, xây dựng nền hành chính không giấy tờ, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các TTHC, từ đó tạo sức bật để phát triển KT-XH của địa phương.

Bài, ảnh: Hoàng Thị Thu Nga

 

 

Đầm Hà: Điểm sáng trong áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2015

 

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng (HTQLCL) theo TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước, góp phần xây dựng một nền hành chính hiện đại theo hướng công khai, minh bạch và hoạt động có hiệu quả theo mục tiêu chương trình cải cách hành chính chung của tỉnh; huyện Đầm Hà đã quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện nhiệm vụ này, bước đầu mang lại một số kết quả khả quan.

Ngay khi UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 66 ngày 23/4/2018, về việc chuyển đổi áp dụng TCVN ISO 9001:2015, huyện Đầm Hà đã tích cực chỉ đạo triển khai vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn. 100% cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã xây dựng các tài liệu, hồ sơ, quy trình giải quyết TTHC và thực hiện Công bố HTQLCL, phù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Ông Trần Anh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Đầm Hà cho biết: Các TTHC huyện và cấp xã được xây dựng áp dụng Quy trình theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, từng bước góp phần đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Hệ thống hóa quy trình xử lý công việc ngày càng hợp lý, khoa học, phù hợp với quy định của pháp luật, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, hoạt động hiệu lực và hiệu quả.

Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo ISO tỉnh kết luận đợt kiểm tra việc thực hiện áp dụng HTQLCL ISO 9001-2015 tại các cơ quan hành chính huyện Đầm Hà (tháng 9/2021)

Hiện nay, tại các xã, thị trấn của huyện Đầm Hà đã thực hiện chuyển đổi Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 theo đúng các yêu cầu. Các chính sách, mục tiêu, báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2020 và năm 2021 đã được thực hiện nghiêm túc. Cơ bản các xã, thị trấn đã kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo ISO hoặc phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban Chỉ đạo; đã rà soát, ban hành lại Hệ thống tài liệu khi có sự thay đổi theo yêu cầu của Tiêu chuẩn;…

Tại UBND thị trấn Đầm Hà đã xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính để cập nhật vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu "Một cửa điện tử"; quy trình hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân thực hiện trang Dịch vụ công. Mọi cơ sở vật chất phục vụ cho áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng được trang bị đầy đủ. Cán bộ công chức thực thi áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng có trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm phù hợp, bảo đảm đáp ứng được yêu cầu.

Ông Lương Vĩnh Khiêm, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà chia sẻ: UBND thị trấn Đầm Hà đã xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính để cập nhật vào hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu "Một cửa điện tử"; quy trình hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân thực hiện trang Dịch vụ công. Mọi cơ sở vật chất phục vụ cho áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng được trang bị đầy đủ. Cán bộ công chức thực thi áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng có trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm phù hợp, bảo đảm đáp ứng được yêu cầu.

  Ông Phan Văn Minh,  trú tại thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà thì cho hay: Người dân thị trấn Đầm Hà chúng tôi đến trụ sở UBND thị trấn giải quyết TTHC đã khá hài lòng với tinh thần trách nhiệm của cán bộ thực thi nhiệm vụ giải quyết TTHC cho công dân. Mọi thủ tục đều diễn ra nhanh gọn, chính xác. Cán bộ ở đây đã hướng dẫn chúng tôi tận tình chứ không hề gây khó khăn.

Quảng Tân cũng là một trong những xã của huyện Đầm Hà đã nhận thức rõ tầm quan trọng của việc thực hiện áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2015. Xã đã hoàn thành việc chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN 9001:2015 và ban hành Quyết định thực hiện sớm so với quy định của UBND tỉnh.

Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo ISO tỉnh kiểm tra việc thực hiện áp dụng HTQLCL ISO 9001-2015 tại xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà

Ông Nguyễn Văn Tung, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà bày tỏ: Chúng tôi mong muốn tiếp tục được tỉnh và huyện quan tâm, thường xuyên tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức đang trực tiếp thực hiện các quy trình TTHC nhằm đảm bảo hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, hướng tới sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đồng thời thực hiện công khai, minh bạch đúng pháp luật.

