Bản tin Khoa học và công nghệ số 46 năm 2021

09/12/2021 17:26

TIN TRONG TỈNH

Sở KH&CN Quảng Ninh tham dự Hội nghị về hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ địa phương năm 2021

 

Chiều ngày 8-12, Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trực tuyến về công tác ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ địa phương năm 2021. Ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ dự và chỉ đạo Hội nghị. Tại Quảng Ninh, ông Bùi Quang Minh, Phó Giám đốc điều hành Sở KH&CN tham dự trực tuyến Hội nghị này. Dự hội nghị còn có ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN, cùng một số cán bộ Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN; phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ (Sở KH&CN Quảng Ninh).

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo, trong giai đoạn 2020-2021, 63 trung tâm có chức năng ứng dụng và chuyển giao công nghệ trực thuộc các Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố cả nước đã thực hiện 192 nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực như nông nghệp, an toàn bức xạ, năng lượng, công nghệ thông tin, công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học... Trong đó, có 43% là nhiệm vụ cấp cơ sở, 37% là nhiệm vụ cấp tỉnh, thành phố và 20% là nhiệm vụ cấp bộ, cấp quốc gia. Tổng kinh phí được phê duyệt cho các nhiệm vụ này là khoảng 107 tỉ đồng.

Trong năm 2021, các trung tâm đã làm chủ được 290 công nghệ; xây dựng 161 mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ; thực hiện 1216 hợp đồng tư vấn, chuyển giao công nghệ với tổng giá trị khoảng 29 tỉ đồng. Qua đó, đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của ngành khoa học và công nghệ cả nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình hoạt động của các trung tâm và định hướng hoạt động đến năm 2025. Thông qua những nội dung mới về chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm và cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập. Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ, thành tựu nổi bật trong việc thực hiện các mô hình, dự án khoa học và công nghệ của các địa phương. Giới thiệu liên kết nghiên cứu ứng dụng công nghệ Plasma trong bảo quản nông sản và thực phẩm của Viện Công nghệ VinIT.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã trao đổi, đề xuất giải pháp nâng cao năng lực và tháo gỡ, khó khăn vướng mắc cho các Trung tâm trong triển khai hoạt động ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo, thực hiện cơ chế tự chủ. Trên cơ sở đó, Hội nghị đề ra định hướng xây dựng mô hình phát triển Trung tâm giai đoạn 2021-2025 để phát huy hiệu quả tự chủ, thúc đẩy đổi mới, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ quản lý nhà nước tại địa phương.

Ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, khẳng định vai trò quan trọng của các trung tâm trong việc ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ, đã đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Các trung tâm, các sở khoa học và công nghệ cần có sự quan tâm, tham mưu với UBND tỉnh, thành phố về hoạt động của trung tâm. Tăng cường chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu. Tập trung chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp tại địa phương. Đẩy mạnh thương mại hóa các ý tưởng để phát huy hoạt động đổi mới sáng tạo. Tạo hệ sinh thái khởi nghiệp mở để phát triển doanh nghiệp. Các giải pháp thực hiện phải phù hợp, thích ứng với tình hình dịch Covid-19.

Tại Quảng Ninh, Trung tâm Ứng dụng và Thống kê khoa học công nghệ tỉnh là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở KH&CN, hoạt động với 2 chức năng là Thông tin Thống kê và Ứng dụng khoa học công nghệ. Hiện Trung tâm đang nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ cấp tỉnh, cấp cơ sở và nhiều nhiệm vụ thường xuyên khác. Cùng với đó là làm tốt công tác truyền thông về ứng dụng, chyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

 

Hội đồng xác định nhiệm vụ KH&CN chuyên ngành lĩnh vực Kỹ thuật công nghệ bắt đầu thực hiện từ năm 2022

 

Sáng ngày 08/12/2021, Sở KH&CN tổ chức Hội đồng xác định nhiệm vụ KH&CN chuyên ngành lĩnh vực Kỹ thuật công nghệ bắt đầu thực hiện từ năm 2022. Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến, Phó Giám đốc Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng diễn ra nghiêm túc, tuân thủ quy định 5k của Bộ y tế để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.

