Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thực hiện năm 2022

18/02/2022 10:32

Chiều ngày 17/2/2022, Sở KH&CN tổ chức Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thực hiện năm 2022. Đồng chí Bùi Quang Minh, Phó Giám đốc điều hành Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng.

Quang cảnh Hội đồng

Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng đã tiến hành thảo luận, đánh giá, phân tích và cho ý kiến đối với 06 nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thực hiện năm 2022.

Cụ thể về tên nhiệm vụ, nội dung, kết quả dự kiến đạt được của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đề xuất, đặt hàng: “Xây dựng, quản lý và phát triển NHTT “Rươi Đông Triều” thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh;  “Xây dựng, quản lý và phát triển NHTT “Khoai lang Móng Cái” dùng cho các sản phẩm liên quan đến khoai lang của thành phố Mống Cái, tỉnh Quảng Ninh”; “Nghiên cứu nhu cầu và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực bảo hộ và thực thi  quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm OCCOP đặc thù, tiềm năng của tỉnh Quảng Ninh”; “Nghiên cứu nhu cầu và đề xuất giải pháp nâng cao công nghệ sản xuất, chất lượng sản phẩm, thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm OCCOP đặc thù, tiềm năng của tỉnh Quảng Ninh”; “Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất bột thuỷ phân tách béo giàu axit amin, oligpeptid và protein hoà tan từ loài sá sùng tại vùng biển Quảng Ninh”; “Xây dựng, quản lý và phát triển NHTT “Ruốc tôm Hạ Long” dùng cho các sản phẩm ruốc tôm của thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh”.

Trên cơ sở xác định các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được đề xuất phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, và tình hình thực tiễn của đơn vị, phù hợp với các tiêu chí của Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thực hiện từ năm 2022 đã được phê duyệt; có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực cho địa phương, đặc biệt mỗi nhiệm vụ khoa học và công nghệ được đề xuất phải gắn với đơn vị tiếp nhận, chuyển giao cụ thể,…

Kết quả, các Hội đồng đã thống nhất thông qua 03/06 nhiệm vụ đề xuất, đặt hàng. Để đảm bảo tính khoa học của nhiệm vụ, các thành viên Hội đồng cũng đưa ra những kiến nghị về việc chỉnh sửa bổ sung và hoàn thiện tên 03 nhiệm vụ được chọn là: “Xây dựng, quản lý và phát triển NHTT “Rươi Đông Triều” dùng cho sản phẩm từ rươi của thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh”; “Xây dựng, quản lý và phát triển NHTT “Khoai lang Móng cái” dùng cho sản phẩm từ khoai lang của thành phố Móng Cái”; “Xây dựng, quản lý và phát triển NHTT “Ruốc tôm Hạ Long” dùng cho sản phẩm từ ruốc tôm của thành phố Hạ long”.

Trên cơ sở kết quả làm việc của Hội đồng, thư ký khoa học Hội đồng có trách nhiệm tổng hợp và hoàn thiện Danh mục nhiệm vụ KH&CN thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thực hiện năm 2022, tham mưu triển khai các bước tiếp theo theo Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN  sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Các thành viên tham dự họp đều thực hiện đúng quy định 5K phòng chống dịch Covid-19.

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2696
Đã truy cập: 1389872