Bản tin Khoa học và Công nghệ số 15 năm 2022

17/04/2022 14:47

TIN TRONG TỈNH

Công bố Danh mục Thủ tục Hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

 

Chủ tịch UBND tỉnh đã có quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh.

Theo đó, trên cơ sở Quyết định số 3560/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ đã được công bố tại Quyết định số 2889/QĐ-UBND, ngày 25/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh, cụ thể như sau:

 Thủ tục Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 08) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và đường thủy nội địa (Mã số hồ sơ TTHC: 1.006851.000.00.00.H49);

 Thủ tục Cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 08) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và đường thủy nội địa (Mã số hồ sơ TTHC: 2.002231.000.00.00.H49);

Thủ tục Cấp lại giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 08) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và đường thủy nội địa (Mã số hồ sơ TTHC: 2.002232.000.00.00.H49).

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Đỗ Kim Đồng - Thanh tra Sở KH&CN

 

Hội đồng tư vấn Khoa học và Công nghệ đối với dự án đầu tư nâng công suất Nhà máy xi măng Lam Thạch tại phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

 

Sáng ngày 13/4/2022, Sở KH&CN tổ chức Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ đối với dự án đầu tư nâng công suất Nhà máy xi măng Lam Thạch tại phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Đồng chí Phạm Xuân Đài, Giám đốc Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp, tham dự có các đồng chí Ủy viên phản biện, thành viên hội đồng.

Hội đồng đã được nghe đại diện Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh báo cáo hiện trạng của Nhà máy xi măng Lam Thạch; mục tiêu dự án dự kiến triển khai: đồng xử lý chất thải công nghiệp thông thường trong hệ thống lò, cải tiến công nghệ để nâng công suất nhà máy, đầu tư hệ thống phát điện tận dụng nhiệt thừa khí thải lò nung clinker.

Qua nghiên cứu nội dung Dự án trình bày, Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, đánh giá về công nghệ và các nội dung khác của Dự án; các thành viên Hội đồng cũng đưa ra những kiến nghị về việc chỉnh sửa bổ sung và hoàn thiện tên dự án, nội dung của dự án đảm bảo đúng quy định tại Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050;Quyết định 4683/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt Kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050; Văn bản số 07/BXD-VLXD ngày 04/01/2022 của Bộ Xây dựng về việc đầu tư, cải tiến công nghệ Nhà máy xi măng Lam Thạch;  Văn bản số 2443/UBND-MT ngày 23/4/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc hoạt động đồng xử lý chất thải công nghiệp thông thường tại Nhà máy xi măng Lam Thạch thuộc phường Phương Nam, thành phố Uông Bí.

Kết quả Hội đồng đã thống nhất đề xuất của chủ đầu tư với yêu cầu bổ sung một số nội dung theo kiến nghị của Hội đồng./.

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

 

Sở KH&CN sẽ triển khai Kế hoạch thương mại điện tử tỉnh năm 2022

 

Thực hiện Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;… Ngày 12/4/2022, Sở KH&CN  ban hành kế hoạch số 33/KH-SKHCN về phát triển thương mại điện tử tỉnh năm 2022.

Theo đó, mục đích của kế hoạch33/KH-SKHCN về phát triển thương mại điện tử tỉnh năm 2022 là cụ thể hoá và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh về Phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 trong năm 2022 của UBND tỉnh Quảng Ninh và Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 22/3/2022 của UBND tỉnh về Phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Ninh năm 2022; triển khai các giải pháp hỗ trợ, thức đẩy việc ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử trong doanh nghiệp và cộng đồng tren địa bàn tỉnh; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về thương mại điện tử trong công tác kiểm tra, kiểm soát đảm bảo việc kinh doanh trên các trang thương mại điện tử tuân thủ đúng quy định của pháp luật; đấu tranh chống các hành vi gian lận thương mại, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và cạnh tranh không lành mạnh trong thương mại điện tử.

Sở KH&CN cũng yêu cầu các phòng, đơn vị và cá nhân liên quan chủ động, tích cực phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này…

Các nội dung chi tiết tại Kế hoạch số 33/KH-SKHCN ngày 12/4/2022.

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

 

 

TIN TRONG NƯỚC

Tiện ích từ ứng dụng chuyển đổi số vào thu phí tham quan Vịnh Hạ Long

 

Từ ngày 1/4/2022, Ban Quản lý (BQL) Vịnh Hạ Long triển khai việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh Vịnh Hạ Long tích hợp dịch vụ hành khách qua cảng tàu du lịch theo hoá đơn điện tử. Đây là bước tiến quan trọng để du lịch Hạ Long ngày một hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập.

