Thông tư số 05/2022/TT-BKHCN hướng dẫn sử dụng quỹ phát triển Khoa học và Kỹ thuật của doanh nghiệp

03/06/2022 14:37

Ngày 31 tháng 5 năm 2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BKHCN Hướng dẫn sử dụng quỹ khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

 

Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp được thành lập theo quy định pháp luật (sau đây gọi chung là doanh nghiệp), các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Nội dung Thông tư quy định các nội dung thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ, chi hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, chi hoạt động thực hiện chuyển giao, chi phục vụ hoạt động quản lý Quỹ, Yêu cầu hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia; Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của các bộ; Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đăng ký nộp thuế (sau đây viết tắt là Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, bộ, địa phương). 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2022 và áp dụng cho việc sử dụng Quỹ khoa học và công nghệ tại doanh nghiệp từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022.

Nguyễn Thị Quyên - Phòng Quản lý Chuyên ngành


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 321
Đã truy cập: 1724742