Quang cảnh Hội đồng xác định nhiệm vụ KH&CN chuyên ngành lĩnh vực Kỹ thuật công nghệ

Hội đồng thông qua báo cáo tổng hợp đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN chuyên ngành lĩnh vực Kỹ thuật công nghệ bắt đầu thực hiện từ năm 2022 đối với 03 đề xuất, đặt hàng gồm: “Nghiên cứu chế tạo vật liệu xây dựng mới dựa trên đất nhiễm mặn tại các vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh; Nghiên cứu sử dụng phế thải quá trình khai thác và tuyển than lưu trên các bãi thải của các mỏ than để sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Nghiên cứu Ứng dụng công nghệ chọn lọc phân đoạn- Giảm hoạt hoá xử lý xỉ đáy nhà máy nhiệt điện than để sản xuất cát nhân tạo tại Quảng Ninh”.

Qua nghiên cứu nội dung các nhiệm vụ được đề xuất, các thành viên Hội đồng đã cùng nhau trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến nhận xét, đánh giá về tính mới, khả thi, mục tiêu, nội dung, phân loại nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở, sản phẩm dự kiến và tổ chức ứng dụng, nhân rộng kết quả của nhiệm vụ KH&CN.

Để đảm bảo tính khoa học của nhiệm vụ, các thành viên Hội đồng cũng đưa ra những kiến nghị về việc chỉnh sửa bổ sung và hoàn thiện tên nhiệm vụ, mục tiêu nghiên cứu và thứ tự ưu tiên đối với các đề xuất, đặt hàng phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu và nhất trí thông qua 02/03 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đề xuất, đặt hàng đủ điều kiện tổ chức thực hiện từ năm 2022 là: “Nghiên cứu sử dụng đất đá thải trong quá trình khai thác than để làm vật liệu san lấp và cốt liệu cho bê tông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.” và “Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ chọn lọc phân đoạn - Giảm hoạt hóa xử lý xỉ đáy lò nhà máy nhiệt điện đốt than tầng sôi tuần hoàn để sản xuất cát nhân tạo tại Quảng Ninh”.

Hội đồng đề nghị nhiệm vụ thực hiện theo hình thức tuyển chọn nhiệm vụ cho năm 2022.

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

 

Hội đồng xác định nhiệm vụ KH&CN chuyên ngành lĩnh vực Nông nghiệp bắt đầu thực hiện từ năm 2022

 

Chiều ngày 08/12/2021, Sở KH&CN tổ chức Hội đồng xác định nhiệm vụ KH&CN chuyên ngành lĩnh vực Nông nghiệp bắt đầu thực hiện từ năm 2022. Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến, Phó Giám đốc Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp, tham dự có các đồng chí Ủy viên phản biện, thành viên hội đồng.

Quang cảnh Hội đồng xác định nhiệm vụ KH&CN chuyên ngành lĩnh vực Nông nghiệp.

Hội đồng thông qua báo cáo tổng hợp đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN chuyên ngành lĩnh vực Nông nghiệp thực hiện năm 2022 đối với 01 đề xuất, đặt hàng là: “Điều tra đánh giá thực trạng và xây dựng phương án bảo tồn Đào chuông tại Khu danh thắng rừng quốc gia Yên Tử, thành phố Uông Bí”.

Các thành viên Hội đồng trao đổi, thảo luận, đánh giá đối với nhiệm vụ đề xuất, đặt hàng.

Qua nghiên cứu nội dung nhiệm vụ được đề xuất, Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, đánh giá về tính cấp thiết, tính mới, tính khả thi, mục tiêu, nội dung, sản phẩm dự kiến; các thành viên Hội đồng cũng đưa ra những kiến nghị về việc chỉnh sửa bổ sung và hoàn thiện tên nhiệm vụ, mục tiêu nghiên cứu và thứ tự ưu tiên phù hợp với yêu cầu thực tiễn là“Xây dựng phương án bảo tồn và phát triển  Đào chuông tại Khu danh thắng rừng quốc gia Yên Tử, thành phố Uông Bí”.

Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN chuyên ngành lĩnh vực Nông nghiệp thực hiện từ năm 2022. Kết quả Hội đồng nhất trí thông qua nhiệm vụ được đề xuất.

Hội đồng đề nghị nhiệm vụ thực hiện theo hình thức tuyển chọn nhiệm vụ cho năm 2022./.

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

 

TIN TRONG NƯỚC

Startup công nghệ OLLI ra mắt loa thông minh điều khiển bằng tiếng Việt

 

Công ty cổ phần công nghệ OLLI, startup trong lĩnh công nghệ tại Việt Nam, vừa ra mắt bộ sản phẩm loa thông minh phiên bản giới hạn Magic Box.

Bộ sản phẩm Magic Box bao gồm một chiếc loa thông minh OLLI MAIKA đi kèm một hộp phụ kiện Magic Box. Trong đó, hộp phụ kiện Magic Box gồm có một chiếc đế loa được gắn hai linh vật của OLLI (mèo Tabumi và mèo Ruby), một chiếc túi vải, bộ icon in các tính năng, một chiếc áo phông và một bộ điều khiển hồng ngoại qua kết nối Wi-Fi của công ty Điện Quang có tên IR WIFI Điện Quang APOLLO.

Bộ sản phẩm Magic Box gồm loa thông minh cùng nhiều phụ kiện đi kèm.

Mức giá của cả bộ sản phẩm Magic Box là 3,99 triệu đồng và sẽ được bán độc quyền trên gian hàng chính của OLLI trên Lazada. Riêng chiếc loa thông minh OLLI Maika hiện được bán với giá 2,39 triệu đồng.

Sản phẩm chính trong bộ sản phẩm Magic Box là chiếc loa thông minh OLLI MAIKA. Đây là sản phẩm đầu tiên trong hệ sinh thái thiết bị thông minh được vận hành trên nền tảng trợ lý ảo MAIKA do công ty OLLI phát triển.

Loa thông minh này được trang bị hệ thống loa toàn dải 15W và 4 micro đa hướng nhận tín hiệu giọng nói tiếng Việt từ người dùng kể cả giọng Nam hay giọng Bắc. Sản phẩm được trang bị vi xử lý lõi kép của Mediatek đáp ứng tốt nhu cầu xử lý việc giao tiếp giữa người dùng và loa.

Trợ lý ảo MAIKA là “linh hồn” của loa OLLI MAIKA giúp loa có khả năng tương tác bằng giọng nói tiếng Việt cho các nhu cầu giải trí, nhắc việc, tra cứu thông tin và điều khiển các thiết bị trong nhà thông minh.

Hiện tại, loa OLLI MAIKA hỗ trợ điều khiển nhà thông minh của nhà sản xuất Điện Quang, Rạng Đông, Viettel Construction, Tuya Smart, ACIS, HOMEGY, Hunonic, An Home, Goman Smart, Smart Life, BKAV, EvyHOME, Hafele, OPSmart, Vnconnex, Vity và Makihome. Công ty OLLI cho biết trong thời gian tới sản phẩm này sẽ tiếp tục được mở rộng tích hợp với các đơn vị nhà thông minh khác.

Bộ điều khiển hồng ngoại qua kết nối Wi-Fi của công ty Điện Quang đi kèm bộ sản phẩm Magic Box có thể kết nối với loa OLLI MAIKA để dễ dàng điều khiển các thiết bị điện trong nhà như TV, đèn, quạt, điều hòa và rèm cửa bằng tiếng Việt.

Theo Vnreview

 

Nhân sinh khối nấm Thượng Hoàng quy mô công nghiệp

 

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM đã nghiên cứu và thực hiện thành công quy trình lên men sinh khối nấm Thượng Hoàng, có thể ứng dụng vào sản xuất quy mô công nghiệp, phục vụ thị trường dược liệu trong nước và xuất khẩu.