Nhân viên Ban Quản lý Vịnh Hạ Long xuất hóa đơn điện tử cho du khách.

Theo bà Đỗ Thúy Hằng, Phó trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, BQL Vịnh Hạ Long: Ban đã phối hợp với Viettel Quảng Ninh xây dựng phần mềm tích hợp dịch vụ hành khách qua cảng tàu du lịch theo hoá đơn điện tử. Theo đó, việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh Vịnh Hạ Long tích hợp dịch vụ hành khách qua cảng tàu du lịch theo hoá đơn điện tử hiện được áp dụng cho khách du lịch tham quan ban ngày và tham quan lưu trú nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long, chứng từ thu là vé tham quan chuyển đổi theo hóa đơn điện tử.

Hiện nay, hóa đơn điện tử sử dụng hai ngôn ngữ là tiếng Việt và tiếng Anh. Điều này rất thuận tiện cho cả du khách trong nước và nước ngoài theo dõi. Trên vé ghi tuyến tham quan, loại vé, đơn vị cấp vé, giá tiền, ngày sử dụng... Khi triển khai chuyển đổi theo hoá đơn điện tử, số liệu thu phí, thu dịch vụ hành khách qua cảng được truyền dữ liệu về cơ quan quản lý thuế trong ngày, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách, đáp ứng yêu cầu của Chính phủ về chuyển đổi số.

Việc áp dụng hoá đơn điện tử khi tham quan Vịnh Hạ Long được thực hiện theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hoá đơn, chứng từ, Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2016, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hoá đơn, chứng từ và Quyết định số 1417/QĐ-TCT ngày 27/9/2021 của Tổng cục Thuế về việc ban hành kế hoạch triển khai áp dụng hoá đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định, Phú Thọ. Đây được xem là giải pháp hiệu quả trong công tác cải cách hành chính thuế. Qua đó, giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh tiết kiệm nhiều chi phí, thời gian và công sức. Nếu như trước đây, việc sử dụng vé tham quan Vịnh Hạ Long luôn phải phát hành và quản lý lưu trữ một số lượng lớn giấy tờ, hóa đơn, rất dễ bị xáo trộn hay thất lạc thì nay việc chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử đã giúp cho đơn vị tiết giảm được chi phí, thời gian và đảm bảo hiệu quả trong công tác quản lý. Nhờ đó, công tác lưu trữ thông tin, hóa đơn cũng tiện lợi, an toàn, dễ tìm kiếm và không sợ bị rơi, hỏng.

Cùng với đó, việc sử dụng hóa đơn điện tử như vé thông thường cũng hỗ trợ những tiện ích hiệu quả cho khách tham quan. Anh Nguyễn Khánh Hoàng, du khách Hà Nội, chia sẻ: Tôi thấy việc sử dụng hóa đơn điện tử thay cho vé thông thường rất tiện lợi. Chúng tôi có thể dễ dàng tra cứu thông tin của mình trên hệ thống, khai báo và xuất trình vé có mã số qua thiết bị di động thông minh mà không lo rơi mất hay hỏng vé trong quá trình di chuyển. Tôi nghĩ đối với các điểm du lịch nổi tiếng và đông du khách như Hạ Long, việc chuyển đổi này sẽ giúp hoạt động du lịch chuyên nghiệp, hiện đại và cạnh tranh tốt hơn đối với các điểm du lịch trên thế giới.

Theo thống kê của BQL Vịnh Hạ Long, từ khi triển khai đến nay, việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh Vịnh Hạ Long tích hợp dịch vụ hành khách qua cảng tàu du lịch theo hoá đơn điện tử, đơn vị đã xuất được gần 20.000 hóa đơn điện tử. Trong thời gian tới, BQL Vịnh Hạ Long sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các chủ tàu thuyền và du khách về việc thực hiện hóa đơn điện tử; đồng thời, tiếp tục tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chất lượng nhân lực trong việc triển khai số hóa dịch vụ du lịch để phục vụ tốt nhất cho du khách.

Theo Báo Quảng Ninh

 

Sinh viên tái chế khẩu trang thành tấm nhựa

 

Sản phẩm tấm nhựa PP tái chế từ rác thải là khẩu trang do nhóm sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM thực hiện.