Tại Khối các phòng chuyên môn của huyện Đầm Hà, việc triển khai chuyển đổi, duy trì và cải tiến HTQLCL ISO 9001: 2015 đã cơ bản đáp ứng yêu cầu, đúng thời gian quy định của UBND tỉnh. Hồ sơ đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo lưu giữ đầy đủ, đảm bảo theo đúng Kế hoạch UBND huyện ban hành.

            Ông Giản Mạnh Tráng, Giám đốc Trung tâm HCC huyện Đầm Hà cho biết: Huyện đã xây dựng và cập nhật TTHC thuộc thẩm quyền vào hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; thực hiện lưu trữ hồ sơ theo quy định; đã duy trì thực hiện đầy đủ việc khảo sát, lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân tại Trung tâm Hành chính công Huyện theo các Quyết định số 3093 và số 18 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Tuy nhiên, tại các xã, thị trấn của huyện Đầm Hà, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo ISO tỉnh (thực hiện kiểm tra vào tháng 9/2021) đã chỉ ra một số đơn vị chưa thực hiện đầy đủ việc xây dựng và ban hành Mục tiêu chất lượng và báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng hàng năm. Khi thực hiện công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng hầu hết các đơn vị cấp xã chưa gửi thông báo về Sở KH&CN - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo ISO tỉnh. Tại Khối các phòng chuyên môn của huyện, một số Quy trình giải quyết TTHC còn thiếu các biểu mẫu kèm theo; một số Quy trình trong lĩnh vực xử lý đơn thư, tiếp công dân, giải quyết tố cáo chưa cập nhật kịp thời theo quy định của Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành;…

Ông Trần Anh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Đầm Hà nhấn mạnh: Chúng tôi tiếp thu kiến nghị của Đoàn kiểm tra và đề ra phương hướng khắc phục. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các cơ quan hành chính và UBND các xã, thị trấn tiếp tục rà soát chấn chỉnh để khắc phục triệt để các nội dung Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo ISO tỉnh đã chỉ ra.

Công chức xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà hướng dẫn người dân giải quyết TTHC tại trụ sở UBND xã

 

Ông Nguyễn Văn Tân, Chi Cục trưởng Chi cục TCĐLCL, Trưởng đoàn kiểm tra BCĐ ISO tỉnh Quảng Ninh khẳng định: Đầm Hà là địa phương tiên phong trong thực hiện áp dụng HTQLCL ISO 9001-2015 vào các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện đến cấp xã. Việc áp dụng đó đã giúp huyện Đầm Hà nâng cao chất lượng dịch vụ HCC, giảm thiểu phiền hà, sách nhiễu của cán bộ công chức trong quá trình thực thi công vụ. Hy vọng, thời gian tới việc ứng dụng công nghệ thông tin trog áp dụng HTQLCL sẽ góp phần đồng bộ hoá trong quá trình chuyển đổi số, chính quyền số của huyện Đầm Hà nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung. Đồng thời sẽ minh bạch hơn trong quá trình giải quyết TTHC, nâng cao chất lượng dịch vụ HCC và thoả mãn nhu cầu của các tổ chức, cá nhân, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Nghiêm túc, quyết liệt trong xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước là yêu cầu được tỉnh đề ra là rất cao. Huyện Đầm Hà nói riêng và các địa phương khác trong tỉnh cần quyết liệt triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành trong thời gian tiếp theo.

Bài, ảnh: Thu Hương

Yếu tố quan trọng để tăng an toàn trong khai thác than

 

Để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã đổi mới và thúc đẩy phát triển KHCN; ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hoá vào sản xuất. Đây là yếu tố quan trọng tiết giảm nhân công lao động trực tiếp, tăng năng suất lao động, tăng mức độ an toàn; tối ưu hóa quá trình hoạt động của các thiết bị trong sản xuất tại các đơn vị.

Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin là một trong những đơn vị sản xuất than hầm lò lớn của TKV với sản lượng khai thác hầm lò hàng năm khoảng 3 triệu tấn, chiếm từ 10-15% tổng sản lượng than khai thác hầm lò của toàn Tập đoàn. Trong đó, sản lượng than khai thác từ khu vực vỉa dốc trên 45 độ luôn duy trì từ 0,8-1,2 triệu tấn. Trước đây, để khai thác các khu vực vỉa dốc, Công ty chủ yếu áp dụng 2 sơ đồ công nghệ khai thác chính: Khai thác chia lớp ngang nghiêng hoặc chia lớp bằng và công nghệ khai thác buồng - lò thượng. Thực tế sản xuất cho thấy, 2 sơ đồ công nghệ khai thác cơ bản đáp ứng yêu cầu của mỏ, song sản lượng và năng suất lao động còn hạn chế, chi phí mét lò chuẩn bị cao, tổn thất than lớn, đặc biệt là điều kiện làm việc, mức độ an toàn lao động còn hạn chế.