Nấm Thượng Hoàng (Phellinus linteus) là loại nấm linh chi được sống lâu năm trên gỗ lâu năm, thường được thấy trên cây dâu tằm. Thành phần trong hệ sợi nấm Thượng Hoàng gồm polysaccharide (83%), protein (6,4%), 0,1% chất béo và các vitamin, khoáng chất khác. Trong đó, polysaccharide là hoạt chất chính, có khả năng kích thích mạnh hệ miễn dịch, làm hạ đường huyết, kích thích tiết insulin đối với bệnh nhân tiểu đường, gây ức chế các tế bào ung thư, hỗ trợ lưu thông máu huyết, tăng cường hiệu quả của thuốc, bảo vệ gan, chống dị ứng,…

Tuy nhiên, nấm Thượng Hoàng là nấm đa niên, thời gian nuôi trồng kéo dài nên sản phẩm khan hiếm trên thị trường (chủ yếu xuất xứ từ Hàn Quốc), giá thành cao (trên 2 triệu đồng/kg), chưa đáp ứng được nhu cầu của đa số người tiêu dùng.

 

Nấm Thượng Hoàng là loại dược liệu quý. Ảnh: Internet

Phương pháp nhân sinh khối hệ sợi nấm trong các hệ thống nuôi cấy ngập chìm được xem là giải pháp để rút ngắn thời gian nuôi, thu sinh khối sợi nấm và dịch chiết có hàm lượng polysaccharide cao. Vì vậy, nhóm tác giả Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM đã thực hiện đề tài “Nghiên cứu kỹ thuật lên men sinh khối nấm Thượng Hoàng (Phellinus linteus) quy mô 5 lít/mẻ”.

Theo quy trình, chủng nấm Phellinus linteus (lấy từ bộ sưu tập chủng giống của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao TPHCM), được nuôi trên môi trường đĩa thạch PDA (Potato dextrose agar) ở nhiệt độ 25ºC – 28ºC, ủ trong thời gian 10 ngày. Sau đó, chuyển sang nuôi trong ống nghiệm chứa môi trường PDB (Potato dextrose broth) trong 15 ngày. Sinh khối nấm từ ống nghiệm được chuyển sang bình nuôi cấy ngập chìm trong môi trường lỏng với thành phần như glucose, yeast extract (nấm men), pH 5,5 và lên men với tốc độ sục khí 1,0vvm trong 30 ngày.

Nghiên cứu đã được Sở KH&CN TPHCM nghiệm thu, và Trung tâm đã sẵn sàng chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp có nhu cầu với quy mô lớn sản xuất lớn.

Theo Báo Khoa học và Phát triển

 

Đà Nẵng: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xây dựng thành phố thông minh

 

Đà Nẵng sẽ sử dụng công nghệ Chatbot để hỗ trợ việc xây dựng thành phố thông minh trong thời gian tới.

Đó là thông tin được đưa ra tại tọa đàm “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xây dựng thành phố thông minh” do Sở TT&TT Đà Nẵng phối hợp với Công ty khởi nghiệp về Chatbot – Hekate và Ban tổ chức Devfest 2018 tổ chức ngày 16/11/2018.

Theo ông Lê Sơn Phong - Phó Giám đốc Sở TT&TT Đà Nẵng, trong những năm qua, thành phố Đà Nẵng không ngừng đầu tư xây dựng và mở rộng chính quyền điện tử với thành tích 7 năm liền đứng đầu cả nước về chỉ số ICT Index (chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin).

Tọa đàm ứng dụng trí tuệ xây dựng thành phố thông minh.