Nhóm tác giả Hồ Hoàng Bảo Như và Đặng Trương Nhân, sinh viên khoa Khoa học ứng dụng, thực hiện sáng chế từ tháng 1/2021 với sự hướng dẫn của hai giáo viên TS Nguyễn Vũ Việt Linh và TS Trần Thanh Tâm. Sau 3 tháng, sản phẩm đưa vào thử nghiệm với định hướng tái chế khẩu trang giúp bảo vệ môi trường.

Theo nhóm, do Covid-19, việc đeo khẩu trang với người dân vẫn được duy trì nên hàng ngày lượng khẩu trang đã qua sử dụng thải ra môi trường rất lớn. Khẩu trang hiện nay chủ yếu được xử lý bằng phương pháp chôn lấp, đốt nguy cơ ô nhiễm môi trường và không mang lại giá trị kinh tế.

Nhận thấy các loại khẩu trang y tế hiện nay chủ yếu làm từ nhựa PP (Polypropylene), nhóm đưa ra giải pháp tận dụng nguyên liệu để tái chế thành tấm nhựa. Khẩu trang qua sử dụng sẽ được làm sạch để diệt vi khuẩn, sau đó sấy khô và cắt thành mảnh nhỏ và ép. Tấm nhựa thành phẩm sau khi nguội có độ dày 2 mm, độ bền cơ học 30 MPa, độ giãn dài 8% phù hợp với các loại nhựa hiện nay có độ bền từ 30,5-34,95 MPa.

Nhóm thực hiện công đoạn ép nhiệt để tạo tấm nhựa PP trong phòng thí nghiệm. Ảnh: NVCC

Theo Hồ Hoàng Bảo Như, sở dĩ nhóm sử dụng máy ép nhiệt vì đây là công nghệ có chi phí thấp, hiệu quả cao và dễ ứng dụng trong quy mô công nghiệp. Với khoảng 2,2 kg khẩu trang có thể sản xuất một tấm nhựa PP diện tích 1 m2, dày 2 mm, giá thành khoảng 300 - 400.000 đồng.

Về nguồn nguyên liệu, nhóm dự kiến phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức vận động các hộ gia đình tham gia các chiến dịch thu gom khẩu trang. Để làm được việc này, nhóm đề xuất phát triển các ứng dụng di động với việc khuyến khích người thu gom khẩu trang bằng cách đổi điểm thành quà tặng, thiết kế thùng rác riêng đựng khẩu trang...

Đánh giá về sản phẩm, PGS.TS Đinh Xuân Thắng, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng môi trường Hoa Lư, cho biết công nghệ ép nhiệt để sản xuất tấm nhựa vốn không mới và hiện được nhiều doanh nghiệp ứng dụng phổ biến. Tuy nhiên, với khẩu trang đã qua sử dụng, nhóm đã phát triển giải pháp tái chế là rất phù hợp.

Theo Vnexpress

 

Khởi động cuộc thi lập trình Oraichain Hackathon 2022

 

Lần đầu tiên, sân chơi về công nghệ blockchain được tổ chức nhằm thúc đẩy người trẻ tham gia chuyển đổi số, phát triển kinh tế số dựa trên nền tảng công nghệ.

Cuộc thi Oraichain Hackathon 2022 do Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ, phối hợp công ty Oraichain Labs tổ chức chính thức khởi động. Đây là lần đầu tiên cuộc thi tổ chức, hướng tới đối tượng là đoàn viên, thanh niên trên cả nước, đam mê lập trình và có ý tưởng ứng dụng công nghệ chuỗi khối (blockchain). Cuộc thi nhằm thúc đẩy phong trào sáng tạo, ứng dụng, phát triển các thành tựu khoa học, công nghệ mới, đồng thời hướng tới xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng trong lĩnh vực này.

Các đại biểu nhấn nút chạm chính thức khởi động cuộc thi. Ảnh: Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ.

Tham gia cuộc thi, thí sinh có cơ hội giao lưu và học hỏi để hoàn thiện các kỹ năng nghề nghiệp với các kỹ sư, chuyên gia giỏi trong lĩnh vực chuỗi khối - công nghệ dẫn dắt cách mạng công nghiệp 4.0.