Từ cuối năm 2017, Công ty đưa vào áp dụng công nghệ khai thác lò chợ xiên chéo, chống giữ bằng giàn mềm loại ZRY để khai thác điều kiện vỉa dốc có chiều dày vỉa từ 2,5 - 3,5m. Quá trình áp dụng cho thấy, năng suất lao động và sản lượng khai thác than hầm lo tăng đáng kể với bình quân 6,36 tấn/công-ca, đặc biệt, tổn thất than giảm ở mức còn 21%. Tiếp tục tối ưu hóa công nghệ này, từ giữa năm 2021, Công ty cải tiến, đưa vào áp dụng công nghệ khai thác lò chợ xiên chéo, chống giữ bằng giàn chống mềm ZRY khấu không để lại trụ bảo vệ.

Ông Vương Minh Thu, Phó Giám đốc Công ty CP Than Vàng Danh - Vinacomin, cho biết: Với công nghệ này, sản lượng khai thác than tăng lên khoảng 16% so với lò khấu để lại trụ bảo vệ, mang lại hiệu quả kinh tế cao, giảm tổn thất than xuống còn 17%, làm lợi Công ty hàng chục tỷ đồng. Cùng với đó, đảm bảo an toàn cho người lao động trong quá trình sản xuất, khai thác.

Nhằm từng bước hiện đại hóa mỏ than, tiến tới mục tiêu thông minh hóa trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, phát huy tối đa hiệu suất lao động, chiến lược “3 hóa” (cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa) đã và đang được các đơn vị ngành Than quan tâm đẩy mạnh vào hoạt động sản xuất và quản lý.

Tại mỏ Hà Lầm, Công ty CP Than Hà Lầm - nơi đang khai thác xuống mức -300m, "bộ não" của mỏ là Trung tâm Điều hành sản xuất tập trung, với hệ thống camera quan sát từ mặt bằng cho tới hầm lò, điều khiển, giám sát tập trung hệ thống băng tải, điện năng, hầm bơm, quan trắc nước thải,... thông tin liên lạc kết nối toàn bộ công trường, phân xưởng để kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Áp dụng tối đa cơ giới hóa vào các khâu của dây chuyền sản xuất, từ năm 2015 đến nay, Công ty CP Than Hà Lầm đã đầu tư vận hành 2 lò chợ cơ giới hoá đồng bộ, công suất 600 nghìn tấn/năm và 1,2 triệu tấn/năm, giúp sản lượng khai thác than cao gấp 3-5 lần công nghệ lò chợ kiểu cũ. Năm 2020, sản lượng than lò chợ cơ giới hóa đạt hơn 1,6 triệu tấn, chiếm 70% tổng lượng than sản xuất của đơn vị. 8 tháng năm 2021, đơn vị này sản xuất trên 1,63 triệu tấn than nguyên khai, trong đó, sản lượng than lò chợ cơ giới hóa đạt hơn 800.000 tấn, đào 6.642m lò.

Phó quản đốc Công trường Cơ giới hóa khai thác 1 (Công ty CP Than Hà Lầm) Tô Đức Vương cho biết: Hiện nay đơn vị sử dụng hệ thống tự hành đồng bộ từ giàn chống, máy khấu than, máng cào, băng tải, thay thế cho rất nhiều công đoạn vận hành lò chợ thủ công vất vả như trước kia. Đặc biệt, cơ giới hóa đồng bộ không chỉ tăng năng suất lao động tới 130%, cải thiện thu nhập cho người lao động mà còn giúp nâng cao mức độ an toàn trong hầm lò.

