Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ bắt đầu thực hiện từ năm 2023

13/04/2022 14:16

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân nghiên cứu trong đó tập trung đề xuất/đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đầu thực hiện từ năm 2023 nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ tại các Nghị quyết của Tỉnh nêu trên, cụ thể trên một số lĩnh vực như: phát triển  kinh tế số, xã hôi số; phát triển kinh tế biển, cảng biển, công nghiệp chế biến, chế tạo, du lịch, thương mại; đổi mới sáng tạo; bảo vệ môi trường, hệ sinh thái;phòng chống thiên tai; quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên; nâng cao chất lượng, hiệu quả về công tác xây dựng Đảng và quản lý nhà nước; quản lý, chất lượng sản phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh; bảo tồn, phát huy giá trị các di tích, danh thắng, văn hóa trên địa bàn Tỉnh; … cụ thể như sau:
 
1. Đối với các sở, ngành, địa phương: nghiên cứu đề xuất/đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện các nội dung nêu trên và để phục vụ công tác quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả, năng suất, chất lượng các sản phẩm có lợi thế, phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương;.
 
2. Đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân khác: nghiên cứu đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để thực hiện các nội dung trọng tâm nêu trên;
 
3. Yêu cầu đối với các tổ chức, cá nhân đề xuất thực hiện nhiệm vụ KH&CN:

- Các cơ quan, đơn vị, cá nhân phải đảm bảo các quy định tại Điều 3, Điều 4 Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh về quy định quản lý nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

- Các cơ quan, đơn vị, cá nhân đăng ký đề xuất/đặt hàng nhiệm vụ KH&CN theo mẫu phiếu đề xuất/đặt hàng gửi kèm theo:

+ Phiếu đặt hàng nhiệm vụ: theo Mẫu số 1;

+ Phiếu đề xuất nhiệm vụ KH&CN: theo Mẫu số 2.

 

4. Các đề xuất/đặt hàng đề nghị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh (địa chỉ tầng 15, Trụ sở Liên cơ quan số 3, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long) trước 16 giờ 30’ ngày 10/5/2022 để tổng hợp, triển khai các bước tiếp theo theo quy định. (các đề xuất/đặt hàng gửi về Sở Khoa học và Công nghệ sau thời hạn nêu trên sẽ không xem xét giải quyết)

Mọi thông tin chi tiết liên hệ với phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh – Điện thoại: 0203.3835932.

Phòng Quản lý Khoa học


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 146
Đã truy cập: 1397682