Cụ thể, ngành du lịch là một trong những đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ Chatbot. Theo đó, Sở Du lịch Đà Nẵng đã hợp tác cùng Công ty cổ phần công nghệ Hekate xây dựng, phát triển và thí điểm kênh tra cứu thông tin du lịch tự động, có tên Chatbot Danang Fanstaticity.Đà Nẵng đã hoàn tất việc xây dựng Khung kiến trúc Thành phố thông minh. Vì vậy, những phương thức tiếp cận, ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong xây dựng đô thị thông minh là một trong những mối quan tâm của thành phố trong thời gian tới.

Chị Võ Thị Ngân Hà, Trung tâm xúc tiến du lịch Đà Nẵng cho biết: Chatbot Danang Fanstaticity là sản phẩm hoàn toàn miễn phí, được tích hợp ngay trên nền tảng mạng xã hội Facebook và tương thích được với các điện thoại di động thông minh sử dụng hệ điều hành Android, IOS… có kết nối Internet thông qua 3G, Wi-Fi. Mọi người có thể tiếp cận Chatbot bằng thao tác đơn giản là quét mã Messenger Code hoặc truy cập link: m.me/visitdanang để tương tác và trải nghiệm với Chatbot.

Sau khi ứng dụng Chatbot được đưa vào sử dụng, các kênh thông tin của du lịch thành phố được kết nối với nhau mạnh mẽ hơn và hướng người dùng đến kênh thông tin phù hợp hơn.

Từ tháng 4/2018 đến nay, ứng dụng Chatbot Danang Fanstaticity đã hỗ trợ hơn 21.000 lượt người với 285.900 tin nhắn tương tác giúp người dùng nhanh chóng tiếp cận các thông tin phù hợp.

So với các Chatbot đang hoạt động tại Việt Nam, Chatbot Danang Fantasticity đã được cập nhật và phát triển thêm nhiều tính năng mới, mang lại nhiều thú vị cho người sử dụng.

“Chính quyền thành phố Đà Nẵng kỳ vọng từ bước mở đường này, trí tuệ nhân tạo sẽ tiếp tục được ứng dụng trong các lĩnh vực ưu tiên khác như giao thông, y tế, giáo dục, môi trường… nhằm đối phó với sự gia tăng dân số cũng như giảm sức ép lên cơ sở hạ tầng kết cấu đô thị”, ông Lê Sơn Phong nhấn mạnh.

Theo Ictnews

 

TIN QUỐC TẾ

Thử nghiệm động cơ tên lửa chạy bằng rác thải nhựa

 

Một nhóm kỹ sư của công ty Pulsar Fusion đã tiến hành thử nghiệm trên mặt đất động cơ tên lửa chạy bằng chất thải nhựa tại căn cứ quân sự của Bộ Quốc phòng Anh ở Salisbury.

Công ty Pulsar Fusion, có trụ sở tại Vương quốc Anh, được thành lập để tìm cách sử dụng phản ứng tổng hợp hạt nhân làm nguồn điện, cho cả sản xuất điện và đẩy tên lửa. Công ty đặt mục tiêu phát triển và triển khai động cơ tên lửa nhiệt hạch hạt nhân vào năm 2025 - một động cơ có thể đưa tên lửa lên sao Hỏa trong thời gian bằng một nửa so với công nghệ phóng hiện tại. Và mới đây, công ty đã đặt mục tiêu phát triển một động cơ tên lửa chạy bằng chất thải nhựa.

Thử nghiệm của Pulstar

Khi trao đổi với báo chí, các quản lý của Pulsar gọi dự án của họ là một tên lửa "xanh". Tên lửa này sử dụng nhiên liệu "lai" - trộn polyethylene mật độ cao (HDPE) thu được từ nhựa tái chế với chất ôxy hóa nitơ oxit. Hỗn hợp nhiên liệu được đưa vào buồng đốt, lưu trữ dưới áp suất cho đến khi được đốt cháy. Pulsar lưu ý, nguyên liệu mà họ sử dụng có trong nhiều loại sản phẩm, chẳng hạn như dụng cụ làm bếp và đường ống, vì vậy nguồn cung rất dồi dào và rẻ tiền.

