HƯỚNG TỚI CHÀO MỪNG NGÀY KH&CN VIỆT NAM 18/5/2022: Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

12/05/2022 09:54

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ: Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) năm 2022 sẽ bắt đầu từ ngày 04/05 đến ngày 20/05/2022 với chủ đề “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”.

Tại Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm nay, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp sẽ tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động khoa học và công nghệ như: tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam; các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2022-2023; tôn vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống hiến của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam; tuyên truyền cơ chế, chính sách nhằm thu hút các cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào trí tuệ Việt, tạo nên sức mạnh tổng hợp để phục vụ sự nghiệp phát triển ngành khoa học và công nghệ nước nhà.

Cũng theo Bộ Khoa học và Công nghệ, các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 phải được tổ chức ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối, lan tỏa các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 trong phạm vi cả nước. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng lưu ý phải luôn bám sát các quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp về nội dung khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 để xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông phù hợp, hiệu quả.

Ngày 18/6/2013, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Khoa học và Công nghệ và thống nhất chọn ngày 18 tháng 5 hàng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây là ngày hội để tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Tại Quảng Ninh, hàng năm cũng triển khai chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ với nhiều hoạt động thiết thực, như tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoa học và công nghệ; thành tựu, kết quả hoạt động đổi mới sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực đời sống xã hội và doanh nghiệp.

Việc thông tin tuyên truyền, biểu dương tôn vinh các nhân tố điển hình trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thông qua tổ chức trao giải các cuộc thi sáng tạo kỹ thuật, các hình thức viết tin, bài trên báo in và báo điện tử, trang thông tin điện tử… trong đó có chuyên trang khoa học và công nghệ chủ đề chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam 18/5; đăng tải các phóng sự, chuyên mục khoa học công nghệ trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bên cạnh đó, tổ chức thăm hỏi chức mừng các doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh và tổ chức phát động một số hoạt động thiết thực khác.

Theo chủ đề năm 2022, tuyên truyền rộng rãi các thành tựu khoa học và công nghệ nổi bật, các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ thuộc các Chương trình khoa học và công nghệ cấp Quốc gia về phát triển tài sản trí tuệ, thị trường khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ Quốc gia; nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ nhiệm vụ đẩy nhanh, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

 Giới thiệu về các mô hình doanh nghiệp tiêu biểu về chuyển giao, ứng dụng các công nghệ tiên tiến, có năng lực đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị, trình độ, kỹ năng nguồn nhân lực, đổi mới quy trình sản xuất và kinh doanh, triển khai chuyển đổi số, áp dụng mô hình kinh doanh mới phù hợp với quá trình đổi mới công nghệ để phục hồi doanh nghiệp sau đại dịch.

Các hoạt động chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh được tổ chức ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối, lan tỏa các hoạt động chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2022 trong phạm vi toàn tỉnh. Bám sát các quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp về nội dung khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025 để xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông phù hợp, hiệu quả.

                                     Hương Anh - Trung tâm Ứng dụng và Thống kê KH&CN


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2776
Đã truy cập: 1389952