Ông Đào Thành Chung, Giám đốc công ty cổ phần Oraichain Labs, cho biết chuỗi khối Oraichain là nền tảng blockchain đi tiên phong trong việc cung cấp cơ sở hạ tầng an toàn và bảo mật cho các ứng dụng phi tập trung (dApps) thông qua việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào hợp đồng thông minh (smart contracts). Đây là dự án ấp ủ suốt 3 năm của phòng nghiên cứu BKC Labs tại ĐH Bách khoa Hà Nội, tin tưởng vào sự đột phá của công nghệ chuỗi khối cho sự phát triển của các thế hệ ứng dụng web mới (Web 3.0) và nền kinh tế số thông qua việc tăng quy mô xử lý, mở rộng phạm vi và liên kết đa chuỗi, Oraichain và hệ sinh thái trong Oraichain.

Đến với cuộc thi, các đội thi sẽ phát triển ứng dụng phi tập trung (dApps) trên chuỗi khối Oraichain, sử dụng modul CosmWasm và hệ sinh thái Oraichain. Thí sinh sẽ gửi đăng ký và nộp dự án về chương trình. 8 dự án xuất sắc nhất sẽ được chọn tham dự vòng Chung kết, dự kiến tổ chức vào tháng 6 tại Hà Nội. Cuộc thi còn diễn ra Ngày hội Hackathon - nơi các đội thi có 24 giờ làm việc trong một không gian được bố trí sẵn để đưa ra một sản phẩm mang tính hoàn thiện và trình bày trước Ban Giám khảo.

Dự án đạt giải nhất được nhận 100 triệu đồng, giải nhì 60 triệu đồng, giải ba 40 triệu đồng cùng 2 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng. Sản phẩm yêu thích nhất qua bình chọn trực tuyến cũng nhận 10 triệu đồng tiền mặt.

Theo Vnexpress

 

TIN QUỐC TẾ

Sông khí quyển có thể phá hủy thềm băng Nam Cực

 

Các nhà nghiên cứu phát hiện sông khí quyển có thể dẫn tới sự sụp đổ của Larsen C, thềm băng lớn bằng thành phố Los Angeles ở Nam Cực. Một nghiên cứu công bố hôm 14/4 trên tạp chí Nature Communications Earth & Environment cho thấy "sông khí quyển" cũng dẫn tới nhiệt độ cực đoan, làm chảy bề mặt, tan rã băng trên biển gây bất ổn cho các thềm băng ở bán đảo Nam Cực. Sông khí quyển là cột hơi ẩm dài mang không khí ấm và hơi nước từ vùng nhiệt đới tới nơi khác trên Trái Đất, có thể gây mưa và tuyết rơi khi đổ bộ vào đất liền.

Các nhà nghiên cứu đã quan sát tác động của sông khí quyển trong quá trình sụp đổ của hai thềm băng ở bán đảo Nam Cực là Larsen A và B lần lượt vào mùa hè năm 1995 và 2002. Hiện nay, trong khi khủng hoảng khí hậu sẽ tiếp tục làm Trái Đất ấm lên, thềm băng lớn nhất còn sót lại là Larsen C cũng có nguy cơ sụp đổ hoàn toàn, theo kết quả nghiên cứu.

Nhóm tác giả nghiên cứu sử dụng nhiều thuật toán, mô hình khí hậu và quan sát vệ tinh để xác định 60% số vụ nứt vỡ trong đó một núi băng trôi tách khỏi thềm băng hoặc sông băng ở bán đảo Nam Cực do sông khí quyển gây ra từ năm 2000 đến năm 2020.

Thềm băng Larsen C vào ngày 31/10/2017. Ảnh: Mario Tama

Các thềm băng có thể trở nên bất ổn theo nhiều cách. Đối với Larsen A, B và C, có bằng chứng gió phơn, không khí ấm khô thổi xuống triền núi sau khi không khí lạnh ẩm bốc lên ở mặt bên kia. Loại gió này gây ra thay đổi mạnh và đột ngột về nhiệt độ, khiến băng tan chảy ở Nam Cực. Nó cũng dẫn tới hiện tượng nứt vỡ thềm băng. Băng trên biển tan chảy cũng làm thềm băng tiếp xúc với nước biển dâng lên, do đó tình trạng bất ổn càng trầm trọng.

Các nhà khoa học vẫn chưa biết mối liên hệ giữa sông khí quyển và biến đổi khí hậu, nhưng sóng nhiệt gần đây ở Nam Cực mạnh đến mức nhiều chuyên gia bắt đầu đặt giả thuyết về vai trò của khủng hoảng khí hậu. "Khi trở nên ấm hơn, khí quyển có thể chứa nhiều hơi ẩm hơn. Do sông khí quyển vận chuyển hơi ẩm, điều đó có nghĩa ngày càng nhiều hơi ẩm hơn sẽ được đưa tới Nam Cực", Wille nói.

