Bản Tin Khoa Học và Công Nghệ Số 16 năm 2022

28/04/2022 10:27

TIN TRONG TỈNH

Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KH&CN lĩnh vực Khoa học Xã hội Khoa học Nhân văn bắt đầu thực hiện năm 2022

 

Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KH&CN thuộc lĩnh vực khoa học, xã hội và nhân văn thực hiện từ năm 2022.

Quang cảnh Hội đồng

Hội đồng đã nghe báo cáo kết quả tổng hợp đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN lĩnh vực khoa học, xã hội và nhân văn thực hiện năm 2022 với 03 đề xuất, đặt hàng: “Giải pháp giảng dạy lý luận chính trị trực tuyến cho cán bộ, đảng viên tỉnh Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số” do Trường Đào tạo Nguyễn Văn Cừ đăng ký chủ trì; nhiệm vụ “Đánh giá  hiệu quả, hiệu ứng xã hội của việc thực hiện chủ trương, chính sách sáp nhập, sắp xếp lại tổ chức bộ máy tại các địa phương cấp huyện, cấp xã tỉnh Quảng Ninh” và nhiệm vụ “Xây dụng mô hình hỗ trợ phục hồi chức năng lao động cho người khuyết tật tỉnh Quảng Ninh dựa vào cộng đồng” do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đăng ký chủ trì.

Thành viên Hội đồng KH&CN đánh giá đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN

Sau khi nghe báo cáo và kết quả tra cứu, các thành viên Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, trình bày ý kiến nhận xét, đánh giá về tính cấp thiết, mục tiêu, nội dung, tính mới, tính khả thi và sản phẩm dự kiến trong việc ứng dụng trong thực tế sau này đối với từng đề xuất, đặt hàng.

Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh lĩnh vực Khoa học Xã hội Khoa học Nhân văn bắt đầu thực hiện từ năm 2022, nhất trí thông qua 02/03 đề xuất nhiệm vụ cấp tỉnh được đổi lại tên thành: “Đề xuất giải pháp và xây dựng mô hình hỗ phục hồi chức năng lao động cho người khuyết tật tỉnh Quảng Ninh”; “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên tỉnh Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay” để trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

 

Sở KH&CN tỉnh Hà Giang học tập kinh nghiệm triển khai ISO điện tử tại tỉnh Quảng Ninh

 

Sáng ngày 27/04/2022, Đoàn công tác của Sở KH&CN tỉnh Hà Giang do đồng chí Phan Đăng Đông, Giám đốc Sở KH&CN làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với Sở KH&CN Quảng Ninh để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm triển khai Đề tài xây dựng, áp dụng, vận hành phần mềm ISO điện tử trong xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Ninh. Về phía Sở KH&CN Quảng Ninh có đồng chí Bùi Quang Minh, Phó Giám đốc Sở cùng các đồng chí Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở.

Quang cảnh Sở KH&CN tỉnh Quảng Ninh làm việc với Sở KH&CN tỉnh Hà Giang

Trong buổi làm việc, đồng chí Bùi Quang Minh, Phó Giám đốc Sở KH&CN Quảng Ninh đã chia sẻ kết quả bước đầu của Quảng Ninh khi trở thành tỉnh miền Bắc đầu tiên áp dụng thành công Hệ thống ISO điện tử theo TCVN 9001:2015 vào 227 cơ quan hành chính nhà nước từ tuyến tỉnh đến cấp xã.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở KH&CN Quảng Ninh (đơn vị trực tiếp triển khai nhiệm vụ này) đã giới thiệu về hiệu quả của ISO điện tử, quá trình triển khai, cài đặt vận hành hệ thống; công tác đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống, công tác triển khai đào tạo, tập huấn, vận hành, quản lý phần mềm; kế hoạch xây dựng, duy trì và áp dụng phần mềm ISO điện tử…

Việc triển khai Hệ thống phần mềm ISO điện tử sẽ đảm bảo cung cấp cho tất cả các cơ quan hành chính tỉnh (từ cấp tỉnh đến cấp xã) có được Hệ thống ISO điện tử phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và có khả năng kết nối liên thông với hệ thống chính quyền điện tử để giải quyết thủ tục hành chính cấp độ 3 và 4, phục vụ quá trình cải cách hành chính phù hợp, hiệu quả, đồng thời, cung cấp dịch vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc và trao đổi văn bản điện tử của cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức. Quy trình công việc được tự động hóa, thống nhất, chuẩn hóa, không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của những người tham gia quy trình. Đặc biệt, phần mềm ISO điện tử giúp lãnh đạo có thể tham gia kiểm soát chất lượng và kết quả công việc chi tiết đến từng cá nhân trong từng đơn vị, phòng ban.