Họ cũng cho biết, thử nghiệm ban đầu không chỉ tạo ra lực đẩy mà còn tạo ra sóng xung kích kim cương - mẫu hình sóng thường xuất hiện trong ống xả siêu thanh của hệ thống đẩy hàng không vũ trụ, chẳng hạn như động cơ phản lực siêu âm, tên lửa, hoặc máy bay phản lực.

Pulstar còn thông báo sẽ sớm tiến hành một thử nghiệm khác để giới thiệu công nghệ cho một khách hàng ẩn danh đang quan tâm đến công nghệ này. Họ xác nhận rằng thử nghiệm ban đầu đã diễn ra theo đúng kế hoạch và hài lòng với kết quả, gọi đây là thời điểm "quan trọng" trong lịch sử tên lửa.

Một số công ty tên lửa khác đã thử nghiệm dùng chất thải nhựa làm nhiên liệu, chẳng hạn như Virgin Galactic vào năm 2014 nhưng sau đó từ bỏ khi thử nghiệm diễn ra không như mong đợi. Có vẻ như Pulsar Fusion đã đạt được một bước tiến trong việc ứng dụng công nghệ này, vì gần đây họ thường xuyên công bố các kế hoạch liên quan đến động cơ tên lửa chạy bằng nhiên liệu tái chế - hãng cho biết có dự định sử dụng tên lửa này để đưa vệ tinh vào quỹ đạo và thậm chí đưa con người vào không gian.

Hoàng Nam tổng hợp

 

Nhà hàng đầu tiên sử dụng robot phục vụ tại Iraq

 

Từ đống đổ nát sau cuộc nội chiến Iraq, thành phố Mosul bỗng xuất hiện những robot phục vụ món ăn khiến du khách phải thích thú.

"Xin chào", "Chúc bạn có khoảng thời gian vui vẻ tại nhà hàng", "Chúng tôi rất vui khi được quý khách đánh giá về chất lượng dịch vụ".

Đó là những tiếng chào mời tự động phát ra từ robot phục vụ sơn màu xanh trắng tại nhà hàng White Fox - khai trương từ tháng 6 năm nay ở thành phố Mosul của Iraq, nơi từng bị tổ chức khủng bố IS chiếm đóng từ năm 2014-2017.

Nguồn ảnh: AFP/Zid AI-Obeidi

Khi bước vào nhà hàng này để thưởng thức bữa tối, thực khách sẽ được trải nghiệm một không gian vụ trụ bao la, khiến họ như được thoát khỏi một thành phố vốn vẫn còn tàn dư của các cuộc xung đột.

White Fox mô phỏng một mô hình du hành vũ trụ, nơi thực khách như những nhà du hành trôi lơ lửng trong nhà hàng trên nền những bức tường được tô vẽ hình ảnh không gian tạo cho hành khách cảm giác như đang ngồi trong một con tàu vũ trụ và ngắm nhìn Trái Đất cũng như các hành tinh khác qua cửa sổ. Trên trần nhà được tô điểm những chòm sao đang phát sáng.

Tuy nhiên, điểm nổi bật nhất của nhà hàng vẫn là 2 robot đeo khăn quàng cổ và đội mũ nồi đen, chạy đi chạy lại trên đường ray cố định được lắp sẵn để bưng đồ ăn phục vụ thực khách.

Rami Chkib Abdelrahman, chủ sở hữu của nhà hàng cho biết ý tưởng xây dựng nhà hàng xuất phát từ mô hình robot phục vụ đang được ứng dụng tại Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất, Tây Ban Nha và Nhật Bản.

Abdelrahman chia sẻ rằng robot và mọi thiết bị điện tử trong nhà hàng, bao gồm 15 bàn màn hình cảm ứng với thực đơn được cài đặt sẵn đều được nhập khẩu. Phần mềm vận hành được lập trình và kết nối bởi một nhóm nghiên cứu từ khoa cơ điện tử của Đại học Mosul, Iraq.

Tuy nhiên, robot tại White Fox vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn nhân viên. Trong nhà hàng, 4 người phục vụ trẻ thực hiện khâu sắp xếp các món ăn vào khay của robot và đặt lên bàn cho thực khách.

