Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật công nghệ thực hiện từ năm 2022

04/04/2022 16:11

Sáng ngày 01/4, Sở KH&CN tổ chức Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật công nghệ thực hiện từ năm 2022 đối với nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu giải pháp và định hướng cho công tác quản lý quy hoạch, đầu tư nhằm đảm bảo tăng cường khả năng thoát nước, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho khu vực Hà Nam, thị xã Quảng Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Đồng chí Phạm Xuân Đài, Giám đốc Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng.

Sau khi nghe các nội dung cụ thể đối với nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu giải pháp và định hướng cho công tác quản lý quy hoạch, đầu tư nhằm đảm bảo tăng cường khả năng thoát nước, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho khu vực Hà Nam, thị xã Quảng Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật công nghệ thực hiện từ năm 2022, các thành viên Hội đồng KH&CN đã tiến hành thảo luận, đánh giá, phân tích tên nhiệm vụ, nội dung, kết quả dự kiến đạt được của nhiệm vụ.  

Quang cảnh Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật công nghệ thực hiện từ năm 2022.

Mục đích của nhiệm vụ góp phần đưa ra được các giải pháp tăng cường khả năng thoát nước, giảm thiểu ô nhiễm môi trường theo các kịch bản phát triển kinh tế – xã hội và thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng tới năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 tại khu vực Hà Nam, thị xã Quảng Yên.

Hội đồng đã thống nhất thông qua đề xuất đối với nhiệm vụ KH&CN “Nghiên cứu giải pháp và định hướng cho công tác quản lý quy hoạch, đầu tư nhằm đảm bảo tăng cường khả năng thoát nước, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho khu vực Hà Nam, thị xã Quảng Yên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” được đề nghị thực hiện cấp tỉnh. Nhiệm vụ KH&CN được đề xuất có tính mới, tính khả thi, phù hợp với Quy hoạch chung thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Phù hợp với định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến 2025 tầm nhìn đến 2050 theo quyết định số 589/QĐ-TTg, ngày 06/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Kết luật số 56/KL-TW, ngày 23/8/2019 của Bộ Chính trị về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Chỉ đạo lồng ghép các nhiệm vụ về ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường vào các chiến lược, qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn đến 2030 của Ban cán sự đảng Chính phủ.

Trên cơ sở đề xuất, kiến nghị của các thành viên Hội đồng, Sở KK&CN tổng hợp và trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện năm 2022 theo hình thức Tuyển chọn.

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 214
Đã truy cập: 1397750