Đồng chí Phan Đăng Đông - Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Hà Giang phát biểu tại buổi làm việc với Sở KH&CN tỉnh Quảng Ninh.

Đồng chí Phan Đăng Đông, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Hà Giang đã đánh giá cao kết quả triển khai, áp dụng vận hành phần mềm ISO điện tử của Sở KH&CN Quảng Ninh tại tỉnh Quảng Ninh. Mong muốn trong thời gian tới sẽ được Sở KH&CN Quảng Ninh đồng hành, chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp khắc phục khó khăn trong quá trình Sở KH&CN tỉnh Hà Giang triển khai thực hiện ISO điện tử.

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

 

Sở KH&CN: Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

 

Sở Khoa học và Công nghệ  vừa ban hành Văn bản số 375/SKHCN ngày 20/4/2022 về việc Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, Giám đốc Sở KH&CN yêu cầu Thủ trưởng các phòng, đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau:

Quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phòng, đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại Thông báo số 565-TB/TU ngày 13/4/2022 của Tỉnh uỷ Quảng Ninh ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống Covid-19 tại Hội nghị ngày 12/4/2022;…

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng, nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 25-KL/TW ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021,… và các chỉ đạo có liên quan của Trung ương, của Tỉnh về công tác phòng, chống Covid-19. Nâng cao hơn nữa vai trò chủ động, tích cực, tính tự giác của từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, mỗi người dân, mối gia đình, cơ quan, đơn vị,… về thích ứng an toàn trong sinh hoạt, hoạt động và sản xuất.

Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trước diễn biến  của dịch bệnh, nhất là với chủng mới….Đề cao ý thức của công chức, viên chức, người lao động trong phòng, chống dịch Covid-19;… Luôn xác định phòng, chống dịch Covid-19n là công việc còn gian nan, vất vả, khó khăn và nhiều thách thức; là nhiệm vụ cấp bách trước mắt và lâu dài.

Phối hợp chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động  trong đươn vị thực hiện cài đặt, sử dụng các ứng dụng PC-COVID, Sổ sức khoẻ điện tử, VNEID kiểm tra, cập nhật đầy đủ thông tin hành chính cho bản thân và cho người thân…

Thủ trưởng các phòng, đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở KH&CN về công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công tác phòng, chống dịch tại đơn vị.

Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN

 

 

TIN TRONG NƯỚC

Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới

 

Nhân Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới (21/4) và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4), Bộ KH&CN vừa tổ chức Lễ hưởng ứng nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt tại buổi lễ | Ảnh: VGP

Phát biểu tại Lễ hưởng ứng diễn ra vào chiều ngày 21/4, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, lần đầu tiên Việt Nam tổ chức Ngày Đổi mới sáng tạo quốc gia với thông điệp là “Sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo và thế hệ trẻ vì một tương lai tốt đẹp hơn”

Có mặt tại sự kiện, ông Christian Manhart, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, cho rằng, đổi mới sáng tạo là yếu tố rất quan trọng để Việt Nam có thể làm chủ và khai thác tất cả các tiềm năng kinh tế của quốc gia, tạo ra những động lực mới cho các lĩnh vực như giáo dục, đào tạo, tạo ra công ăn việc làm, nhờ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đặc biệt, đổi mới sáng tạo càng quan trọng hơn bao giờ hết khi đặt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và các thách thức hiện nay. Ông Manhart nhấn mạnh rằng các tổ chức quốc tế như UNESCO sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam chuyển đổi nền kinh tế số năng động hơn, phát huy hơn nữa tính đổi mới sáng tạo từ nguồn lực kinh tế tư nhân và địa phương, đặc biệt trong việc thúc đẩy các lĩnh vực như STEM và năng lượng sạch.

