Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2022

12/05/2022 10:38

Thực hiện Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 37/KH-SKHCN ngày 11/5/2022 về việc Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2022

1.Mục đích: 

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về hoạt động khoa học và công nghệ; nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của khoa học và công nghệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phục vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với tổ chức Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam.

- Động viên, tôn vinh kịp thời các cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân có những đóng góp cho sự phát triển hoạt động khoa học và công nghệ. 

- Đẩy mạnh phong trào hoạt động khoa học và công nghệ, phong trào nghiên cứu, sáng tạo khoa học, kỹ thuật của ngành, cấp, địa phương; 

2. Chủ đề và khẩu hiệu tuyên truyền

- Chủ đề: "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo - Đẩy nhanh quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội"

- Khẩu hiệu: "Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học công nghệ Việt Nam 18-5".

Tệp đính kèm

Văn phòng Sở


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 272
Đã truy cập: 1397808