Coi công nghệ là giải pháp tiên quyết để nâng cao giá trị than, trong chiến lược phát triển của mình, đối với các mỏ hầm lò, ngành Than đã tăng cường nghiên cứu, áp dụng công nghệ khai thác hiện đại, như: Hệ thống khai thác than lò chợ cơ giới hóa đồng bộ có công suất 600.000-1,2 triệu tấn/năm; lò chợ chống bằng giàn mềm có công suất từ 150.000-220.000 tấn/năm và nhiều lò chợ chống bằng cột thủy lực đơn, giá khung, giá xích có công suất từ 100.000-250.000 tấn/năm. Việc nghiên cứu và đưa vào áp dụng công nghệ cơ giới hóa đồng bộ trong khai thác than đã góp phần gia tăng sản lượng lò chợ 2-3 lần, năng suất lao động tăng 3-5 lần. Cùng với đó, cơ giới hoá, tự động hoá cũng được đẩy mạnh áp dụng vào các khâu thông gió và kiểm soát khí mỏ, thoát nước trong hầm lò giúp cải thiện điều kiện làm việc và an toàn cho người lao động.

 

Công nhân Công ty CP Than Đèo Nai áp dụng phần mềm nhật lệnh trực tuyến trong hoạt động điều hành sản xuất.

Đối với các mỏ lộ thiên, ngành Than đã đầu tư các loại ô tô vận tải chở đất đá có tải trọng lên đến 130 tấn; khai thông các mỏ lộ thiên để tạo ra những khai trường lớn hơn; từng bước băng tải hóa vận chuyển than, đất đá và sử dụng công nghệ vận tải liên hợp ô tô - băng tải với công suất 20 triệu m3/năm, nhằm giảm giá thành và cải thiện bờ mỏ.

Tự động hoá, tin học hoá cũng được các đơn vị trong toàn ngành đẩy mạnh ứng dụng vào quá trình sản xuất kinh doanh và công tác quản lý điều hành. Tiêu biểu là hệ thống mạng hạ tầng truyền thông số tốc độ cao; các trung tâm điều khiển giám sát tập trung hiện đại có khả năng bao quát toàn mỏ và điều khiển tập trung; các phần mềm ứng dụng hoá đơn điện tử; phần mềm quản lý, dự báo tâm lý an toàn, sức khoẻ cho người lao động mỏ hầm lò; hệ thống giám sát lưu chuyển than. Qua đó, ngành Than đã khẳng định vị trí vững vàng, sẵn sàng cho việc đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về quản trị doanh nghiệp, đồng thời góp phần quan trọng cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

9 tháng năm 2021, mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung vì dịch bệnh Covid-19, doanh thu của TKV ước đạt 96,09 ngàn tỷ đồng, bằng 101% so với cùng kỳ năm 2020, nộp ngân sách nhà nước 13,2 ngàn tỷ đồng. Dự kiến năm 2021, doanh thu toàn Tập đoàn đạt 130 ngàn tỷ đồng với 17,9 ngàn tỷ đồng nộp ngân sách, ổn định việc làm và thu nhập của 95.000 người lao động, đạt bình quân 12,32 triệu đồng/người/tháng. Đây là những con số đáng mừng, ngoài nỗ lực từ tập thể, cán bộ, lãnh đạo, người lao động các đơn vị, thì những chiến lược về hiện đại hóa ngành Than cùng hàng trăm công nghệ hiện đại trong hoạt động khai thác, sản xuất kinh doanh đã và đang đi đúng hướng.

Khẳng định vai trò của công nghệ mới, tiên tiến sẽ mang lại sự phát triển bền vững cho ngành Than, mới đây, trong buổi làm việc với lãnh đạo TKV, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, nhấn mạnh: Mỗi đơn vị ngành Than phải quan tâm hơn nữa tới ứng dụng KHCN, nâng cao năng suất lao động, tăng hiệu quả của doanh nghiệp và hệ số an toàn trong quá trình sản xuất; làm tốt hơn nữa công tác đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường.

Với quan điểm chỉ đạo đó, thời gian tới TKV tập trung đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị theo hướng hiện đại, năng suất cao, an toàn, sử dụng ít nguyên nhiên vật liệu, phát thải thấp. Nghiên cứu hoàn thiện và lựa chọn công nghệ phù hợp để triển khai rộng rãi cơ giới hóa đồng bộ hoặc bán cơ giới hóa hợp lý trong tất cả các lĩnh vực khai thác than, khoáng sản, sản xuất điện, hóa chất mỏ, cơ khí chế tạo.