Dưới góc độ địa phương, ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Sở KH&CN TP. Hà Nội cho hay, việc Bộ KH&CN phát động hưởng ứng, kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới và kết hợp với Ngày Đổi mới sáng tạo quốc gia là sự kiện "hết sức ý nghĩa cho các tỉnh, thành phố". Theo ông, đây là cơ hội để thế hệ trẻ tìm hiểu cách thức mà quyền sở hữu trí tuệ có thể hỗ trợ các mục tiêu, giúp biến ý tưởng thành hiện thực, tạo thu nhập, việc làm và tác động tích cực đến thế giới xung quanh.

Được biết, nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới, có cuộc thi sinh viên khởi nghiệp công nghệ tài chính toàn quốc lần thứ nhất “Finnovation 2022” do Đoàn TNCS Bộ KH&CN phối hợp với các Đoàn thanh niên từ nhiều trường đại học tổ chức. Thông qua cuộc thi, Bộ KH&CN hướng đến thúc đẩy một hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo đa lĩnh vực có quy mô quốc tế, lấy công nghệ, đổi mới sáng tạo làm phương tiện, lấy lực lượng trẻ và sinh viên làm nòng cốt.

Ngoài ra, còn có hội thảo "Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và bình đẳng giới trong văn hóa đọc của sinh viên Việt Nam" do Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức nhằm khơi dậy, khuyến khích sinh viên Việt Nam tích cực nghiên cứu khoa học trên tinh thần tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và bình đẳng giới.

Còn trong thời gian tới, Bộ KH&CN sẽ triển khai một loạt sự kiện, triển lãm, hội thảo... để ghi nhận các thành quả đóng góp của KH&CN cho sự phát triển của đất nước, đồng thời góp phần đưa đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ đến với mọi người.

Theo Báo Khoa học và Phát triển

 

Sinh viên làm thuốc trừ sâu từ hạt mãng cầu, thầu dầu

 

Sử dụng dịch chiết của hạt thầu dầu và mãng cầu, nhóm sinh viên Đại học Nông lâm TP HCM tạo ra thuốc trừ sâu sinh học, giảm 2,4 lần số lượng sâu bệnh trên cây cải.

Sản phẩm của nhóm sinh viên La Quốc Anh, Ngô Ngọc Tuyền, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Xuân Kỳ, khoa Nông học nghiên cứu trong gần 2 năm, nhằm mục tiêu giúp nông dân giảm số lượng sâu bệnh hại trên cây cải theo hướng canh tác hữu cơ, sinh học. Theo nhóm, các phụ phẩm nông nghiệp như hạt thầu dầu, mãng cầu, vỏ cam, bã cà phê, là nguyên liệu dễ kiếm có sẵn trong cuộc sống, có các hoạt chất phòng trừ sâu bệnh.

Công đoạn tạo dịch chiết trong phòng thí nghiệm của nhóm. Ảnh: NVCC.

Cụ thể, hạt thầu dầu có chất Ricin gây ức chế hoạt động của sâu. Từ những nghiên cứu này, nhóm tiến hành thí nghiệm thu thập bốn loại nguyên liệu trên, xay nhuyễn và chiết xuất thành các dịch chiết dạng thô. Để thu được dịch chiết, nhóm sử dụng hai phương pháp là ngâm nguyên liệu trong dung dịch ethanol với tỷ lệ khác nhau trong 24 giờ. Phương pháp khác là trộn nguyên liệu với nước cất rồi đặt trong tủ sấy ở nhiều nhiệt độ khác nhau trong 30 phút. Nguyên liệu sau đó được lọc bằng giấy và thu dịch chiết.

Thử nghiệm ở vườn trồng cải, nhóm tiến hành cấy giống, chăm sóc rau trong 19 - 20 ngày, sau đó đưa sâu kéo màng (tên khoa học Hellula undalis) vào cho phát triển. Lý do nhóm chọn sâu này bởi khả năng gây hại mạnh, sâu ăn ngay phần ngọn khiến cây không phát triển được.

Nhóm sử dụng dịch chiết của bốn loại nguyên liệu tưới lên cây ở nhiều nồng độ khác nhau nhằm so sánh hiệu lực. Kết quả, với dịch chiết hạt thầu dầu bằng dung môi ethanol 60% phun ở nồng độ 4 phần nghìn, làm giảm tỷ lệ cây bị sâu hại 2,4 lần so với vườn đối chứng không sử dụng thuốc. Dịch chiết hạt mãng cầu với dung môi nước cất ở nhiệt độ 80 độ C phun ở nồng độ 4 phần nghìn làm giảm số lượng sâu 1,7 lần.