Mực nước biển có thể tăng 60 m nếu tất cả băng ở Nam Cực tan chảy, khiến nhiều quần đảo bị nhấn chìm và gây ra thảm họa cho hàng triệu người sống ở vùng ven biển. Phần lớn lượng băng tan chảy và mực nước biển gia tăng trên thế giới gần đây do thềm băng Greenland ở Bắc Cực gây ra.

Theo vnexpress.net

 

Pin mặt trời lập kỷ lục mới về hiệu suất

 

Các nhà khoa học Đức kết hợp hai loại vật liệu hấp thụ để phát triển pin mặt trời với hiệu suất chuyển đổi ánh sáng 24%.

Pin mặt trời xếp đôi trong bộ mô phỏng năng lượng mặt trời tại Đại học Wuppertal (trái) và máy đo mức năng lượng bằng phổ học quang điện tử tại Đại học Cologne (phải). Ảnh: Cedric Kreusel/Đại học Wuppertal/Selina Olthof/Đại học Cologne

Nhóm nghiên cứu của giáo sư Thomas Riedl tại Đại học Wuppertal cùng các chuyên gia tại Viện Hóa Lý thuộc Đại học Cologne, Đại học Potsdam, Đại học Tübingen, viện nghiên cứu Helmholtz - Zentrum Berlin và viện nghiên cứu sắt Max-Planck, phát triển pin mặt trời xếp đôi đạt hiệu suất 24% - đo theo lượng photon được chuyển đổi thành điện.

Điều này giúp pin lập kỷ lục thế giới về hiệu suất cao nhất với sự kết hợp giữa vật liệu hấp thụ hữu cơ và vật liệu perovskite. Kết quả nghiên cứu công bố hôm 13/4 trên tạp chí Nature.

Các công nghệ pin mặt trời truyền thống chủ yếu dựa trên silicon bán dẫn và được coi là đã tới giới hạn về hiệu quả. Điều này khiến việc phát triển các công nghệ năng lượng mặt trời mới trở nên cần thiết hơn.

Trong nghiên cứu mới, nhóm nhà khoa học sử dụng kết hợp hai vật liệu hấp thụ. Đầu tiên là các chất bán dẫn hữu cơ - hợp chất gốc carbon có thể dẫn điện trong một số điều kiện nhất định. Chúng được ghép đôi với perovskite, có gốc là một hợp chất chì - halogen, có đặc tính bán dẫn rất tốt. Sản xuất cả hai loại này đều đòi hỏi ít vật liệu và năng lượng hơn nhiều so với pin silicon truyền thống.

Ánh sáng mặt trời gồm các thành phần quang phổ khác nhau, cụ thể là màu sắc, nên pin mặt trời hiệu quả phải chuyển đổi được càng nhiều ánh sáng thành điện năng càng tốt. Các chuyên gia có thể làm được điều này với pin mặt trời xếp đôi. Loại pin này kết hợp nhiều vật liệu bán dẫn, mỗi vật liệu hấp thụ các dải quang phổ mặt trời khác nhau.

Trong nghiên cứu mới, chất bán dẫn hữu cơ được sử dụng cho ánh sáng khả kiến và cực tím, còn perovskite hấp thụ hiệu quả trong vùng cận hồng ngoại. Các tổ hợp vật liệu tương tự từng được nghiên cứu trước đó, nhưng nhóm chuyên gia Đức đã thành công trong việc tăng đáng kể hiệu suất.

Ban đầu, những pin perovskite - hữu cơ tốt nhất thế giới có hiệu suất khoảng 20%. Nhóm chuyên gia Đức đã tăng hiệu suất này lên 24%. "Muốn đạt được hiệu suất cao như vậy, cần tối thiểu hóa sự thất thoát tại mặt phân cách giữa các vật liệu trong pin mặt trời. Để giải quyết vấn đề này, nhóm nghiên cứu tại Đại học Wuppertal phát triển bộ liên kết giúp kết nối vật liệu hữu cơ và vật liệu perovskite về mặt điện tử và quang học", tiến sĩ Selina Olthof tại Viện Hóa Lý thuộc Đại học Cologne cho biết.