Tập đoàn phấn đấu đến năm 2025, ứng dụng rộng rãi cơ giới hóa đồng bộ và bán cơ giới hóa vào các công đoạn sản xuất chính trong khai thác, chế biến than, khoáng sản; sản lượng khai thác than cơ giới hóa đồng bộ và mét lò chống bằng vì neo chiếm từ 20-25% cơ cấu sản lượng khai thác than hầm lò và tổng mét lò đào mới của Tập đoàn.

Đối với tự động hóa, Tập đoàn sẽ triển khai các hệ thống tự động hóa giám sát, điều khiển cục bộ tại các đơn vị sản xuất. Cùng đó, xây dựng các hệ thống giám sát điều khiển tập trung đồng bộ, tích hợp tại các đơn vị. Đến năm 2025, một số mỏ đạt mức tự động hóa cao, có thể điều khiển và giám sát từ xa tại phòng điều khiển tập trung; giám sát quá trình vận hành một số dây chuyền sản xuất chính mọi lúc, mọi nơi.

Ngoài việc xây dựng một số công đoạn sản xuất vận hành không người trực, áp dụng tự động hóa gắn với sản xuất thông minh dựa trên nền tảng số hoá, Tập đoàn sẽ ứng dụng các công nghệ Robotics, In 3D, máy tự học, các thuật toán chẩn đoán, thiết bị tăng cường thực tế ảo trong một số dây chuyền sản xuất sản phẩm. Đồng thời, tuyển dụng, thu hút đào tạo lực lượng cán bộ, công nhân kỹ thuật tự động hóa chất lượng cao làm nòng cốt vận hành, sửa chữa và quản lý các mỏ và nhà máy. Mục tiêu cao nhất là nâng cao sản lượng khai thác, giảm tổn thất than, đảm bảo an toàn cho người lao động và xanh hóa môi trường để phát triển bền vững trong tương lai.

Bài, ảnh: Nguyễn Thị Hồng Ngọc

 

Áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng ở huyện miền núi Tiên Yên

 

 Huyện Tiên Yên là một trong những địa phương tích cực triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; đã góp phần quan trọng vào tiến độ chung của Tỉnh trong thực hiện Yên áp dụng, duy trì và cải tiến hoàn thành việc nâng cấp hệ thống ISO 9001:2008 sang Hệ thống ISO 9001:2015.

  Qua kiểm tra cho thấy, tại 9 xã, thị trấn  của Tiên Yên đều đã thực hiện chuyển đổi Hệ thống tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia trong Quý I và Quý II/2019, sớm  hơn so với quy định của UBND tỉnh. Việc xây dựng chính sách, Mục tiêu và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2020 và năm 2021 đã được thực hiện; Cơ bản các xã, thị trấn đã kịp thời kiện toàn và ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo ISO, đã rà soát, ban hành lại Hệ thống tài liệu khi có sự thay đổi theo yêu cầu của tiêu chuẩn.

 Tại UBND thị trấn Tiên Yên đã thực hiện chuyển đổi Hệ thống quản lý tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 sớm so với quy định của UBND tỉnh. Đơn vị đã thực hiện việc công khai, niêm yết các quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính, Quyết định công bố/công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại theo quy định tại Thông tư số 01/TT-VPCP; Thực hiện việc khảo sát đánh giá sự hài lòng theo Quyết định số 3093 ngày 17/8/2017 và Quyết định số 18 ngày 08/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

 

Đoàn kiểm tra Ban Chỉ đạo ISO tỉnh kiểm tra việc thực hiện áp dụng HTQLCL ISO 9001-2015 tại UBND thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên (Trong ảnh: Chủ tịch UBND thị trấn huyện Tiên Yên báo cáo với Đoàn kiểm tra).