Theo La Quốc Anh, Trưởng nhóm, dựa trên kết quả thử nghiệm, hai loại dịch chiết từ thầu dầu và mãng cầu cho thể phát triển thành thuốc trừ sâu thảo mộc, kiểm soát sâu hại trên cây cải theo hướng thân thiện môi trường. Tuy nhiên, các chế phẩm sinh học này chủ yếu có tác dụng xua đuổi sâu bệnh, chứ không phải tiêu diệt chúng.

Theo TS Bùi Minh Trí, Trưởng Bộ môn sinh lý - sinh hóa, Đại học Nông lâm TP HCM (giảng viên hướng dẫn nhóm), việc sử dụng các loại thực vật, phế phẩm nông nghiệp để làm thuốc trừ sâu sinh học là nghiên cứu không mới. Tuy nhiên, nghiên cứu của nhóm mang tính bài bản, từ giai đoạn ý tưởng, xác định loại nguyên liệu để đánh giá tính hiệu quả trong phòng thí nghiệm và cả thực tế. "Đây là nghiên cứu hướng đến nông nghiệp hữu cơ, tái sử dụng những phế phẩm nông nghiệp thành sản phẩm có giá trị. Tuy nhiên, thử nghiệm của nhóm đang ở quy mô nhỏ cần thực hiện ở những quy mô rộng hơn để đánh giá về khả năng ứng dụng thực tế", TS Trí nói.

Theo Vnexpress

 

Viettel công bố kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu lớn nhất Việt Nam

 

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa công bố kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu lớn nhất Việt Nam với tổng mức đầu tư 6.000 tỷ đồng.

Theo thông cáo báo chí của Viettel, đây là nội dung có trong Bản ghi nhớ đầu tư giữa Viettel với huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi được ký kết tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.

Theo nội dung Bản ghi nhớ đầu tư, Viettel sẽ đồng hành thúc đẩy chuyển đổi số của hai địa phương trên các phương diện hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

 

Nhân viên Viettel trong một trung tâm dữ liệu của Tập đoàn này. Nguồn: Viettel

Về hạ tầng số, đến năm 2025, Viettel sẽ đầu tư hạ tầng 4G, 5G để phủ sóng dịch vụ băng rộng cho 100% dân số và hạ tầng cáp quang đến 100% hộ gia đình. Đồng thời, Viettel đánh giá triển khai trung tâm dữ liệu lớn nhất Việt Nam với quy mô đầu tư 6.000 tỷ đồng.

Về chính quyền số, Viettel triển khai và cung cấp dịch vụ trung tâm điều hành thông minh, hệ thống trung tâm dữ liệu dùng chung phục vụ hoạt động, điều hành của chính quyền.

Về kinh tế số, Viettel đồng hành cùng chính quyền để thúc đẩy, đạt được các mục tiêu đã đề ra: 100% doanh nghiệp sử dụng nền tảng quản trị số, hợp đồng điện tử, chữ ký số. Riêng đối với nền tảng quản trị số, Viettel sẵn sàng cung cấp cho 100% doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh.

Về xã hội số, Viettel đồng hành cùng chính quyền để toàn bộ người dân huyện Hóc Môn và Củ Chi sử dụng smartphone và 100% dân số sử dụng tài khoản thanh toán điện tử.

Trong khuôn khổ sự kiện, Đại tá Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, đại diện Viettel trao tặng 200 căn nhà tình nghĩa cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn tại hai huyện Hóc Môn và Củ Chi.

Theo Báo Khoa học và Phát triển

 

TIN QUỐC TẾ

Vật liệu mới của NASA khỏe hơn 1.000 lần so với các hợp kim hiện nay

 

NASA cho biết trong một thông cáo báo chí rằng hợp kim kim loại mới được phát triển của họ sẽ được sử dụng trong ngành hàng không và thám hiểm không gian. Nó mạnh gấp 1.000 lần so với các hợp kim hiện đại mà họ đã tạo ra trước đó.

