Văn bản mới ban hành

06/06/2022 10:34

Ngày 31/5/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 06/2022/TT-BKHCN về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ.

Theo đó, nhằm mục đích làm căn cứ để các cơ quan có thẩm quyền xây dựng, phê duyệt đơn giá, giá dịch vụ, dự toán kinh phí cung cấp dịch vụ sử dụng ngân sách nhà nước và quản lý kinh tế theo quy định của pháp luật và cơ sở đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thuộc linh vực Khoa học và Công nghệ. Thông tư này ban hành định mức Kinh tế - kỹ thuật của 03 Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Ngân sách nhà nước bao gồm:

1. Định mức Kinh tế - Kỹ thuật dịch vụ Thông tin Khoa học và Công nghệ;

2. Định mức Kinh tế - Kỹ thuật dịch vụ Thống kê Khoa học và Công nghệ;

3. Định mức Kinh tế - Kỹ thuật dịch vụ Thư viện Khoa học và Công nghệ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2022.

Nguyễn Quang Minh - Phòng QLCNg


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 277
Đã truy cập: 1724698