Tại thị trấn Tiên Yên, Việc cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật áp dụng trong quy trình giải quyết TTHC cũng cơ bản đã được thực hiện; Về quy trình tiếp nhận giải quyết và trả kết quả TTHC cơ bản đã được thực hiện theo quy định của pháp luật. Có đầy đủ nội dung, các bước giải quyết cụ thể từ việc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt hồ sơ và trả kết quả. Điều đáng phấn khởi là việc triển khai có nhiều thuận lợi. Người dân đến trụ sở UBND cấp xã của huyện Tiên Yên để giải quyết TTHC phấn khởi và tin tưởng vào tinh thần trách nhiệm của cán bộ thực thi nhiệm vụ. Bà Lương Thị Thuỳ, người dân xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên phấn khởi cho biết: “ Hôm nay, tôi đến UBND thị trấn Tiên Yên để làm một số Thủ tục hành chính, giải quyết việc cá nhân. Tôi đã được các cán bộ phận một cửa ở đây hướng dẫn rất nhiệt tình, cụ thể, do đó công việc của tôi được giải quyết nhanh chóng, tôi thực sự rất hài lòng”.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện chuyển đổi Hệ thống quản lý tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ở Thị trấn Tiên Yên cũng còn gặp một số khó khăn. Ông Nguyễn Văn Nhanh, Chủ tịch UBND thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên chia sẻ: “Đối với UBND thị trấn chúng tôi, trong thực hiện triển khai chuyển đổi Hệ thống quản lý tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015  có nhiều thuận lợi. Tuy nhiên cũng còn một số vướng mắc cần tiếp tục khắc phục trong thời gian tới. Cụ thể như: một số bộ TTHC có sự thay đổi thường xuyên mà cán bộ công chức thực thi nhiệm vụ thì bận nhiều việc nên việc nghiên cứu thường xuyên đôi khi còn chậm dẫn đến việc áp dụng theo các quy định mới đôi khi còn có vướng mắc, khó khăn”.

Đến nay, toàn bộ các phòng chuyên môn UBND huyện đã triển khai chuyển đổi áp dụng, duy trì và cải tiến  hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) và xây dựng các quy trình ISO cho các TTHC theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Hồ sơ đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo được lưu giữ đầy đủ; Đồng thời đã xây dựng và cập nhật TTHC thuộc thẩm quyền vào hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Ông Lê Xuân Khuyến, Giám đốc Trung tâm HCC huyện Tiên Yên cho hay: “Ngay từ đầu năm 2021, trung tâm HCC huyện đã xây dựng các kế hoạch đồng thời thường xuyên rà soát các Thủ tục về ISO 9001-2015. Cùng với đó, định kỳ xây dựng báo cáo, kế hoạch thực hiện,…đến nay 100% các Thủ tục đã xây dựng xong và áp dụng trên hệ thống”.

Để có được kết quả trên, huyện Tiên Yên đã rất quan tâm chú trọng đến công tác tập huấn hướng dẫn duy trì, cải tiến, đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Thông qua đó, đối tượng tập huấn là thành viên Ban Chỉ đạo, tổ thư ký ISO huyện; Ban Chỉ đạo ISO, công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã nắm vững các kiến thức nghiệp vụ về tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và phương pháp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Từ đó vận dụng thực tiễn công tác, triển khai xây dựng, áp dụng duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 tại cơ quan, đơn vị.

Những kết quả của việc chuyển đổi Hệ thống quản lý tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ở huyện Tiên Yên đã góp phần quan trọng vào sự thành công chung của Tỉnh. Để Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên hoàn thành việc nâng cấp hệ thống ISO 9001:2008 sang Hệ thống ISO 9001:2015, trước 2 năm so với quy định của Bộ KH&CN.

 

Bài, ảnh: Hương Anh

 

 

.

.

PHỔ BIẾN KIẾN THỨC

Thêm bằng chứng cho thấy vaccine phòng COVID-19 an toàn cho bệnh nhân ung thư

 

Các nhà khoa học Mỹ cung cấp thêm bằng chứng về vaccine phòng COVID-19 an toàn và hiệu quả đối với hầu hết bệnh nhân ung thư.

Cho đến nay, có rất ít dữ liệu về tính an toàn của vaccine phòng COVID-19 ở những người đang mắc bệnh ung thư. Nghiên cứu mới tiến hành ở hơn 1.000 bệnh nhân mắc ung thư đã được tiêm hai liều vaccine Moderna hoặc hai liều Pfizer hoặc một liều vaccine Johnson & Johnson. Trong đó, có 32 bệnh nhân cũng đã nhận được liều vaccine tăng cường.

Thêm bằng chứng cho thấy vaccine phòng COVID-19 an toàn cho bệnh nhân ung thư.