Để đối phó với những thách thức ngày càng lớn của sứ mệnh không gian, NASA luôn tìm kiếm các vật liệu mới có thể chịu đựng điều kiện khắc nghiệt của môi trường không gian. Vật liệu mới được đặt tên là GRX-810, nhóm nghiên cứu phân loại nó vào hợp kim tăng cường phân tán oxit (ODS). Đặc điểm của loại hợp kim này là có thể chịu được điều kiện khắc nghiệt trước khi đạt đến điểm đứt gãy.

Bằng cách kết hợp mô hình vật liệu với sản xuất bồi đắp (in 3D), cơ quan vũ trụ có thể nhanh chóng xác định thành phần cần thiết của hợp kim mà họ mong muốn, qua đó giúp sản xuất nó nhanh hơn. Phương pháp này cho phép NASA tìm ra thành phần lý tưởng của hợp kim chỉ sau 30 lần mô phỏng.

Hợp kim mới được chế tạo có thể chịu được nhiệt độ trên 1093 độ C và bền hơn gấp 1000 lần ở nhiệt độ cao hơn. Hợp kim này dễ uốn nhưng nó có độ linh hoạt gấp 3,5 lần khi kéo căng hoặc uốn cong trước khi bị gãy. Độ bền chống lại sự đứt gãy của GRX-810 cũng gấp đôi.

Ngoài ra, để quá trình cải tiến vật liệu diễn ra nhanh chóng, việc sử dụng sản xuất bồi đắp (in 3D) đã giúp tiết kiệm chi phí đáng kể so với quy trình thông thường.

Theo Vnreview

 

Thử nghiệm thả muỗi biến đổi gene thành công

 

Công ty sinh học Oxitec sử dụng muỗi đực biến đổi gene để khiến muỗi cái non chết trước khi sinh sản và thu được kết quả tốt sau khi thí điểm.

Các nhà khoa học hoàn thành nghiên cứu ngoài trời đầu tiên về muỗi biến đổi gene ở Mỹ. Công ty công nghệ sinh học Oxitec, đơn vị phụ trách tiến hành thí nghiệm, cho biết kết quả rất khả quan. Nhưng họ vẫn cần thử nghiệm quy mô lớn hơn để xác định liệu muỗi biến đổi gene có đạt mục tiêu cuối cùng là ức chế quần thể muỗi mang virus tiềm ẩn trong tự nhiên hay không.

Thí nghiệm diễn ra từ tháng 4/2021 ở Florida Keys, chuỗi quần đảo nhiệt đới gần cực nam Florida. Oxitec, công ty phát triển loại muỗi dùng trong thí nghiệm, thả gần 5 triệu con muỗi vằn (Aedes aegypti) biến đổi gene trong vòng 7 tháng, và gần như đã hoàn thành theo dõi các địa điểm thả. Công ty có trụ sở ở Abingdon, Anh, báo cáo kết quả đầu tiên từ thí nghiệm trong sự kiện trực tuyến hôm 6/4 nhưng chưa xuất bản dữ liệu.

Muỗi vằn hoang dã có thể mang virus như chikungunya, sốt xuất huyết, Zika và sốt vàng da, vì vậy giới nghiên cứu đang tìm cách giảm bớt số lượng của chúng. Những con muỗi đực biến đổi gene của Oxitec mang gene khiến muỗi cái non chết sớm. Nếu tất cả theo đúng kế hoạch, khi thả vào môi trường, muỗi đực biến đổi gene sẽ giao phối với muỗi cái hoang dã. Muỗi cái con của chúng sẽ chết trước khi có thể sinh sản. Muỗi đực non sẽ tiếp tục mang gene này và truyền sang thế hệ sau. Khi mỗi thế hệ giao phối, ngày càng nhiều muỗi cái chết hơn và quần thể muỗi vằn sẽ suy giảm dần.

Để đảm bảo những con muỗi tuân theo đúng kế hoạch, nhóm nghiên cứu đặt các hộp chứa trứng muỗi biến đổi gene tại bất động sản tư nhân ở quần đảo Keys, bao quanh là nhiều chiếc bẫy, trên bán kính hơn 400 m. Một số bẫy đóng vai trò như khu vực đẻ trứng trong khi các bẫy khác giúp bắt muỗi đực trưởng thành. Nhóm nghiên cứu nhận thấy muỗi đực nở từ trứng thường di chuyển trong khu vực rộng 1 hecta xung quanh hộp, tương tự muỗi vằn hoang dã. Muỗi biến đổi gene không đốt con người. Chúng giao phối với quần thể muỗi địa phương. Muỗi cái hoang dã đẻ trứng trong bẫy của Oxitec cũng như nhiều khu vực khác như bình hoa, nắp thùng rác và can nước ngọt.

