Văn bản mới ban hành

06/06/2022 08:12

Ngày 03/6/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 908/QĐ-BKHCN về việc Công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo đó, Thủ tục hành chính "Thủ tục yêu cầu hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, bộ, địa phương" được tách thành 02 thủ tục gồm:

1. Thủ tục yêu cầu hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia; Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện.

2. Thủ tục yêu cầu hỗ trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1974/QĐ-BKHCN ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

 

 

Nguyễn Quang Minh - Phòng QLCNg


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 161
Đã truy cập: 1397697