Kết quả cho thấy, bệnh nhân ung thư sau khi được tiêm vaccine phòng COVID-19 có miễn dịch đủ để bảo vệ khỏi mắc COVID-19 nghiêm trọng. Ngoài ra, những bệnh nhân đã tiêm vaccine J&J nên được xem xét để tiêm thêm liều vaccine. Liều vaccine bổ sung cho thấy an toàn và kích hoạt phản ứng miễn dịch mạnh hơn.

Đồng thời, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, những bệnh nhân ung thư đã từng bị nhiễm COVID-19 có phản ứng miễn dịch mạnh hơn với việc tiêm chủng.

Bệnh nhân ung thư có nguy cơ bị mắc COVID-19 nặng và tử vong do COVID-19 vì hệ thống miễn dịch bị suy yếu. Việc điều trị ung thư có ảnh hưởng đến các phản ứng miễn dịch ít hơn so với lợi ích mà tiêm vaccine phòng COVID-19 mang lại cho bệnh nhân.

Các tác dụng phụ sau tiêm vaccine phòng COVID-19 mà bệnh nhân ung thư gặp phải tương tự như những phản ứng phụ gặp phải ở nhóm đối chứng khỏe mạnh, thường là nhẹ hoặc trung bình.

Ngoài ra, theo các nhà khoa học, những người bị nhiễm COVID-19 trước đó cũng có phản ứng miễn dịch tốt hơn sau tiêm vaccine. Do đó, việc tiêm vaccine phòng COVID-19 ở bệnh nhân ung thư là rất quan trọng.

 

Sưu tầm (Theo suckhoedoisong.vn)

 

 

Giờ đi ngủ để tránh nguy cơ đột quỵ và đau tim

Theo các chuyên gia, đi ngủ thường xuyên vào 22-23h giúp bạn có sức khỏe tốt.

Một nghiên cứu mới của Tổ chức Tim mạch Anh đã xác định giờ đi ngủ hoàn hảo để tránh đột quỵ, bệnh tim. Theo đó, thời gian lên giường từ 22 tới 23h là lý tưởng.

Sau những giờ làm việc vất vả, mọi người có xu hướng đi ngủ muộn hơn. Những người ngủ quá sớm hoặc quá muộn có nguy cơ mắc bệnh tim hoặc đột quỵ cao hơn tới 25%.

Ảnh minh họa: LTM

 

Trong khi bạn nghỉ ngơi, cơ thể sẽ "sửa chữa" các tế bào trong não, cơ bắp và những cơ quan khác.

Tiến sĩ David Plans cho biết: “Qua hàng triệu năm, chúng ta đã tiến hóa để trở thành những sinh vật ban ngày và thực hiện công việc 'dọn dẹp' cơ thể vào ban đêm. Nếu chúng ta không làm điều đó sẽ dẫn tới tình trạng viêm và suy giảm khả năng kiểm soát glucose. Đó là những nguy cơ gây ra bệnh tim”.

“Con người thực sự phức tạp nhưng cũng rất đơn giản. Chúng ta phải ngủ vào ban đêm và thức vào ban ngày. Điều đó dường như rất quan trọng đối với sức khỏe tim mạch”.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Tim mạch Châu Âu - Sức khỏe Kỹ thuật số, có sự tham gia của trên 88.000 người từ 43 đến 79 tuổi.

Các nhà khoa học đã đo thời gian đi ngủ của mọi người bằng thiết bị đeo trên cổ tay và kiểm tra hồ sơ y tế trong 6 năm.

Những người thường xuyên ngủ trước 22h hoặc sau nửa đêm có nguy cơ mắc bệnh tim hoặc đột quỵ cao hơn khoảng 25%. Chỉ số này giảm còn 12% ở những người ngủ từ 23h tới 0h sáng.

Các bác sĩ khuyên người lớn nên ngủ từ 6 đến 9 giờ mỗi đêm, cố gắng đi ngủ và thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày.

Regina Giblin, y tá cấp cao của Quỹ Tim mạch Anh, cho biết: “Ngủ đủ giấc rất quan trọng đối với sức khỏe nói chung cũng như sức khỏe tim mạch nói riêng. Nhưng giấc ngủ không phải là yếu tố duy nhất, duy trì lối sống lành mạnh cũng là điều quan trọng”.