Nhóm nghiên cứu của Oxitec đã thu thập hơn 22.000 quả trứng từ bẫy và đem trở về phòng thí nghiệm để quan sát trứng nở. Công ty báo cáo tất cả muỗi cái mang gene tử vong đều chết trước khi trưởng thành. Họ có thể xác định điều này do muỗi mang gene tử vong phát sáng dưới đèn chuyên dụng.

Nhân viên Oxitec đặt hộp chứa muỗi biến đổi gene ở các địa điểm được lựa chọn. Ảnh: Joe Raedle

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu nhận thấy gene tử vong lưu truyền trong quần thể muỗi hoang dã 2 - 3 tháng, tương đương khoảng 3 thế hệ muỗi non, sau đó biến mất. Họ không phát hiện con muỗi mang gene tử vong nào ở xa hơn 400 m quanh địa điểm thả, thậm chí sau vài thế hệ. Oxitec sẽ theo dõi các khu vực trong 10 tuần sau khi tìm thấy con muỗi mang gene tử vong cuối cùng.

Nghiên cứu thí điểm không hướng tới xác định phương pháp trên ức chế quần thể muỗi hoang dã tốt tới mức nào. Oxitec lên kế hoạch thu thập dữ liệu đó trong một nghiên cứu mở rộng ở Florida Keys. Đầu tiên, công ty cần giấy phép từ nhà chức trách bang. Họ cũng dự định thả muỗi ở khu vực nghiên cứu thứ hai là Visalia, California.

Theo Vnexpress

 

Chuột robot tìm người sống sót ở vùng thiên tai

 

Nhóm nghiên cứu đến từ Trung Quốc thiết kế mẫu robot dựa theo kích thước, hình dạng và khả năng luồn lách của chuột thật để hỗ trợ tìm kiếm cứu hộ hoặc thăm dò.

Tuy các nhà khoa học đã tạo ra những robot khám phá không gian hẹp dựa trên rắn và gián, chuột cũng là loài vật thích nghi cao với việc luồn lách qua khe hẹp và di chuyển trên địa hình kém bằng phẳng. Giờ đây, nhóm nghiên đứng đầu là giáo sư Qing Shi ở Viện Công nghệ Bắc Kinh, Trung Quốc, đang phát triển một mẫu chuột robot có tên Chuột robot 4 chân cỡ nhỏ (SQuRo).

Dựa trên kích thước cơ thể và hình dạng của chuột Na Uy (rattus norvegicus), robot mới có hai nấc điều chỉnh ở mỗi chân, eo và đầu. Cách bố trí này mô phỏng cột sống linh hoạt của chuột thật, cho phép robot uốn gập cơ thể nhanh chóng và xoay vòng. Nó có bán kính quay vòng tối thiểu chỉ bằng 0,48 chiều dài cơ thể, nhỏ hơn nhiều so với các robot 4 chân khác cùng kích thước. SQuRo cũng thuôn và nhẹ hơn những robot cùng loại với trọng lượng 220 g. Nó có thể mang vật nặng lên tới 200 g như camera và cảm biến.

Robot SQuRo mô phỏng chuột cống Na Uy. Ảnh: Qing Shi

Chuột robot có thể tự đứng dậy sau khi ngã, chui qua lối đi khúc khuỷu hẹp cỡ 90 mm, di chuyển qua chướng ngại vật cao 300 mm và duy trì vận động ổn định trong lúc leo dốc 15 độ. Chuyển động của nó được kiểm soát bởi bộ vi xử lý tích hợp, tự động chuyển đổi giữa 3 chế độ chuyển động cơ bản dựa trên phản lực từ mặt đất. Đó là lực tạo bởi mặt đất lên cơ thể tiếp xúc.

Nhóm nghiên cứu hy vọng sau khi phát triển công nghệ sâu hơn, SQuRo có thể ứng dụng trong nhiệm vụ tìm kiếm người sống sót ở vùng thiên tai hoặc kiểm tra những khu vực khó tiếp cận. Họ công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí IEEE Transactions on Robotics.

Theo Vnexpress


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 224
Đã truy cập: 1397760