Cụ thể, một lớp oxit indium mỏng được tích hợp vào pin mặt trời với độ dày chỉ 1,5 nanomet để giữ cho mức thất thoát nhỏ nhất có thể. Các nhà khoa học tại Đại học Cologne đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá các thuộc tính năng lượng và điện của mặt phân cách cũng như bộ liên kết, từ đó xác định quá trình thất thoát và tối ưu hóa các bộ phận. Mô phỏng của nhóm chuyên gia tại Đại học Wuppertal cho thấy, phương pháp mới có thể tạo ra pin mặt trời xếp đôi hiệu suất hơn 30% trong tương lai.

Theo Vnexpress

 

Cơ thể không sản sinh kháng thể chống SARS-CoV-2 sau khi nhiễm HcoV

 

Tuy virus SARS-CoV-2 là nguyên nhân gây ra các làn sóng dịch Covid-19 trên thế giới, nhưng đây không phải là chủng virus corona duy nhất có thể lây nhiễm giữa người với người.

Người dân đeo khẩu trang đi ngang qua hình ảnh minh họa cho virus SARS-CoV-2. (Ảnh: Reuters)

Khác với virus SARS-CoV-2, các chủng virus corona khác lây lan giữa người và người (gọi chung là HCoV) thường chỉ gây bệnh nhẹ.

Theo một báo cáo được công bố trên Tạp chí ACS Infectious Diseases ngày 14/4, các nhà khoa học đã nghiên cứu và rút ra kết luận rằng, việc nhiễm hai HCoV khác nhau không giúp sản sinh kháng thể phản ứng chéo hiệu quả với virus SARS-CoV-2.

Do đó, việc từng nhiễm HCoV không giúp bảo vệ cơ thể trước nguy cơ mắc Covid-19 hay gây ra hiện tượng tăng nặng bệnh lý phụ thuộc kháng thể (ADE) khi người bệnh dương tính với virus SARS-CoV-2.

Theo các nhà khoa học, virus SARS-CoV-2 và HCoV có chuỗi trình tự tương đồng, khiến giới chuyên gia phải đặt ra câu hỏi liệu hệ thống miễn dịch của người có nhận biết các chủng virus corona mới sau khi từng nhiễm HCoV.

Điều này có thể kích hoạt lại các tế bào B bộ nhớ, khiến chúng tạo ra các kháng thể giúp bảo vệ cơ thể không bị nhiễm HCoV và cũng có thể giúp chống lại bệnh Covid-19.

Mặt khác, nếu các kháng thể chống lại HCoV nhận diện được virus SARS-CoV-2 nhưng không đủ mạnh để tạo ra phản ứng miễn dịch, thì có thể dẫn đến ADE.

Trong hiện tượng ADE hiếm gặp này, các kháng thể dưới mức tối ưu có thể giúp một số virus bám vào và xâm nhập vào tế bào, làm cho tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn.

Để giải đáp câu hỏi trên, trong nghiên cứu mới này, các nhà khoa học đã so sánh sức mạnh và nồng độ của các kháng thể chống lại HCoV và SARS-CoV-2 trong huyết thanh của 9 bệnh nhân mắc Covid-19 đã hồi phục và trong 3 mẫu huyết thanh thu thập từ trước khi bùng phát đại dịch Covid-19.

Các nhà khoa học đã áp dụng một kỹ thuật đặc biệt, có thể đo được riêng rẽ hai yếu tố ái lực - liên kết giữa kháng thể và kháng nguyên và nồng độ kháng thể. Kết quả cho thấy cả 9 mẫu huyết thanh đều chứa một lượng tương đối các kháng thể có ái lực cao đối với virus SARS-CoV-2.

Ngược lại, các huyết thanh thu thập từ thời kỳ trước đại dịch không chứa kháng thể có ái lực cao đủ để chống lại SARS-CoV-2. Cả 12 huyết thanh đều chứa lượng thấp các kháng thể ái lực cao chống lại hai HCoV phổ biến, là dấu hiệu cho thấy những người này từng nhiễm HCoV.

Các thí nghiệm khác cũng cho thấy, những kháng thể này không liên kết với SARS-CoV-2. Các nhà nghiên cứu cho biết, các kết quả cho thấy không có phản ứng chéo của các kháng thể chống lại các HCoV thông thường và SARS-CoV-2, do đó, phản ứng chéo kháng thể giữa các dòng virus corona không có tác dụng bảo vệ cơ thể.

Theo nhandan.vn

 


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2745
Đã truy cập: 1389921