 

Sưu tầm (Theo vietnamnet.vn)

 

TIN HOẠT ĐỘNG

Tổ hợp công ty Gốm Đất Việt Quảng Ninh nhận nhiều giải thưởng cao quý và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

 

Mới đây, tại Thủ đô Hà Nội, Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (Vifotec) vừa tổng kết và trao giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam lần thứ 26 và Giải thưởng WIPO năm 2020. Tại buổi lễ, Tổ hợp công ty Gốm Đất Việt Quảng Ninh đã vinh dự nhận nhiều giải thưởng cao quý bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng Ban tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam đã nhận được 133 công trình từ 17 tỉnh, thành phố, Bộ Quốc phòng và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam… tham gia ở các lĩnh vực: cơ khí - tự động hóa; Công nghệ vật liệu; Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, sinh học phục vụ sản xuất và đời sống; Công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên; Công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.

Căn cứ vào kết quả chấm điểm của Hội đồng Giám khảo, Ban tổ chức đã quyết định trao giải cho 45 công trình bao gồm: 5 giải nhất, 11 giải nhì, 13 giải ba, 16 giải khuyến khích.

Trong đó, các nhóm tác giả của tổ hợp Công ty Gốm Đất Việt Quảng Ninh đã vinh dự được trao 1 giải nhì cho công trình "Nghiên cứu và áp dụng quy trình sản xuất ngói cao cấp bằng công nghệ nghiền khô”; 2 giải nhất cho công trình “Áp dụng công nghệ nghiền khô phối liệu siêu mịn vào sản xuất gạch Cotto chất lượng cao” và công trình “Tận dụng đất cứng, đất tầng phủ để sản xuất ngói chất lượng cao”.

Đặc biệt, công trình "Áp dụng công nghệ nghiền siêu mịn trong sản xuất gạch ốp lát Cotto chất lượng cao" của tác giả Anh hùng lao động, tiến sĩ Nguyễn Quang Mâu và các cộng sự, đã xuất sắc nhận giải thưởng  WIPO do Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới trao tặng.

Ngoài ra, 5 cá nhân của Tổ hợp Gốm Đất Việt cũng vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng về những cống hiến khoa học công nghệ mang lại lợi ích cho đất nước và xã hội.

Hương Anh

 

 

TX Quảng Yên tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật năm học 2021-2022

 

Vừa qua, Phòng Giáo dục & Đào tạo TX Quảng Yên tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp thị xã dành cho học sinh trung học năm học 2021 - 2022. Đây là sân chơi, khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu, sáng tạo khoa học, công nghệ, kỹ thuật và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống. BTC đã trao 3 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 7 giải tư cho các em học sinh có dự án tham gia cuộc thi này.

Năm nay, bên cạnh các dự án thuộc lĩnh vực truyền thống có thể mạnh, các em học sinh cũng đã lựa chọn lĩnh vực mới để nghiên cứu là Hóa Sinh... Điều đáng nói là tất cả dự án nghiên cứu, sản phẩm sáng tạo khoa học kỹ thuật mà các em học sinh tham gia trong cuộc thi KHKT năm nay đều mang tính ứng dụng cao, có ý nghĩa thiết thực với đời sống.

Cuộc thi KHKT là một hoạt động thường niên của các trường trung học trên địa bàn thị xã. Trong năm học 2021- 2022, có 35 dự án của 19/20 trường THCS của thị xã đăng ký tham gia. Trong đó 20 dự án, thuộc 10 lĩnh vực được lựa chọn để trưng bày và chấm trao giải.

Các dự án đạt giải nhất được trao tại cuộc thi gồm: Dự án “Công nghệ thông tin – Thắp lửa văn hóa đọc thời đại 4.0” của các em Tô Thị Lanh và Lê Thị Sáng, học sinh lớp 9A, trường THCS Phong Cốc; Dự án “Nghiên cứu và điều chế phấn hoa cây cỏ và dịch chiết lá mơ lông ứng dụng trong chữa bệnh cầu trùng ở chim cảnh, gia cầm” của em Phạm Thị Mai Phương và em Hà Thúy Ngọc, lớp 8B, trường THCS Phong Cốc; Dự án “Thiết bị hỗ trợ điểm danh từ xa giúp nhà trường và gia đình quản lý học sinh hiệu quả” của em Vũ Đức Hiển và em Hoàng Linh Mai, lớp 8A, trường THCS Lê Quý Đôn.

Hương Anh

 

 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 209
Đã truy cập: 1397745