Có thể thấy bùng nổ công nghệ giúp máy móc và robot dần thay thế công việc của con người, trong tương lai gần, nhiều khách sạn và nhà hàng có robot phục vụ sẽ nở rộ tại nhiều nước trên thế giới.

Công Nhất theo Channelnewsasia

 

Mắt 3D đầu tiên lắp cho người: long lanh như mắt thật

 

Cuộc phẫu thuật đã giúp người đàn ông 47 tuổi ở Anh có được con mắt như mong muốn. Anh cũng trở thành người đầu tiên trên thế giới được lắp mắt giả tạo ra từ công nghệ in 3D.

Steve Verze, một kỹ sư 47 tuổi, sống tại quận Hackney, phía đông London (Anh), trở thành người đầu tiên trên thế giới được lắp mắt in 3D sau ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ hôm 25-11 vừa qua, theo Đài CNN.

Steve bị bệnh từ nhiều năm trước khiến một bên mắt trái mất chức năng. Mỗi lần soi gương, Steve đều cảm thấy buồn bã vì điều đó. Sau một thời gian chờ đợi, trải qua nhiều cuộc kiểm tra chuyên sâu, anh được phẫu thuật ghép mắt giả tại Bệnh viện mắt Moorfields.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công tốt đẹp. Điều đáng nói là con mắt giả của Verze được in hoàn toàn bằng công nghệ kỹ thuật số đầu tiên tạo ra dành cho bệnh nhân với "độ nét rõ ràng và độ sâu đồng tử thực hơn" so với các lựa chọn thay thế khác.

Mắt giả không phải là sản phẩm mới, với hàng triệu người dân trên thế giới đang sử dụng. Nhưng những con mắt giả khác chỉ bao gồm mống mắt được vẽ bằng tay hoặc phương pháp in thô sơ trên một mặt phẳng nhỏ, sau đó được gắn vào trong hốc mắt, không tạo nên chiều sâu chân thật. Càng dùng lâu, càng dễ phát hiện mắt giả đúng là… giả. Sản phẩm mới lại khắc phục nhược điểm đó.

Không chỉ có vậy, quy trình lắp mắt mới cũng ít gây phản ứng phụ hơn. Trước đây, khi phẫu thuật lắp mắt, các bác sĩ sẽ lấy khuôn từ hốc mắt thật của bệnh nhân, gây tốn thời gian, công sức và có thể gây nhiễm trùng hoặc đau đớn cho người bệnh. Ở công nghệ mới, mắt giả được in 3D. Nghĩa là hốc mắt bệnh nhân được quét kỹ thuật số để tạo ra các hình ảnh chi tiết.

Đối với những bệnh nhân vẫn còn 1 mắt hoạt động bình thường giống như Steve Verze thì mắt thật đó cũng được quét để đảm bảo cả 2 mắt trông "thật" như nhau.

Hình ảnh 3D hốc mắt của Steve sau đó được gửi đến Đức để in trước khi chuyển lại Anh. Cuối cùng sẽ được một bác sĩ nhãn khoa của Bệnh viện Moorfields hoàn thiện và đánh bóng trước khi lắp cho Steve.

Toàn bộ quá trình này mất chỉ 2-3 tuần so với gần 2 tháng chờ đợi nếu thực hiện theo cách truyền thống trước đây.

Ca phẫu thuật thành công của Steve khiến không chỉ bản thân anh vui mừng mà còn mang lại niềm vui cho người khiếm khuyết nhãn cầu muốn có đôi mắt giả để trông đẹp hơn. Phía Bệnh viện mắt Moorfields cho biết đội ngũ y bác sĩ ở đây đang tiến hành thêm nhiều nghiên cứu mới, khắc phục những hạn chế nhỏ nhất của công nghệ này để có thể phổ biến rộng rãi hơn.

Theo Báo Tuổi trẻ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 451
Đã truy cập: 1453212